WYKAZ PROJEKTÓW

Strona Główna
Przekaż 1 Procent
Archiwum Wiadomości
Programy Realizowane
Edukacja Teatralna
Edukator
Suvot
Sztuka Integracji Kozy
Sztuka Integracji Bestwina
Artery
Paszport Do Edukacji
Wybieram Wolontariat
Akcja na rzecz....
Aktywizacja
Społeczno - Zawodowa
Warsztat Terapii Zajęciowej
Zakład Aktywności Zawodowej
Oferta Szkoleniowa
Programy Zrealizowane
ZAPRASZAMY DO OBSZERNEJ BAZY
PROGRAMÓW ZREALIZOWANYCH
Imprezy Cykliczne
Beskidzkie Święto...
Forum Org.Pozarządowych
Wydawnictwa
Gazeta "JesteśMy"
Publikacje
Filmy
O Stowarzyszeniu
O Nas
Kronika
Galeria
Wykaz Projektów
Prasa o Nas
Ludzie Stowarzyszenia
Partnerzy i sponsorzy
Kontakty
Dokumenty
Statut
Raporty
Przetargi

 

 

 

 WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI

I

Projekty zrealizowane w ramach programu Artyści w Akcji - Sztuka dla Społecznej Harmonii. Strona Projektu >>>

Program Fundacji im. Stefana Batorego, Europejskiej Fundacji Kultury z Amsterdamu i Stowarzyszenia Teatralno - Edukacyjnego Wybrzeżak Łączna kwota otrzymanych dotacji: 50 500,00 zł.

1. Nazwa projektu:
"Popatrz na siebie - zainteresuj się mną"

Czas realizacji:

01.01.2001r. - 30.06.2001 r.


2. Nazwa projektu:
"Brzydkie kaczątko"

Czas realizacji:
1.12.2001 r. - 30.06.2002 r.


3.Nazwa projektu:
"Bądź sobą - podaj dłoń".

Czas realizacji:
09.2002 r. -12.2002 r.

4.Nazwa projektu:
"Teatralna mapa europy - warsztaty twórcze z młodzieżą zagrożoną i doświadczoną patologiami społecznymi"

Czas realizacji:
09.2003 r.- 06.2004 r.

5.Nazwa projektu:
"Terapia czy teatr"

Czas realizacji:
10.2004 r. - 06.2005 r.

Organizacja partnerska:
Stowarzyszenie Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki i Integracji, Kraków.

II

Nazwa projektu:
"Warsztaty teatralne dla grup dysfunkcyjnych na rzecz ich
integracji ze społeczeństwem"
Strona Projektu >>>

Czas realizacji:
21.07.2001 r. - 20.08.2002 r.

Partner:
The Yellow House Centre, Liverpool, Wielka Brytania.

Główne źródło finansowania:
Unia Europejska, Program Macroprojects Phare
ACCESS 1999. Przyznana dotacja : 88 199,00 euro.

Pozostałe źródła finansowania:
Fundacja im. Stefana Batorego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiat Bielski, Poczta Polska, UNION-VIS,
Plus GSM, Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, Specjalistyczny
Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej.

III

Nazwa projektu:
"Odkrywanie teatru - program szkoleń dla nauczycieli wiejskich"
Strona Projektu >>>

Czas realizacji:
1.09.2001 r. - 30.05.2002 r.

Partner:
Regionalny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli WOM., Bielsko-Biała.

Główne źródło finansowania:
Fundacja im. Stefana Batorego. Przyznana dotacja: 20 000,00 zł ( II nagroda w konkursie na najlepszy projekt kulturalny adresowany do społeczności wiejskiej).

Pozostałe źródła finansowania:
Powiat Bielski.

IV

Nazwa projektu:
"Teatr i edukacja - działania na rzecz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym środowisk zagrożonych marginalizacją" Strona Projektu >>>

Czas realizacji:
19.09.2002 r. - 18.08.2003 r.

Partner:
Youth Centre Babilonas, Wilno. Litwa.

Główne źródło finansowania:
Unia Europejska, Program Macroprojects
Phare ACCESS 2000. Przyznana dotacja: 102 711,06 euro.

Pozostałe źródła finansowania:
Fundacja Batorego, Województwo Śląskie,
Gmina Bielsko-Biała, Powiat Bielski.

