AMATORZY
I PROFESJONALIŚCI

 • Opis Projektu
 • Pokazy festiwalowe
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     AMATORZY I PROFESJONALIŚCI - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  Amatorzy - Profesjonaliści

  Fundusze na realizację projektu:

  Województwo Śląskie

  Pozostałe źródła finansowania


  Unia Europejska,


  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

  Gmina Bielsko-Biała

  Czas trwania projektu:
  4 marca – 30 października 2008

  Opis projektu:

  W ramach zadania realizowane są trzy bloki działań związane z promocją amatorskiego ruchu teatralnego.

  Blok warsztatowy (luty-czerwiec)
  Blok obejmuje pięciomiesięczną intensywną pracę warsztatową skupioną na rozwijaniu indywidualnych talentów i zdolności uczestników – osób ze środowisk defaworyzowanych - oraz zdobywaniu przez nich różnorodnych praktycznych umiejętności (zdolność do samooceny, umiejętność pracy w zespole, podejmowanie samodzielnych decyzji i wyborów). Praca warsztatowa w ośmiu grupach skupia się na zjawiskach zagrażających zdrowiu, rozwojowi i życiu współczesnego człowieka. Problematyka uzależnień, zdrowego i aktywnego stylu życia jest przedmiotem poszukiwań twórczych uczestników zajęć. Ich zadanie to wybór konkretnego tematu – historii, zdarzenia, postaci - a następnie znalezienie dla niego atrakcyjnej, wizualnej formy scenicznej.

  Blok festiwalowy (maj)
  Blok obejmuje różne formy uczestnictwa w imprezach kulturalnych, zarówno biernego, jak i czynnego i związany jest z XXIII edycją Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej. Festiwal, od 40 lat organizowany przez Teatr Lalek Banialuka, należy do najbardziej prestiżowych przeglądów lalkarskich w Europie, a zarazem do najważniejszych imprez kulturalnych w regionie. Powiązanie projektu z festiwalem stwarza niepowtarzalną okazję zapoznania aktorów-amatorów z najciekawszymi zjawiskami współczesnej i tradycyjnej sztuki lalkarskiej, a także daje szansę promocji amatorskiego ruchu artystycznego i promocji bogactwa kulturalnego regionu na bardzo szeroką skalę. W ramach bloku festiwalowego uczestnicy warsztatów zaprezentują efekty swojej teatralnej pracy, a także obejrzą wybrane widowiska festiwalowe.

  Blok promocyjny (kwiecień-październik)
  Istotny element projektu stanowi szeroko zakrojona promocja amatorskiego ruchu artystycznego jako cennej formy uczestnictwa w kulturze różnych kręgów społecznych. Z dotychczasowych doświadczeń Teatru Grodzkiego wynika, że różnorodne programy upowszechnieniowe (publikacje, spotkania promocyjne, sesje dyskusyjne) przynoszą wymierne rezultaty i efektywnie wspierają dostęp do kultury osób z różnych środowisk. W ramach bloku promocyjnego zrealizowany zostanie materiał filmowy o charakterze dokumentalnym, a równocześnie upowszechniający twórcze dokonania amatorskiego ruchu teatralnego. Zorganizowane zostaną również trzy spotkania promocyjne z przedstawicielami środowisk związanych z amatorską twórczością artystyczną (nauczyciele, instruktorzy sztuki, działacze organizacji pozarządowych, pracownicy ośrodków kultury).

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"