WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Opis Projektu
 • Grupy Teatralne
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OPIS PROJEKTU

  NAZWA PROJEKTU:

  "Warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych"

  FUNDUSZE NA REALIZACJĘ PROJEKTU:

  Gmina Bielsko - Biała - w ramach zadania publicznego pn.: " Organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalno - oświatowych i rekreacyjnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Bielska - Białej" przyznana dotacja - 8.000,00 zł

  CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

  12.09.2006 r. - 8.12.2006 r.

  OPIS PROJEKTU:

  Zadanie obejmujmowało realizację programu warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Programem warsztatów teatralnych objętych zostało 10 grup teatralnych - prowadzonych w świetlicach środowiskowych i ogniskach wychowawczych Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku - Białej, oraz w Fundacji "Dziecięce Marzenia". W projekcie uczestniczy także jedna grupa niezależna działająca przy Stowarzyszeniu - "Teatr Grodzki Junior". Po raz pierwszy utworzyliśmy również grupę warsztatową dorosłych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu.
  Zajęcia teatralne odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. Każdą grupą opiekował się jeden instruktor, a w przypadku osób niesłyszących również tłumacz języka migowego wyznaczony przez placówkę Polskiego Związku Głuchych w Bielsku - Białej.
  Wszystkie grupy warsztatowe pracowały nad wybraną przez siebie formą artystyczną, spektaklem, etiudą, etiudą pantomimiczną bądź inną formą działań teatralnych. W pracy warsztatowej instruktorzy skupiali się głównie na pracy zespołowej, śmiałym odkrywaniu i rozwijaniu talentów i indywidualnych umiejętności uczestników. Tematyka przygotowywanych przedstawień związana była ze Świętami Bożego Narodzenia.

  Przedstawienia zaprezentowano publiczności podczas imprez integracyjnych dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy we wszystkich placówkach. Dodatkowo po zakończeniu niniejszego projektu grupy miały możliwość zaprezentowania przygotowanych spektakli dla szerokiej publiczności podczas "Jasełek 2006", 12 grudnia przed Ratuszem Miejskim w Bielsku - Białej.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"