TEATR I EDUKACJA

 • Opis Projektu
 • Partner
 • Działania
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   
  TEATR I EDUKACJA - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  "Teatr i Edukacja. Działania na rzecz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym środowisk zagrożonych marginalizacją"

  Główne źródło finansowania:

  Unia Europejska

  Unia Europejska, Program Macroprojects Phare ACCESS 2000. Przyznana dotacja: 102 711,06 euro.

  Pozostałe źródła finansowania:

  Fundacja Batorego

  Fundacja Batorego

  Województwo Śląskie

  Województwo Śląskie

  Gmina Bielsko-Biała

  Gmina Bielsko-Biała

  Powiat Bielski

  Powiat Bielski

  Partner:

  Youth Centre Babilonas, Wilno. Litwa.

  Opis Projektu:

  Program został skonstruowany jako kompleksowa propozycja różnych działań i form aktywności podporządkowanych jednemu naczelnemu celowi - poprawie sytuacji grup i środowisk zagrożonych marginalizacją. Poszczególne zadania projektu wiążą się ze sobą wzajemnie uzupełniają.
  Program zakłada również szeroką i wielostronną promocję działań podejmowanych i realizowanych wspólnie z grupami zagrożonymi marginalizacją - prezentację świata problemów, emocji i pragnień tych grup. Przedmiotem programu jest również poszukiwanie i tworzenie nowych dróg i sposobów integrowania grup marginesowych ze społeczeństwem.

  Główne działania:

  1. Program warsztatów teatralnych:
  a. cykl zajęć w grupach warsztatowych. 10 miesięcy - od września 2002 do czerwca 2003
  b. spotkania integracyjne wszystkich uczestników zajęć. Planowane są co najmniej cztery takie spotkania w czasie trwania projektu,
  c. przegląd sztuk warsztatowych. III Beskidzkie Święto Małych i Dużych, które odbędzie się w Domu Żołnierza 13 czerwca 2003r.,
  d. prezentacje sztuk warsztatowych w szkołach i innych placówkach. 30 występów połączonych ze spotkaniami integracyjnymi. Kwiecień, maj, czerwiec.
  2. Program upowszechniania działań:
  a. wydanie i kolportaż 4 numerów gazety adresowanej do gimnazjalistów. Nakład 16 000 egz. (4x4000 egz.). Pierwszy numer: listopad 2002,
  b. produkcja i wydanie kasety wideo oraz płyty DVD o charakterze instruktażowym, prezentującej metody pracy warsztatowej z grupami dysfunkcyjnymi.
  Produkcja: październik, listopad, grudzień,
  Wydanie: grudzień 2002.
  c. cykl 15 sesji szkoleniowych dla nauczycieli, terapeutów, wychowawców i instruktorów poświęcony metodom teatralnej pracy warsztatowej z grupami dysfunkcyjnymi. Realizacja: grudzień 2002 - wrzesień 2003,
  d. bieżąca aktualizacja strona internetowej Stowarzyszenia z pełnymi informacjami na temat realizowanych projektów.
  e. międzynarodowa konferencja pod hasłem "Co mogę zrobić? Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji grup i środowisk" z udziałem przedstawicieli organizacji partnerskiej oraz autorytetów w dziedzinie socjologii, psychologii, etyki, prawa, a także przedstawicieli władz samorządowych i mediów.
  Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2003 r.
  3. Program kursów języka angielskiego:
  a. cykl zajęć w grupach warsztatowych na trzech poziomach zaawansowania.
  b. cykl 10 teatralnych spotkań integracyjnych łączących program dydaktyczny z zabawą w teatr. Od listopada 2002 do września 2003 (włączając wakacje)
  4. Dokumentacja działań:
  a. zapis wideo działań. Rejestracja zajęć warsztatowych, prezentacji z publicznością, sesji szkoleniowych, spotkań integracyjnych,
  b. produkcja filmu dokumentalnego poświęconego aktywności twórczej grup objętych projektem. Zakończenie produkcji: wrzesień 2003.
  c. dokumentacja fotograficzna. Wykorzystanie zdjęć w kolejnych numerach gazety oraz na stronie internetowej.
  5. Szkolenie dla liderów Stowarzyszenia:
  Wymiana doświadczeń z organizacją partnerską.
  a. sześciodniowy pobyt stażowy 4 przedstawicieli Stowarzyszenia w Wilnie. Styczeń 2003.
  b. sześciodniowy pobyt przedstawicieli organizacji partnerskiej oraz grupy młodzieży z Wilna w Bielsku-Białej. Czerwiec 2003 (udział w Konferencji)

  Adresaci projektu :

  - osoby dotknięte patologiami społecznymi (ubóstwo, przemoc, brak właściwej opieki rodzicielskiej, problemy osobowościowe, agresja) - dzieci i młodzież,
  - ofiary uzależnień - dzieci i młodzież,
  - osoby upośledzone fizycznie i umysłowo - dzieci, młodzież, dorośli,
  - osoby chore psychicznie - dorośli, także osoby w podeszłym wieku.
  Projekt będzie realizowany w 17 placówkach specjalistycznej opieki i pomocy wychowawczej i terapeutycznej na terenie Bielska-Białej.

  Osobną grupą adresatów jest młodzież gimnazjalna i licealna z województwa śląskiego i małopolskiego, wśród której będzie rozprowadzana wydawana w ramach projektu gazeta.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"