JESTEŚ POTRZEBNY

 • Opis Projektu

 • Opis Pracowni
 • dziennikarska
  grafiki komputerowej
  technik graficznych
  intoligatorsko-drukarska

 • Efekty Pracy
 • dziennikarska
  grafiki komputerowej
  technik graficznych
  intoligatorsko-drukarska
   

  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     JESTEŚ POTRZEBNY - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  "Pracownie aktywizacji społecznej - Jesteś potrzebny"

  Fundusze na realizację projektu:

  logo - Unia Europejska

  Projekt finansowany ze środków
  Funduszu Phare 2001 - Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego, Średnie Dotacje

  Budżet projektu: 78 935,51 Euro
  Dotacja Funduszu Phare: 63 148,- Euro

  Pozostałe źródła finansowania:

  logo - Bielsko-Biała

  Gmina Bielsko - Biała

  Partner:

  Urząd Miasta Bielsko-Biała reprezentowany przez Wydział Pomocy Społecznej


  Czas Trwania Projektu :

  11.02.2004 r. - 11.10.2004 r.

  Opis Projektu :

  Celem projektu jest utworzenie w Bielsku-Białej placówki, zadaniem której jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób wywodzących się ze środowisk dysfunkcyjnych: osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, niesłyszących, młodzieży. W regionie bielskim brakuje programów aktywizujących adresowanych do tych właśnie grup, stąd pomysł utworzenia Pracowni Aktywizacji Społecznej, w skład których wchodzą:

  - Pracownia Grafiki Komputerowej
  - Pracownia Dziennikarska
  - Pracownia Technik Graficznych
  - Pracownia Introligatorsko - Drukarska

  Pracownie te stanowią logiczną i uzupełniającą się całość, do zadań wszystkich będzie należała realizacja autorskich projektów uczestników np.; wydawanie gazetek, kart okolicznościowych, koszulek z nadrukami, tomików wierszy, bajek itp. W ramach pracowni powstawać także będzie dwumiesięcznik "Jesteśmy" wydawany przez Stowarzyszenie od 2002 roku.

  W zajęciach warsztatowych odbywających się od poniedziałku do piątku bierze udział ok. 100 osób w wieku 16-30 lat. Realizacja programu każdej pracowni obejmuje zarówno część szkoleniową - zaznajomienie uczestników z podstawami wiedzy i umiejętnościami technicznymi w danej dziedzinie, jak i samodzielną pracę twórczą nad różnymi zadaniami. Działania warsztatowe pracowni będą wiązać się z przekazywaniem nowych praktycznych umiejętności, które mogą zostać wykorzystane przy poszukiwaniu pracy (to ważne dla objętych projektem dorosłych niepełnosprawnych), ale przede wszystkim opierają się na realizacji celów terapeutycznych i aktywizujących.
  Dwa główne komponenty programu to:

  - praca nad konkretnymi projektami artystycznymi i wydawniczymi związana z pozyskiwaniem przez uczestników konkretnych umiejętności, zdobywaniem wiedzy i rozwijaniem indywidualnych talentów,
  - proces aktywizacji uczestników programu poprzez stawianie im nowych wyzwań i stwarzanie praktycznych możliwości przezwyciężania różnorodnych barier, ograniczeń i dysfunkcji.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"