V

Nazwa projektu:
"Animowana debata - warsztaty animacji komputerowej dla
grup dysfunkcyjnych w perspektywie rozwijania europejskiej współpracy"
Strona Projektu >>>

Czas realizacji:
1.10.2003 r.- 30.09.2005 r.

Partnerzy:
- Instituto Mediterraneo Ricerca e Comunicazione - Termin Imerese,
Włochy.
- WAC Performing Arts and Media College - Londyn, Wielka
Brytania,
- Niepubliczna Placówka Oświatowa EST - Wadowice, Polska,
- Societate Romana pentru Educatie Permanenta - Bukareszt, Rumunia.

Główne źródło finansowania:
Wspólnota Europejska, Program: Socrates: Minerva. Przyznana dotacja: 210 000,00 euro.

Pozostałe źródła finansowania:
Gmina Bielsko Biała, Województwo
Śląskie, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Kultury.

VI

Nazwa projektu:
"Teatralna mapa europy - warsztaty twórcze dla grup defaforyzowanych"
Strona Projektu >>>

Czas realizacji zadania:
13.12 2003 r.- 12.09.2004 r.

Główne źródło finansowania:
Wspólnota Europejska, Program Small Projects Programe 2002, Small Projects Facility 2002. Przyznana dotacja: 41 810,00 euro.

Pozostałe źródła finansowania:
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Teatralno - Edukacyjne Wybrzeżak, Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Fundacja Kultury.

VII

Nazwa projektu:
"Zabawki bez granic" Strona Projektu >>>

Czas realizacji projektu:
10. 2003 r. - 09.2004 r.

Partnerzy:
- Fundacao da Juventude, Porto, Portugalia,
- Bre Archimede Salerno Onlus, Salerno, Włochy,
- Toucan Europe Manchester, Wielka Brytania.

Główne źródło finansowania:
Unia Europejska, Program Kultura 2000.
Otrzymana dotacja: 8 541,72 euro.

Pozostałe źródła finansowania: Gmina Bielsko-Biała.

VIII

Nazwa projektu:
"Pracownie aktywizacji społecznej - Jesteś potrzebny" Strona Projektu >>>

Czas realizacji:
11.02.2004 r. - 11.10.2004 r.

Partner:
Urząd Miasta Bielska- Białej reprezentowany przez Wydział
Pomocy Społecznej.

Główne źródło finansowania:
Unia Europejska, Program Phare 2001 - Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego. Przyznana dotacja:
63 148,00 euro.

Pozostałe źródła finansowania:
Gmina Bielsko - Biała.

IX

Nazwa projektu:
"Byłem tu! - YMIL" Strona Projektu >>>

Czas realizacji projektu:
1.09.2004 r.- 31.03. 2005 r.

Główne źródło finansowania:
Unia Europejska, Program Młodzież - Akcja III - Inicjatywy Grupowe.
Otrzymana dotacja: 5 999,00 euro.

X

Nazwa projektu:
"Wspólna przestrzeń" Strona Projektu >>>

Czas realizacji projektu:
1.01.2005 r.- 15.10. 2005 r.

Główne źródło finansowania:
Unia Europejska, Program Phare 2002 - Wzmocnienie Polityki Antydyskryminacyjnej - Małe Granty. Przyznana dotacja: 25 000,00 euro.

Pozostałe źródła finansowania: Województwo Śląskie.

XI

Nazwa projektu:
"Śladami Orfeusza" Strona Projektu >>>

Czas realizacji projektu:
01.07.2005 r. - 03.10.2005 r.

Partner:
Stowarzyszenie OSMOSSIS, Ateny, Grecja.

Główne źródło finansowania:
Unia Europejska, Program MŁODZIEŻ - Akcja I - Wymiana Młodzieży. Otrzymana dotacja: 3 457,00 euro.

XII

Nazwa projektu:
"VI Beskidzkie Święto Małych i Dużych - tradycje regionalne"
Strona Projektu >>>

Czas realizacji:
15.02.2006 r. - 15.07.2006 r.

Główne źródło finansowania:
Województwo Śląskie. Otrzymana dotacja: 10 000,00zł.

XIII

Nazwa projektu:
"Sztuka prewencji - prewencja sztuką" Strona Projektu >>>

Czas realizacji:
28.11.2005 r.- 28.08.2006 r.

Główne źródło finansowania:
Unia Europejska, Program PHARE 2003 Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości. Otrzymana dotacja: 39 690,00 euro.

