Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Serdecznie zapraszamy na premierę spektaklu grupy Teatr Grodzki Junior pt. „Wędrowne Ptaki”

zaproszenie_1strmSerdecznie zapraszamy na premierę spektaklu grupy Teatr Grodzki Junior pt. „Wędrowne  Ptaki”, w reżyserii Marii Schejbal, która odbędzie się w Domu Kultury „KUBISZÓWKA”, dnia 14 czerwca (niedziela), o godzinie 18,00. Prezentacji będzie towarzyszyła aukcja lalek wykonanych przez Zespół i biorących udział w przedstawieniu. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony w całości na budowę Teatru Integracyjnego w Bielsku-Białej.

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,
w imieniu Partnerów i współorganizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego będziemy dyskutować o poziomie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce w świetle zapisów Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprezentujemy także efekty prac nad Raportem Alternatywnym oraz rekomendacjami, dotyczącymi poprawy realizacji zapisów Konwencji.

Konferencja “Prewencja wypadkowa – bezpieczne stanowisko pracy”

logosW imieniu Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zapraszamy przedstawicieli pracodawców, organizacji pozarządowych  działających w obszarze aktywizacji zawodowej osób z  niepełnosprawnością na konferencję w dniu 27.05.2015 r , na godz. 9.30, Plac Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej. BSA Teatr Grodzki jest współorganiztorem konferencji. Program i zaproszenie znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.  Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie »
Program Konferencji »

Zbieramy na TEATR!

banery_teatralne_uzaleznionychZbieramy na TEATR! TEATR INTEGRACYJNY pozbawiony barier architektonicznych, dostępny dla społeczności lokalnej. Każdy może stać się jego fundatorem i wygrać:

  • pocztówkę wykonaną przez osoby niepełnosprawne z odręcznym podziękowaniem od zespołu Teatru (za wpłatę 100 zł)
  • zaproszenie do udziału w warsztacie teatralnym, poprowadzonym przez doświadczonych instruktorów naszego Teatru (za wpłatę 500 zł)
  • imienną tabliczkę sponsorską na krześle widowni w nowopowstałym Teatrze zawierająca Imię, Nazwisko lub nazwę Firmy fundatora, liczba tabliczek ograniczona do ilości krzeseł na widowni (za wpłatę 1000 zł)

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

asystent_osoby_niepelnosprawnej

Projekt „Departament bajek” – rekrutacja

plakatASOSProjekt „Departament bajek”

Planujemy zwiększenie aktywności i kompetencji w obszarze kultury
i sztuki mieszkańców Bielska-Białej w wieku 60+ poprzez uczestnictwo
w warsztatach literacko-teatralnych. Wspólnie napiszemy bajki i przedstawimy je najmłodszym. Projekt trwa od 1.04 do 31.12.2015 r.

Budujemy Teatr!

TEATR INTEGRACYJNY – dostępny w pełni dla osób niepełnosprawnych. SCENĘ TEATRU GRODZKIEGO, dla grup związanych od 15 lat z naszym Stowarzyszeniem. TEATR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – otwarty na lokalne inicjatywy i wydarzenia.
Zobacz więcej na:  

SUKCES CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ

logo_casMamy zaszczyt poinformować, iż 24 .o4. 2015 r. na XVI Posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się prezentacja produktu finalnego Centrum Asystentury Społecznej. Wstępna, wysoka ocena eksperta (4,65), p. Antoniego Rutki potwierdziła się podczas prezentacji , a nawet został zmodyfikowana na maksymalną (5,00).
Produkt otrzymał bardzo pozytywne rekomendacje.