INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ZESPOŁU FABRYKI SUKNA

 • Opis projektu
 • Historia obiektów
 • Inwentaryzacja
 • Plany na przyszłaść
 • Publikacja
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ZESPOŁU FABRYKI SUKNA - OPIS PROJEKTU

  NAZWA PROJEKTU:

  Inwentaryzacja obiektów Zespołu Fabryki Sukna w Bielsku- Białej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków

  FUNDUSZE NA REALIZACJĘ PROJEKTU:

  Urząd Marszałkowski Wysokość otrzymanej dotacji:

  CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

  3.07.2007 - 10.12.2007

  OPIS PROJEKTU:

  Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji poprzemysłowych obiektów zabytkowych uzytkowanych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki znajdujących się w centrum Bielska- Białej i sporządzenie stosownej dokumentacji ściśle związanej z założeniami Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim. Przedmiotowe obiekty zlokalizowane są przy ulicach: Sempołowskiej, Kierowej i Dworkowej i stanowią część większego kompleksu. Od północy zamyka go czterokondygnacyjny, budynek pofabryczny zlokalizowany wzdłuż ul. Sempołowskiej, który został przez Stowarzyszenie Teatr Grodzki zinwentaryzowany, wyremontowany i oddany do użytku na przełomie 2004/2005 roku.

  Oczekiwane rezultaty

  - uzyskanie kompleksowej dokumentacji zabytkowych obiektów poprzemysłowych w ścisłym centrum Bielska- Białej
  - udokumentowanie historii obiektów i rozwóju przemysłu sukienniczego
  - stworzenie dokumentu pt. "Opinia w Zakresie Adaptacji Obiektów", który określi funkcję wyremontowanych obiektów aby była ona zgodna zarówno z koncepcją Stowarzyszenia jak również z koncepcją specjalistów
  i rzeczoznawców z zakresu prawa budowlanego. Przedmiotem tego opracowania ma być adaptacja pomieszczeń na warsztaty artystyczne i muzeum dziedzictwa kulturowego np. pracownia dawnej fotografii, czerpanie papieru i początki drukarstwa, garncarstwo, kowalstwo artystyczne, pracownia historyczno- gawędziarska, pracownia tkactwa artystycznego.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"