START

 

 


.....Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki Bielsko-Biała - www.teatrgrodzki.pl.....
..... Bielskie Artistic Association "Grodzki Theatre" Bielsko-Biała Poland .....

Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyrażone w publikacji poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autorów i w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej
This publication has been produced with the financial assistance of the European Community. The views exspressed herein are those of Bielsko Artistic Association Grodzki Theatre and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commision.