Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Edukator

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” rozpoczęło realizację nowego projektu pn. „Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 9.3). Okres realizacji działań: 01.04.2011r. – 31.03.2013r.

Zdjęcia z konferencji

KONFERENCJA pn. „Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej i inne podmioty ekonomii społecznej – nowe wyzwania oraz możliwości”

Teatr Grodzki w Rotterdamie

W dniach 31 marca-3 kwietnia 2011 w Teatrze Zuidplein w Rotterdamie (www.theaterzuidplein.nl) miał miejsce Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wspólnotowej.