SZTUKA DLA HARMOII
SPOŁECZNEJ

 • Opis Programu
 • Projekty
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     SZTUKA DLA HARMOII SPOŁECZNEJ - OPIS PROGRAMU


  Od 2001 roku Teatr Grodzki jest zaangażowany w realizację projektów w ramach europejskiego programu Artyści w Akcji - Sztuka dla Społecznej Harmonii (program Europejskiej Fundacji Kultury, Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenia Teatralno-Edukacyjnego Wybrzeżak).

  Założenia programu Sztuka dla Społecznej Harmonii

  Program promuje działalność artystyczną w celu zlikwidowania społecznej i kulturalnej dezorientacji, zastąpienia dezorientacji twórczym entuzjazmem, włączenia młodych ludzi w proces tworzenia sztuki, wykorzystanie kreatywności młodych ludzi, by lepiej rozumieli i kształtowali własną pozycję w społeczeństwie.

  Program wspiera współpracę artystów z młodymi ludźmi - działania artystyczne, w których profesjonalni twórcy i młodzież biorą udział na zasadzie równości i partnerstwa.

  Program docenia i szanuje swobodę artysty w jego/jej sposobie pracy, wskazując cztery ogólne, uniwersalne zasady - etapy funkcjonowania grupy:

  - przygotowanie (sformowanie grupy, wzajemne poznanie się, budowanie zaufania, określenie zadań i zasad współpracy),

  - proces (wspólna praca, wykorzystanie osobistych doświadczeń artysty i młodych ludzi),

  - prezentacja (przedstawienie wyników pracy, przygotowanie grupy do otworzenia się na środowisko społeczne),

  - zamknięcie (zakończenie pracy, zapewnienie ciągłości działań).

  Program uznaje trzy różne modele współpracy zależnie od warunków społecznych i zgodnie z rolą artysty w tych warunkach:

  - inicjatywa społeczności lokalnej - grupa miłośników sztuki tworzy się spontanicznie, artysta wnosi odpowiednie narzędzia pracy i doświadczenie organizacyjne,

  - inicjatywa instytucji - grupa powstaje w wyniku działań prowadzonych przez daną instytucję społeczną, artysta realizuje program instytucji, wzbogacając go nowymi metodami,

  - inicjatywa artystyczna - grupa powstaje w wyniku inicjatywy podjętej przez samego profesjonalnego artystę bądź grupę artystów.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"