GoldenLine GoldenLine
Menu

Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

II Piknik Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej już za nami

II Piknik Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej już za nami. Tym razem 28 listopada na miejsce Pikniku wybraliśmy Pasaż Tesco na ul. Warszawskiej 180. Przewodnik hasłem tegorocznego święta organizacji było: Edukacyjnie i młodzieżowo z bielskimi organizacjami. Jest to bardzo popularne miejsce robienia codziennych i tygodniowych zakupów przez Bielszczan i przyjezdnych. Hipermarket Tesco na swoim pasażu realizuje cykliczne prezentacje pn. Poznaj bliskiego sąsiada i w ramach tej akcji również bielsko-bialskie organizacje gościły tam.

„Sztuka i edukacja, czyli nierozłączne siostry”

„(..)rodzi się pytanie o wykorzystywanie sztuki w szkole. Nie jest z tym najlepiej. Zwykle wszystko sprowadza się do muzyki i plastyki.
A przecież sztuka powinna być jednym z doskonałych środków kształcenia otwartych umysłów i wzniosłej wrażliwości. Poloniści bazują na tekstach artystów, jednak najczęściej podporządkowują je analizie krytycznoliterackiej. Ulatuje w niej „temperatura” dzieła, także przeżyć i wzruszeń czytelnika. Niewielu nauczycieli decyduje się na postawienie przed uczniami zadania stworzenia scenariusza czy twórczego opowiadania. Krótko mówiąc, w szkolnej praktyce sztuka jest traktowana zdawkowo. Tak być nie musi.”

Artykuł został opublikowany w magazynie „Psychologia w Szkole” nr 5/2015, www.psychologiawszkole.pl

„Psychologia w Szkole” nr 5/2015 >> (PDF)

Zaproszenie do składania ofert – wykonawcy szkoleń

www.poradnictwo-socjodynamiczne.plBielskie Stowarzyszenie Artystyczne ”Teatr Grodzki” ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie szkoleń dla I tury uczestników projektu „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń (Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe) dla uczestników projektu „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Zapraszamy na Galę Wolontariatu

zaproszenie_Gala=wwwTG

Wywiad z Magdaleną Jeż – Prezeską Fundacji Kultury „Kalejdoskop”, która prowadzi Klubokawiarnię AQUARIUM w Bielsku-Białej.

Czy kultura jest popularna wśród młodych ludzi?

Tak bardzo bym chciała żeby była! Dużo zależy od samych młodych ludzi. Znam bardzo wiele osób, które interesują się kulturą, biorą czynny udział w wydarzeniach kulturalnych, a nawet same je inicjują. Jest jednak ogromna rzesza ludzi, którzy spędzają swój czas w centrach handlowych czy przed komputerem. Tych ludzi kultura nie interesuje, przynajmniej w takim rozumieniu, jak ja ją postrzegam.

Zapraszamy na II Piknik Organizacji Pozarządowych

plakat.indd

Inkubator Trzeciego Sektora – newsletter

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera ukazującego się w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.
Newsletter (02.11.2014) >>

Miłej lektury!

 

Szkolenie nt. „KONKURENCYJNE PONOSZENIE WYDATKÓW W PROJEKTACH”

Inkubator Trzeciego Sektora -logoZAPROSZENIE
Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na szkolenie nt.
„KONKURENCYJNE PONOSZENIE WYDATKÓW W PROJEKTACH”
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych –
członków, wolontariuszy oraz pracowników.

Szkolenie odbędzie się w dn. 12 listopada 2014 r. w godzinach od 09:00 do 16:00.