SZTUKA INTEGRACJI
W GMINIE KOZY I BESTWINA

Sztuka Integracji Kozy
 • Opis Projektu
 • Zajęcia Warsztatowe
 • Kontakt
 •  
   

   


  SZTUKA INTEGRACJI W GMINIE KOZY - OPIS PROJEKTU

  Projekt "Sztuka integracji w gminie Kozy"
  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


  Okres realizacji: od 01.03.2011 do 31.12.2011

  Opis projektu:
  Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 10 niepełnosprawnych mieszkanek i mieszkańców gminy Kozy.
  Udział bezrobotnych osób niepełnosprawnych w warsztatach aktywizacyjno-artystycznych i doradztwa zawodowego podwyższy ich poziom kwalifikacji zawodowych, zwiększy szanse na podjęcie zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy.
  Planowane pokazy efektów realizacji projektu dla mieszkańców gminy Kozy da im również szansę na konstruktywne zaistnienie w świadomości społeczności lokalnej oraz pozwoli zwiększyć integrację ze środowiskiem.

  Działania projektu obejmują:

  1.Warsztaty aktywizacyjne:
  - zajęcia teatralne
  - działania plastyczne dla potrzeb scenografii
  - przygotowanie kostiumów teatralnych
  - przygotowanie elementów scenografii
  - prowadzenie działalności gospodarczej
  - opiekę psychologiczną
  - warsztaty komputerowe
  Działania plastyczne, tworzenie scenografii, krawiectwo artystyczne, stolarstwo mają na celu rozbudzenie wśród uczestniczek i uczestników projektu zainteresowania sztuką użytkową oraz rozwijanie umiejętności manualnych niezbędnych podczas podejmowania aktywności zawodowej. Warsztaty komputerowe pozwolą rozwinąć umiejętności do samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji, ofert pracy oraz podwyższą kwalifikacje zawodowe. Tematyka zajęć pozwala zapoznać się wszystkim zarówno z zajęciami tradycyjnie postrzeganymi jako "męskie" i jako "kobiece". Warsztaty aktywizacyjne pozwolą rozwijać umiejętności autoprezentacji, podnosić samoocenę osobistą, radzić sobie ze stresem, pracować w grupie, a więc kompetencji niezbędnych do konstruktywnego funkcjonowania w grupie, w społeczeństwie.

  2. Doradztwo zawodowe
  Doradztwo prowadzone będzie w dwóch modułach:
  - zajęcia indywidualne
  - zajęcia grupowe
  Celem doradztwa jest kompleksowa analiza predyspozycji zawodowych uczestniczek i uczestników projektu, ich możliwości psychofizycznych oraz pomoc w zaplanowaniu aktywności osobistej oraz zawodowej adekwatnej do stanu zdrowia.

  Możliwość uczestniczenia w niewielkich grupach warsztatowych pozwoli uczestnikom na efektywniejszą naukę, wymianę doświadczeń i wzmocni ich motywację do angażowania się w procesie aktywizacji. Udział w projekcie pozwoli na podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnością, a co za tym idzie na szybsze odnalezienie się na rynku pracy oraz pełniejszą integrację ze społecznością lokalną gminy Kozy.

  PROJEKT REALIZOWANY DZIĘKI
  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl
  www.cve.com.pl
  www.otworzymy-swiat.pl
  www.slaskiengo.pl
  www.teatramatorski.pl
  www.jestespotrzebny.pl
  www.poligrafia.bielsko.pl
  www.laliki.com.pl

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"