KONKURS NA SZTUKĘ

 • Opis Projektu
 • Regulamin Konkursu
 • Wyniki konkursu
 • Publikacja
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     KONKURS NA SZTUKĘ - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  "KONKURS NA SZTUKĘ DLA DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH TEATRÓW AMATORSKICH"

  Fundusze na realizację projektu:

  Województwo Śląskie

  Partner:

  Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

  Czas trwania projektu:

  4 marca – 10 grudnia 2008

  Opis projektu:

  Przedsięwzięcie dotyczy rozpisania konkursu na sztukę teatralną dla dziecięcych i młodzieżowych teatrów amatorskich oraz wydania nagrodzonych prac w formie publikacji. Głównym celem projektu jest utworzenie bazy scenariuszy napisanych specjalnie z myślą o teatrze nieprofesjonalnym, uwzględniających potrzeby wieloosobowych zespołów amatorskich.

  Konkurs jest adresowany do następujących kategorii uczestników:

  1. Osoby dorosłe (amatorzy)
  2. Osoby dorosłe (profesjonaliści)
  3. Dzieci i młodzież (kategoria wiekowa: 10-18 lat).

  Do oceny prac konkursowych zostanie powołane trzyosobowe jury, które dokona wyboru najciekawszych scenariuszy.
  Termin nadsyłania prac: 3 października 20008
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 października 2008

  Działania projektu obejmują:
  - Uruchomienie biura organizacyjnego konkursu
  - Opracowanie regulaminu konkursu
  - Ogłoszenie konkursu i jego szeroka promocja
  - Powołanie jury konkursu i praca jurorów nad wyłonieniem najciekawszych tekstów
  - Redakcja, skład i druk publikacji zawierającej nagrodzone teksty
  - Uroczystość wręczenia nagród laureatom. O podziale i wysokości nagród zadecyduje jury, które będzie dysponowało pulą nagród w kwocie nie mniejszej niż 5.000 zł.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"