The Bielskie Artistic Association Grodzki Theatre
Premises - contact address: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biala, Poland
Office:ul.Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biala, Poland ,
Phone: +48 33 497 56 55, 496 52 19Fax: +48 33 497 56 55, mailto: