WARSZTATY TEATRALNE...

 • Opis Projektu
 • Grupy Teatralne
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     WARSZTATY TEATRALNE - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  WARSZTATY TEATRALNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH ORAZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH

  Fundusze na realizację projektu:

  Fundacja Pro Bono Poloniae - Wysokość otrzymanej dotacji: 20,000zł

  Czas realizacji projektu:

  01.02.2006 r. - 30.11. 2006 r.

  Opis Projektu:

  Zadanie obejmuje realizację programu warsztatów teatralnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób przewlekle chorych. Obejmuje również publiczne prezentacje efektów pracy artystycznej - imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów, dzieci i młodzieży szkolnej, placówek kulturalnych i readaptacyjnych oraz gości z samorządu lokalnego i regionalnego, stowarzyszeń pozarządowych i mediów. Warsztaty teatralne mają funkcję terapeutyczną - obowiązuje zasada działania zespołowego, budowanie więzi grupowej, wspólnego poszukiwania ważnych tematów, wartości estetycznych i emocjonalnych.

  Proces warsztatowy zakłada systematyczną pracę - zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny. Każdą grupa opiekuje się jeden instruktor, z którym współpracują terapeuci z poszczególnych placówek i wolontariusze.

  Publiczna prezentacja efektów pracy artystycznej: czerwiec 2006

  Wszystkie grupy warsztatowe przygotowują prezentacje swoich dokonań w formie krótkich etiud lub spektakli. Zostaną one pokazane publiczności podczas imprez integracyjnych dla rodzin, opiekunów, pracowników i wolontariuszy we wszystkich placówkach. Dodatkowo, grupy będą miały możliwość wystawienia przygotowanych spektakli szerokiej publiczności w ramach Beskidzkiego Święta Małych i Dużych, które Teatr Grodzki organizuje co roku.

  Jasełka - grudzień 2006

  Wszystkie grupy warsztatowe zaprezentują przygotowaną przez siebie formę artystyczną - spektakl, etiudę czy pokaz działań teatralnych związanych ze Świętami. Zostaną one pokazane publiczności podczas imprez integracyjnych dla rodzin, opiekunów, pracowników i wolontariuszy we wszystkich placówkach. Grupy będą miały również możliwość wystawienia przygotowanych spektakli dla szerokiej publiczności podczas Jasełek 2006. Impreza będzie miała charakter integracyjnego wydarzenia artystycznego, na którym spotkają się osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież szkolna oraz goście zaproszeni z całego Województwa Śląskiego. Po prezentacjach artystycznych będzie miało miejsce spotkanie integracyjne wszystkich uczestników projektu i zaproszonych gości połączone z poczęstunkiem i wspólną zabawą.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"