SZLACHETNE ZDROWIE

 • Opis Projektu
 • Grupy Warsztatowe
 • Pokazy Teatralne
 • Szkolenia
 • Forum

  - Formularze
  - Biuletyn

 • Prace Adaptacyjne
 • Film
 • Promocja
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     SZLACHETNE ZDROWIE - GRUPY WARSZTATOWE

  Blok warsztatowy. Działanie obejmowało pięciomiesięczny cykl zajęć teatralnych oraz prezentacje widowisk przygotowanych na zakończenie cyklu. Do udziału w warsztatach zaproszono zarówno beneficjentów wcześniejszych projektów, jak i nowych uczestników, których naboru dokonano we współpracy z siecią lokalnych placówek wychowawczych i opiekuńczych. Ze względu na rangę projektu i planowane zwieńczenie procesu twórczego w formie występów podczas prestiżowego XXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, wybrano te placówki, których podopieczni pod kierunkiem instruktorów współpracujących z BSA Teatr Grodzki w poprzednich programach edukacyjno-artystycznych przygotowali najciekawsze pod względem merytorycznym i twórczym realizacje sceniczne dotyczące palących problemów społecznych. Wyłoniono 7 grup warsztatowych (w sumie 70 osób), które pod opieką doświadczonych instruktorów zmierzyły się z problematyką projektu, tj. zagadnieniami dotyczącymi zdrowia, a zwłaszcza zjawiskami zagrażającymi zdrowiu, a co za tym idzie - rozwojowi i życiu współczesnego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień. Jako opozycję do zagrożeń podjęto w pracy warsztatowej temat zdrowego i aktywnego stylu życia oraz wartości zdrowego kontaktu z drugim człowiekiem. Każdą grupą opiekował jeden instruktor odpowiedzialny zarówno za kształt artystyczny, jak i za przesłanie spektaklu zgodne z problematyką projektu. Zajęcia były prowadzone raz w tygodniu po 2 godziny.

  Założona tematyka była we wszystkich grupach przedmiotem poszukiwań twórczych uczestników zajęć. Każda grupa pracowała opracowała własny scenariusz widowiska spełniającego tak założenia merytoryczne, jak i formalne (prezentacje plenerowe na bielskim rynku podczas festiwalu sztuki lalkarskiej wymagały od aktorów świadomej gry w warunkach otwartej przestrzeni publicznej oraz wykorzystania animowanych rekwizytów).

  Każda z realizacji była dostosowana do możliwości, wieku i predyspozycji konkretnych osób, które uczestniczyły w programie.

  1.Grupa warsztatowa w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Podkowa" w Bielsku-Białej.
  Instruktor prowadzący: Władysław Aniszewski

  Więcej >>>

  2. Grupa teatralna "Za Siódmą Górą" działająca przy BSA TEATR GRODZKI. Instruktor prowadzący: Barbara Rau

  Więcej >>>

  3. Grupa warsztatowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Filarowej w Bielsku-Białej.
  Instruktor prowadzący: Rafał Sawicki

  Więcej >>>

  4. Grupa teatralna w Katolickim Ośrodku Resocjalizacji i Wychowania Młodzieży Fundacji "Nadzieja" w Bielsku-Białej.
  Instruktor prowadzący: Maria Schejbal

  Więcej >>>

  5. Grupa teatralna "Teatr Grodzki Junior" przy BSA TEATR GRODZKI.
  Instruktor prowadzący: Maria Schejbal

  Więcej >>>

  6. Grupa warsztatowa w Świetlicy Polskiego Związku Głuchych przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej.

  Więcej >>>

  7. Grupa Teatralna w Fundacji "Dziecięce Marzenia" przy ul. Milusińskich w Bielsku-Białej. Instruktor prowadzący: Katarzyna Pohl

  Więcej >>>

   

  Projekt współfinansowany przez:

  Gminę Bielsko-Biała - w ramach zadania publicznego pn.: "Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i młodzieży - w czasie wolnym od nauki"

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"