SZLACHETNE ZDROWIE

 • Opis Projektu
 • Grupy Warsztatowe
 • Pokazy Teatralne
 • Szkolenia
 • Forum

  - Formularze
  - Biuletyn

 • Prace Adaptacyjne
 • Film
 • Promocja
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     SZLACHETNE ZDROWIE - SZKOLENIA

  Blok szkoleniowy. Działanie obejmowało opracowanie programu szkoleń, przeprowadzenie akcji promocyjnej, nabór uczestników oraz zorganizowanie pięciu sześciogodzinnych sesji szkoleniowych dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Każda sesja była prowadzona przez dwóch instruktorów.

  Zestawienie przeprowadzonych szkoleń:

  19.04.2008 - BSA Teatr Grodzki Bielsko-Biała (16 uczestników, zgłoszenia indywidualne)
  25.04.2008 - Miejskie Przedszkole nr 15 Oświęcim (14 uczestników, zgłoszenie grupowe)
  26.09.2008 - Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu (14 uczestników, zgłoszenie grupowe)
  20.10.2008 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie (15 uczestników, zgłoszenie grupowe)
  24.10.2008 - BSA Teatr Grodzki Bielsko-Biała (16 uczestników, zgłoszenia indywidualne)

  W sumie podczas pięciu sesji zostało przeszkolonych 75 osób. Najważniejszą część programu stanowiły praktyczne zajęcia skupione na prezentacji technik i metod stosowanych w profilaktyce poprzez sztukę. Szkolenia odbyły się pod hasłem "Teatr zaangażowany społecznie". Uczestnicy zajęć otrzymali zaświadczenie odbycia szkolenia, jak również publikacje Teatru Grodzkiego przygotowane z myślą o realizatorach projektów artystycznych w środowisku szkolnym oraz w innych placówkach edukacyjnych, wychowawczych, readaptacyjnych (wydawnictwa książkowe: "Zwykli niezwykli" i "Scenariusz, czyli jak opowiadać historie w teatrze" oraz pakiety edukacyjne: "Graj w kolory" i "Stop uzależnieniom!").

  Program szkolenia obejmował następujące części:
  1. Prezentacja materiałów instruktażowych pod kątem projektów teatralnych podejmujących problematykę społeczną, między innymi zagadnienia: agresja i przemoc w rodzinie, uzależnienia, dyskryminacja).
  2. Ćwiczenia wspierające budowanie zespołu, aktywizację uczestników i proces pracy warsztatowej (gry i zabawy przygotowujące do pracy scenicznej, elementy socjometrii).
  3. Praca w podgrupach nad stworzeniem tematycznej etiudy teatralnej (zdefiniowanie problemu, przegląd technik teatralnych - lalka, przedmiot, zadania aktorskie, praca nad miniprzedstawieniem, pokazy).
  4. Dyskusja - omówienie przedstawionych metod, wymiana doświadczeń.

  Szkolenia prowadzili wspólnie: Jan Chmiel i Maria Schejbal

  Jan Chmiel - aktor lalkarz, Przewodniczący Zarządu BSA Teatr Grodzki. Wieloletnie doświadczenie pracy instruktora teatralnego (od 1986 roku) z różnymi grupami uczestników (osoby niepełnosprawne intelektualnie, chorzy psychicznie, trudna młodzież). Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i terapeutów (od 2001 roku).

  Maria Schejbal - teatrolog, koordynator programów edukacyjnych w BSA Teatr Grodzki. Wieloletnie doświadczenie pracy instruktora teatralnego (od 1996 roku) z młodzieżą (nieletni uzależnieni, grupy integracyjne). Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i terapeutów (od 2001 roku). Uczestnik szkolenia w psychodramie I stopnia (od 2006 roku).

  Projekt współfinansowany przez:

  Gminę Bielsko-Biała - w ramach zadania publicznego pn.: "Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i młodzieży - w czasie wolnym od nauki"

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"