AKTYWIZACJA SPOŁECZNA...

 • Opis Projektu
 • Grupy Warsztatowe
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  AKTYWIZACJA SPOŁECZNA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY I WSPARCIE DLA ICH RODZIN

  Główne źródło finansowania:

  Sfinansowano ze środków programu "Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży" realizowanego przez Fundację PZU.

  Czas realizacji projektu:

  01.01.2007-30.06.2007

  Opis Projektu

  1. Cykl warsztatów teatralnych (styczeń-czerwiec 2007). Program obejmuje działanie 3 grup teatralnych. W każdej z nich będzie pracowało od 7 do 15 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, co w sumie daje liczbę około 30 uczestników.

  2. Jasełka 2007 i VII Beskidzkie Święto Małych i Dużych. Efekty pracy grup warsztatowych obejrzy łącznie ok. 500 osób - mieszkańców Bielska-Białej i Województwa Śląskiego

  3. Imprezy integracyjne dla rodzin i opiekunów. Styczeń 2007 (po Jasełkach 2007 organizowanych przez Stowarzyszenie) oraz w czerwcu 2007 podczas Święta. Przewidujemy, że weźmie w nich udział większość rodzin i opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży- ok. 80 osób.

  4. Spotkania z psychologiem (warsztaty) - trzy spotkania z psychologiem dla rodzin i opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży dla ok. 50 osób.

  Wymiernym rezultatem realizacji zadania będzie przygotowanie trzech samodzielnych projektów twórczych na wybrany temat i zaprezentowanie ich publiczności.
  Będzie to świadectwem poprawy sytuacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach - zostanie stworzona alternatywa dla bierności i bezradności, zaistnieją konkretne możliwości indywidualnego i grupowego rozwoju uczestników. Zyskają oni poczucie bezpieczeństwa i przynależności do solidarnego zespołu, zdobędą też szereg nowych umiejętności i sprawności takich jak np.: umiejętność wyrażania swoich potrzeb i emocji, wypracowanie punktualności, lepsza komunikacja z innymi i umiejętność pracy zespołowej.

  Rezultatem działań będzie również rozbudowanie mechanizmów wsparcia dla rodzin i opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży - obok imprez integracyjnych wezmą oni udział w nowej formie pomocy - spotkaniach z psychologiem.

  Efektem działań podjętych w ramach zadania będzie też zainteresowanie sytuacją osób niepełnosprawnych nowych osób i środowisk - budowanie swoistego "ruchu" na ich rzecz, wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów w perspektywie długofalowej współpracy. Projekt pogłębia również integrację osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością i budowanie społeczeństwa obywatelskiego - równych szans w dostępie do kultury i działań twórczych oraz tolerancji.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"