SZTUKA PREWENCJI -
PREWENCJA SZTUKĄ

O Projekcie
 • Opis Projektu
 • Grupy Warsztatowe
 •  
  Konferencja
 • Program
 • Prelegenci

 • Publikacje
 • JesteśMy wyd. specjalne
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     SZTUKA PREWENCJI - PREWENCJA SZTUKĄ - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  "Sztuka prewencji - prewencja sztuką"

  Fundusze na realizację projektu:

  Unia Europejska, Program PHARE 2003 Wzmocnienie Systemu Wymiaru Sprawiedliwości. Otrzymana dotacja: 39 690,00 euro.

  Pozostałe źródła finansowania :

  Ministerstwo Sprawiedliwości

  Czas realizacji:

  28.11.2005 r.- 28.08.2006 r.

  Informacje ogólne

  Analizy przygotowane przez europejskich ekspertów oraz wizyty studyjne w krajach członkowskich Unii Europejskiej ukazały skalę potrzeb systemu wymiaru sprawiedliwości w zakresie poprawy jego funkcjonowania. W rezultacie zmiany legislacyjne objęły, prócz innych kwestii, uproszczenie procedur w sprawach cywilnych i karnych, zmiany w strukturze sądownictwa, zarządzaniu.
  Projekty Phare wspierają zmiany ukierunkowane na zmniejszenie stopnia sformalizowania wymiaru sprawiedliwości, rozwoju systemu szkoleń itp.

  Zainspirowane inicjatywą Komisji Europejskiej, Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się wzmocnić politykę prewencyjną. Dlatego celem Projektu jest wsparcie organizacji pozarządowych aktywnych w tym zakresie. Ważnym jest nie tylko zapobieganie przestępstwom i penalizacja, ale także przeciwdziałanie powrotności skazanych do przestępstwa po opuszczeniu zakładów penitencjarnych. Efektywność takich działań wymaga bliskiej współpracy administracji wymiaru sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi. Wnoszą one istotny wkład w działania na różnych płaszczyznach, zwłaszcza w pracy z grupami wysokiego ryzyka (uzależnieni od narkotyków, alkoholu i innych substancji uzależniających, zakażeni wirusem HIV, młodociane kobiety w ciąży, ofiary przemocy w rodzinie, itp.).

  Cele Programu obejmują:

  - zapobieganie przestępczości poprzez zwiększenie efektywności systemu pomocy post-penitencjarnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich;
  - poszukiwanie i rozwijanie nowych form pracy z nieletnimi, rozwój nowych środków edukacji, wypracowanie sposobu na lepsze zrozumienie potrzeb grup wysokiego ryzyka (uzależnieni od narkotyków, alkoholu i innych substancji uzależniających, zakażeni wirusem HIV, młodociane kobiety w ciąży, ofiary przemocy w rodzinie, itp.);
  - wypracowanie metod służących pełnej integracji społecznej byłych więźniów;
  - upublicznienie informacji dotyczących dostępu do różnych form pomocy postpenitencjarnej w szczególności dla byłych skazanych, ich rodzin, przedstawicieli organizacji pozarządowych;
  - wzmocnienie koordynacji funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielających pomocy osobom skazanym i ich rodzinom oraz umożliwiających dostęp do informacji o źródłach i rodzajach wsparcia;
  - promowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną.

  Więcej informacji:

  Fundacja Fundusz Współpracy
  ul. Górnośląska 4a,00-444 Warszawa, Polska
  Fax.: (0-prefix-22) 622 75 65, 622 72 12 lub 450 98 93
  e-mail: cfcu@cofund.org.pl

  Ministerstwo Sprawiedliwości:
  Departament Współpracy Międzynarodowej
  i Prawa Europejskiego
  Ministerstwo Sprawiedliwości

  al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  tel. (22) 52 12 731

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"