SZLACHETNE ZDROWIE

 • Opis Projektu
 • Grupy Warsztatowe
 • Pokazy Teatralne
 • Szkolenia
 • Forum

  - Formularze
  - Biuletyn

 • Prace Adaptacyjne
 • Film
 • Promocja
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     SZLACHETNE ZDROWIE - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  "SZLACHETNE ZDROWIE"

  Fundusze na realizację projektu:

  Unia Europejska, Program ŚRODKI PRZEJŚCIOWE 2005 "PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ I WZMOCNIENIE RZECZNICTWA ORAZ DZIAŁAŃ MONITORUJĄCYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"
  - SCHEMAT GRANTOWY

  Pozostałe źródła finansowania:

  Gmina Bielsko-Biała w ramach zadania publicznego pn.: "Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i młodzieży - w czasie wolnym od nauki"

  Samorząd Województwa Śląskiego

  Czas trwania projektu:

  15 stycznia - 15 listopada 2008

  Opis projektu:

  Głównym celem projektu było promowanie, inicjowanie i wspieranie działań, które służą szerokiej społecznej kampanii prozdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki różnorodnych uzależnień. Chodziło przede wszystkim o wskazywanie realnych zagrożeń związanych z takimi negatywnymi zjawiskami, jak masowe palenie tytoniu, uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych używek, brak aktywności fizycznej oraz podatność na negatywne wzorce zachowań szkodzących zdrowiu i środowisku (w szczególności nieprawidłowe nawyki żywieniowe, brak troski o zasoby naturalne, szkodliwy wpływ reklam). Założenia projektu koncentrowały się na kształtowaniu postaw aktywnych i twórczych, dzięki którym możliwe jest przezwyciężanie pasywności i utrwalonych, stereotypowych sposobów myślenia.

  Inicjatywa obejmowała pięć obszarów działań, które były ze sobą ściśle powiązane i tworzyły spójną całość.

  Działanie I: Warsztaty twórcze
  Działanie obejmowało pięciomiesięczny cykl zajęć teatralnych w 7 grupach warsztatowych oraz prezentacje przygotowanych widowisk w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.
  zobacz więcej >>>

  Działanie II: Blok szkoleniowy
  Działanie obejmowało opracowanie programu szkoleń, przeprowadzenie akcji promocyjnej, nabór uczestników oraz zorganizowanie 5 sześciogodzinnych sesji szkoleniowych dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Szkolenia odbyły się pod hasłem "Teatr zaangażowany społecznie". Każda sesja była prowadzona przez dwóch instruktorów, w sumie podczas 5 sesji przeszkolono 75 beneficjentów.
  zobacz więcej >>>

  Działanie III: Akcja medialna
  Działanie obejmowało realizację materiału filmowego o charakterze dokumentalnym, a równocześnie podejmującego szereg wątków związanych z edukacyjną i profilaktyczną funkcją inicjatyw artystycznych. W ramach projektu powstały trzy filmy: "Relacje", "Będzie dobrze" oraz "Zarażeni teatrem".
  zobacz więcej >>>

  Działanie IV: Forum Organizacji Pozarządowych
  Naczelnym hasłem Forum, które odbyło się 9 października 2008, była rola organizacji pozarządowych w działaniu na rzecz aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu lokalnej społeczności. W programie Forum znalazły się dwa główne wydarzenia: konferencja w formie debaty oraz targi ze stoiskami konsultacyjnymi i Biurem Informacji Samorządowej.
  zobacz więcej >>>

  Działanie V: Prace adaptacyjno-remontowe
  Przewidziane w projekcie prace adaptacyjno-remontowe rozpoczęły się 18.02.2008 r., a zakończyły 2.04.2008 r. Odbiór przez inspektora nadzoru budowlanego odbył się 3.04.2008 r.
  Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie pomieszczenia została wydana 7.04.2008.r. Od 15.05.2008 przystosowane pomieszczenie było miejscem prac dotyczących działania IV, czyli Forum Organizacji Pozarządowych.
  zobacz więcej >>>

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"