AKCJA NA RZECZ
SPRAW WAŻNYCH

 • Opis Projektu
 • Doradztwo
 • Szkolenia
 • Konferencja
 •  
  Strona Główna
  Przekaż 1 Procent
  Archiwum Wiadomości
  Programy Realizowane
  Edukacja Teatralna
  Edukator
  Suvot
  Sztuka Integracji Kozy
  Sztuka Integracji Bestwina
  Artery
  Paszport Do Edukacji
  Wybieram Wolontariat
  Akcja na rzecz....
  Aktywizacja
  Społeczno - Zawodowa
  Warsztat Terapii Zajęciowej
  Zakład Aktywności Zawodowej
  Oferta Szkoleniowa
  Programy Zrealizowane
  ZAPRASZAMY DO OBSZERNEJ BAZY
  PROGRAMÓW ZREALIZOWANYCH
  Imprezy Cykliczne
  Beskidzkie Święto...
  Forum Org.Pozarządowych
  Wydawnictwa
  Gazeta "JesteśMy"
  Publikacje
  Filmy
  O Stowarzyszeniu
  O Nas
  Kronika
  Galeria
  Wykaz Projektów
  Prasa o Nas
  Ludzie Stowarzyszenia
  Partnerzy i sponsorzy
  Kontakty
  Dokumenty
  Statut
  Raporty
  Przetargi

   

   

   

     AKCJA NA RZECZ SPRAW WAŻNYCH - O PROJEKCIE

  Serdecznie zapraszamy Państwa organizacje do udziału w projekcie "Akcja na rzecz spraw ważnych", realizowanym przez stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wraz z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym "Teatr Grodzki" w okresie od listopada 2009 r. do kwietnia 2011 r.

  Celem projektu jest promowanie twórczości osób niepełnosprawnych oraz prezentowanie rozwiązań, które mają służyć upowszechnianiu działalności gospodarczej w sektorze organizacji pozarządowych.
  "Akcja na rzecz spraw ważnych" skierowana jest do przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz innych pozarządowych podmiotów prowadzących terapię zajęciową lub terapię pracą, działających na terenie województwa śląskiego.

  "Akcja na rzecz spraw ważnych" to:

  Kampania promocyjna
  Jeżeli Państwa organizacja prowadzi działalność gospodarczą, mamy możliwość wypromowania jej za pośrednictwem kampanii w ramach projektu (poprzez kanały takie jak: blogi, czaty, fora internetowe, YouTube, artykuły na stronach internetowych), artykuły w prasie, programy radiowe i telewizyjne oraz publikację poświęconą dobrym praktykom w prowadzeniu działalności gospodarczej w organizacjach.

  Grupa Robocza
  Już teraz czekamy na zgłoszenia osób zainteresowanych włączeniem się w prace Grupy Roboczej. Jej zadaniem będzie zaproponowanie rozwiązań prawnych, które otworzą możliwość podjęcia handlu wyrobami WTZ oraz stworzenie konsorcjum, skupiającego podmioty ekonomii społecznej. Materiały wypracowane przez Grupę posłużą opracowaniu programu szkoleń, które ruszą w 2011r.

  Punkt Konsultacyjny
  Przy Bielskim Teatrze Grodzkim działa punkt oferujący nieodpłatne usługi prawne i księgowe w zakresie funkcjonowania WTZ, ZAZ i innych podmiotów ekonomii społecznej. W projekcie przewidziane zostały porady stacjonarne (w siedzibie Teatru Grodzkiego) oraz wyjazdowe na terenie całego województwa. Bielscy konsultanci będą udzielali także porad telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

  Portal kooperatywa.org.pl
  W pierwszych tygodniach 2010r. ruszy portal aukcyjny z wyrobami Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej i organizacji pozarządowych. Śląskie placówki będą mogły wystawiać na aukcjach wytwarzane produkty, a w części informacyjnej prezentować swoje działania i sylwetki podopiecznych. Portal dostarczy także dużej dawki wiedzy na temat ekonomii społecznej.

  Wystawy i kiermasze
  Do kwietnia 2011r. zorganizowanych zostanie 12 wystaw i kiermaszy z wyrobami Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej i innych instytucji oferujących wyroby wytworzone przez osoby niepełnosprawne.

  Gazetka reklamowa
  Przez najbliższe kilkanaście miesięcy wydanych zostanie 8 numerów bezpłatnej gazety promującej twórczość osób niepełnosprawnych. Gazetka będzie dystrybuowana w firmach województwa śląskiego.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani:
  1. udziałem w kampanii, która pomoże wypromować waszą działalność i prowadzenie działalności gospodarczej w organizacjach;
  2. uczestnictwem w grupie roboczej, pracującej nad rozwiązaniami, które umożliwiłyby sprzedaż wyrobów podopiecznych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. udziałem w szkoleniach, zgodnymi z rekomendacjami Grupy Roboczej;
  4. korzystaniem z doradztwa nt. działalności WTZ i ZAZ;
  5. sprzedażą prac swoich podopiecznych oraz prezentacją swoich placówek poprzez:
  - portal aukcyjny kooperatywa.org.pl
  - gazetkę reklamową dostarczaną do firm działających na terenie woj. śląskiego
  - wystawy i kiermasze towarzyszące świętom, lokalnym wydarzeniom itp.,

  prosimy o kontakt!

  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
  (w zakresie kampanii promocyjnej, grupy roboczej, portalu, gazetki oraz wystaw i kiermaszy)
  Sonia Lenarczyk, sonia.lenarczyk@cris.org.pl
  Katarzyna Weideman, katarzyna.weideman@cris.org.pl
  tel.: (032) 739 55 12 wew. 105
  ul. Białych 7, 44-200 Rybnik
  www.cris.org.pl


  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" (w zakresie doradztwa oraz szkoleń)

  e-mail:
  e-mail:

  tel.: (033) 496 52 19, 497 56 55
  ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  www.teatrgrodzki.pl

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"