Archiwum autora: Redakcja

Konferencja “Prewencja wypadkowa – bezpieczne stanowisko pracy”

W imieniu Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zapraszamy przedstawicieli pracodawców, organizacji pozarządowych  działających w obszarze aktywizacji zawodowej osób z  niepełnosprawnością na konferencję…

Zbieramy na TEATR!

Zbieramy na TEATR! TEATR INTEGRACYJNY pozbawiony barier architektonicznych, dostępny dla społeczności lokalnej. Każdy może stać się jego fundatorem i wygrać:…

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Projekt „Departament bajek” – rekrutacja

Projekt „Departament bajek” Planujemy zwiększenie aktywności i kompetencji w obszarze kultury i sztuki mieszkańców Bielska-Białej w wieku 60+ poprzez uczestnictwo…

Budujemy Teatr!

TEATR INTEGRACYJNY – dostępny w pełni dla osób niepełnosprawnych. SCENĘ TEATRU GRODZKIEGO, dla grup związanych od 15 lat z naszym…

SUKCES CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ

Mamy zaszczyt poinformować, iż 24 .o4. 2015 r. na XVI Posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła…

SCENA TEATRU GRODZKIEGO

15 kwietnia, w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Sempołowskiej 13 odbyło się drugie spotkanie osób, którym bliska jest idea budowy Teatru…

ARTYKUŁ NT. PORADNICTWA SOCJODYNAMICZNEGO W KWARTALNIKU „DORADCA ZAWODOWY”

W ramach projektu „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” opublikowany został właśnie nasz artykuł w kwartalniku „Doradca zawodowy”.Zachęcamy do zapoznania się z…