Pozostałe źródła finansowania :
Ministerstwo Sprawiedliwości.

XIV

Nazwa projektu:
"Śladami Persefony" Strona Projektu >>>

Czas trwania wymiany:
27.08.2006 - 5.09.2006

Główne źródło finansowania:
Unia Europejska, Program MŁODZIEŻ

XV

Nazwa projektu:
"Warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych"

Czas realizacji projektu:
12.09.2006 r. - 8.12.2006 r.

Główne źródło finansowania:
Gmina Bielsko - Biała - w ramach zadania publicznego pn.: " Organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalno - oświatowych i rekreacyjnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Bielska - Białej" - przyznana dotacja - 8.000,00 zł

XVI

Nazwa projektu:
"Warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób przewlekle chorych" Strona Projektu >>>

Czas realizacji projektu:
01.02.2006 r. - 30.11.2006 r.

Główne źródło finansowania:
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae. Otrzymana dotacja: 20 000,00 zł.

XVII

Nazwa projektu:
"Punkt poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych"
Strona Projektu >>>

Czas realizacji projektu:
02.01.2006 r. - 30.11. 2006 r.

Główne źródło finansowania:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1,4a - Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Otrzymana dotacja: 199 706,00 zł.

XVIII

Nazwa projektu:
Projekt pod nazwą; "SCENARIUSZ TEATRALNY - PUBLIKACJA, SZKOLENIA, PORTAL INTERNETOWY" Strona Projektu >>>

Czas realizacji projektu:
2005 r.

Główne źródło finansowania:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury". Przyznana dotacja: 25.000 zł.

XIX

Nazwa projektu:
"
Aktywizacja społeczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży i wsparcie dla ich rodzin" Strona Projektu >>>

Czas realizacji projektu:
01.01.2007-30.06.2007

Główne źródło finansowania:
Sfinansowano ze środków programu "Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży" realizowanego przez Fundację PZU.

XX

Nazwa projektu:
"Od warsztatów aktywizujących do warsztatu pracy" Strona Projektu >>>

Czas realizacji projektu:
1.09.2005 r. - 31.08.2007 r.

Główne źródło finansowania:
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1,5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Otrzymana dotacja: 386 991,00 zł

XXI

Nazwa projektu:

"W poszukiwaniu rozwiązań" Strona Projektu >>>

Czas trwania projektu:

15 lutego - 15 grudnia 2007

Fundusze na realizację projektu:

Unia Europejska, Program Środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu"
(KOMPONENT 1: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W OBSZARACH ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM I OCHRONĄ ZDROWIA ORAZ POPRAWA POZIOMU AKTYWNOŚCI JEDNOSTEK I GRUP SPOLECZNYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM).

XXII

Nazwa projektu:

Inwentaryzacja obiektów Zespołu Fabryki Sukna w Bielsku- Białej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Strona Projektu >>>

Czas trwania projektu:

3.07.2007 - 10.12.2007

Fundusze na realizację projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

XXIII

Nazwa projektu:

TEATR OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Strona Projektu >>>

Czas trwania projektu:

10.04 -10.12.2007

Fundusze na realizację projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wysokość otrzymanej dotacji: 10,000zł

XXIV

Nazwa projektu:

"Uczestnictwo, Kreacja, Korzyści - Rozwój Ekonomii Społecznej na Śląsku, w kontekście rezultatów Partnerstw na Rzecz Rozwoju w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal"

Fundusze na realizację projektu:

Czas trwania projektu:

1 luty - 31 maja 2008

 

JEDEN PROCENT

KRS 0000051764Prosimy przekaż 1% Podatku
na budowę dobrego domu >>>

Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

OBSERWUJ NAS NA...
facebook blip nasz klasa
youtube golden line twitter

sie pomaga

ZOBACZ KONIECZNIE
BAZA SCENARIUSZY


www. teatramatorski.pl >>>


ZAPRASZAMY
DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

NASZE POZOSTAŁE
SERWISY


www.potens.com.pl >>>
www.cve.com.pl >>>
www.otworzymy-swiat.pl >>>
www.slaskiengo.pl >>>
www.teatramatorski.pl >>>
www.jestespotrzebny.pl >>>
www.poligrafia.bielsko.pl >>>
www.laliki.com.pl >>>

           

| Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"