UCZESTNICTWO,
KREACJA, KORZYŚCI

 • Opis Projektu
 • Warsztaty
 • opis warsztatów
  - pierwszy
  - drugi
  - trzeci
  - czwarty
 • Konferencja
 • Formularze
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     UCZESTNICTWO, KREACJA, KORZYŚCI - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  "Uczestnictwo, Kreacja, Korzyści - Rozwój Ekonomii Społecznej na Śląsku, w kontekście rezultatów Partnerstw na Rzecz Rozwoju w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal"

  Fundusze na realizację projektu:

  Czas trwania projektu:

  1 luty - 31 maja 2008

  Opis projektu:

  Główny cel projektu to podniesienie u odbiorców ogólnego poziomu wiedzy i zainteresowania mechanizmami ekonomii społecznej oraz przekazanie odbiorcom podstawowej wiedzy niezbędnej do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi oraz prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

  Inicjatywa obejmuje dwa obszary działań, które są ze sobą ściśle powiązane i tworzą spójną całość.

  I Działania Edukacyjne:
  Działania edukacyjne to warsztaty dla 15 przedstawicieli młodych śląskich organizacji pozarządowych oraz Konferencja pt. "Rozwój ekonomii społecznej na Śląsku" wraz z seminariami. Te działania skierowane są do ograniczonej ilości osób związanych z trzecim sektorem a także przedstawicieli samorządów i organizacji gospodarczych.

  1. Warsztaty poświęcone wdrażaniu zasad ekonomii społecznej
  W warsztatach uczestniczyć będzie 15 osób. Warsztaty będą prowadzone podczas 4 weekendów, grupa spotykać się będzie co drugi weekend. Pierwsze warsztaty odbędą się w ostatni weekend marca.
  Podczas spotkań z uczestnikami stosowane będą różne metody pracy - wykład, dyskusja, praca grupowa, studium przypadku. Uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały uzupełniające wiedzę zdobytą podczas warsztatów.

  Zakres tematyczny kolejnych sesji:

  A. Podstawy teoretyczne:
  - podłoże historyczne ekonomii społecznej w Polsce i Europie,
  - współczesne definicje, pojęcia pokrewne,
  - teoria społeczeństwa obywatelskiego.
  B. Podmioty i partnerzy ekonomii społecznej:
  - organizacje pozarządowe, (w ramach tego modułu prezentowany będzie dorobek PRR/DP id PL-43 "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej")
  - administracja publiczna
  - przedsiębiorcy,
  - przedsiębiorstwa społeczne (wraz z prezentacją praktyk europejskich),
  - centra integracji społecznej.
  C. Miejsce organizacji pozarządowych w rozwoju ekonomii społecznej:
  - prezentacja praktyk polskich (prezentacje organizacji i projektów),
  - rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym,
  - pojęcia działalności pożytku publicznego oraz partnerstwa lokalnego,
  - profesjonalizacja i rozwój organizacji pozarządowych.
  D. Rozwiązania i inspiracje:
  - banki czasu,
  - rehabilitacja i integracja zawodowa osób niepełnosprawnych,
  - spółdzielnie socjalne,
  - podsumowanie.

  Do udziału w warsztatach zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych rozpoczynających swoją działalność

  2. Konferencja
  Elementem działań upowszechnieniowych będzie konferencja, której głównym celem będzie dyskusja nad rozwojem ekonomii społecznej na Śląsku.

  3. Seminaria dyskusyjne
  Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość uczestnictwa w wybranym seminarium dyskusyjnym. Podczas seminariów omawiane będą propozycje wdrożenia wypracowanych m.in. w ramach partnerstw Equal wniosków dotyczących rozwoju ekonomii społecznej na terenie Śląska. Wnioskodawca proponuje zorganizowanie czterech seminariów poświęconych następującym zagadnieniom:
  - kultura,
  - ekologia,
  - rehabilitacja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
  - działalność charytatywna.

  II. KAMPANIA PROMOCYJNA

  1. Radiowe wywiady sponsorowane
  Planuje się emisję 3 minutowych wywiadów raz w tygodniu. Zostaną one opracowane przez Wnioskodawcę. Wywiady zostaną przeprowadzone z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów w ramach IW Equal, wykładowcami akademickimi, przedstawicielami śląskich organizacji pozarządowych.

  Tematy wywiadów:

  - inicjatywa Equal, efekty partnerstw, udział śląskich organizacji
  - efekty projektu PRR „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”
  - pojęcia związane z ekonomią społeczną
  - lokalne przykłady praktycznej realizacji idei ekonomii społecznej

  Artykuły sponsorowane

  Emisje co dwa tygodnie naprzemiennie z wywiadami. Tematyka: prezentacja inicjatywy Equal, prezentacje śląskich beneficjentów PRR, prezentacje śląskich projektów stanowiących przykład dobrej praktyki we wdrażaniu idei ekonomii społecznej. Ostatnie cztery artykuły będą zapisem podsumowania marcowych seminariów dyskusyjnych.

  2. Ulotki informacyjne
  Ulotki informacyjne zostaną wydane w dwóch nakładach:
  - pierwszy - 500 sztuk Ulotki będą zawierać najważniejsze informacje o efektach inicjatywy Equal oraz prezentację projektu i plan działań.
  - drugi nakład - 1000 sztuk ,ukaże się tuż po Konferencji - ulotki zawierać będą najważniejsze informacje na temat ES, listę projektów promowanych podczas warsztatów i kampanii promocyjnej, wykaz źródeł, z których można skorzystać wyszukując informacji na temat ES.

  3. Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów
  Informacje uzupełniające wiedzę, prezentacje, wykaz źródeł, literatura itp.

  4. Materiały promocyjne dla uczestników Konferencji.
  Zapis prezentacji, przedstawienie projektu, organizatorów, materiały informacyjne dot. IW Equal i realizowanych w jego ramach partnerstw.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"