Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Książka adresowa

Magdalena Wojtczak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia BSA „Teatr Grodzki”; I piętro, pok. 126
tel./fax (+48 33) 496 52 19
tel. kom. (+48) 603 942 223
e-mail: prezes / @ / teatrgrodzki.pl

Jan Chmiel
W-ce Prezes Stowarzyszenia BSA „Teatr Grodzki”; II piętro, pok. 216
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny”
tel./fax (+48 33) 497 58 78
tel. kom. (+48) 603 942 224
e-mail: chmiel / @ / teatrgrodzki.pl

Barbara Jędrysek
Biuro WTZ „Jesteś Potrzebny”; II piętro, pok. 216
tel. (+48 33) 497 58 78
e-mail: biuro / @ / jestespotrzebny.pl

Marcin Słonka
Dyrektor Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego ZAZ Bielsko-Biała; I piętro, pok. 118
tel. (+48 33) 499 89 76
tel./fax (+48 33) 496 52 19
tel. kom. 697 026 076
e-mail: zaz / @ / teatrgrodzki.pl

Krzysztof Kotyniewicz
Kierownik ds. Osób Niepełnosprawnych Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego ZAZ Bielsko-Biała; I piętro, pok. 118
tel/fax (+48 33) 496 52 19
e-mail: k.kotyniewicz / @ / poligrafia.bielsko.pl

Magdalena Bąk
Sekretariat Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego ZAZ Bielsko-Biała; I piętro, pok. 116
tel./fax (+48 33) 496 52 19
e-mail: zaz / @ / teatrgrodzki.pl

Beata Moskała
Kierownik Produkcji Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego ZAZ Bielsko-Biała; I piętro, pok. 120
Dział zamówień druków
tel. (+48 33) 499 89 75
e-mail: dtp1 / @ / poligrafia.bielsko.pl

Beata Kuziów
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZAZ Laliki
tel. (+48 ) 665 30 80 10
e-mail: b.kuziow / @ / laliki.com.pl, zaz_dyrekcja / @ / laliki.com.pl

Recepcja
Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZAZ Laliki
tel. (+48 ) 609 01 01 03
e-mail: recepcja / @ / laliki.com.pl

Maria Schejbal
Autor i koordynator programów kulturalnych i edukacyjnych; I piętro, pok. 124
tel. (+48 33) 497 56 55
e-mail: maria / @ / teatrgrodzki.pl

Agnieszka Ginko – Humphries
Autor i koordynator programów edukacyjnych; I piętro, pok. 124
tel. (+48 33) 497 56 55
e-mail: agnieszka / @ / teatrgrodzki.pl

Ludwina Dębiec
Pracownik administracyjny; I piętro, pok. 124
tel. (+48 33) 497 56 55
tel. kom. (+48) 695 830 114
e-mail: biuro / @ / teatrgrodzki.pl

Piotr Kostuchowski
Koordynator projektów edukacyjnych; I piętro, pok. 124
tel. (+48 33) 497 56 55
e-mail: kostuchowski / @ / teatrgrodzki.pl

Andrew McGuire
Asystent kordynatora projektów artystycznych i edukacyjnych; I piętro, pok. 124
tel. (+48 33) 497 56 55
e-mail: andrew / @ / teatrgrodzki.pl

Agnieszka Maj
Dział promocji i marketingu; I piętro, pok. 128
Koordynator projektów społecznych
tel. (+48 33) 496 52 19
tel. kom. (+48) 693 887 115
e-mail: marketing / @ / teatrgrodzki.pl

Katarzyna Szymik
Koordynator projektów; I piętro, pok. 128
Specjalista ds. rozliczeń
tel. (+48 33) 496 52 19
tel. kom. (+48) 693 887 115
e-mail: szymik / @ / teatrgrodzki.pl

Barbara Górka
Doradca zawodowy; I piętro, pok. 128
Koordynator projektów społecznych
tel. (+48 33) 496 52 19
tel. kom. (+48) 693 887 115
e-mail: praca / @ / teatrgrodzki.pl

Monika Pendolska
Koordynator Centrum Wolontariatu; I piętro, pok. 128
tel. (+48 33) 496 52 19
tel. kom. (+48) 693 887 115
GG: 24597216
e-mail: bielskobiala / @ / wolontariat.org.pl

Dawid Zieliński
Badania, monitoring i ewaluacja; I piętro, pok.128
tel. 667 266 149
e-mail:  badania.tg / @ / gmail.com

Wróć do poprzedniej strony