W POSZUKIWANIU
ROZWIĄZAŃ

O Projekcie
 • Opis Projektu
 • Grupy warsztatowe
 • Fotogaleria

 • Publikacje
 • Pakiet Edukacyjny
 • Jesteśmy

 • Uzależnienia
 • Informator
 • Poszukiwania
 • - obraz
  - słowo
   
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  "W poszukiwaniu rozwiązań"

  Fundusze na realizację projektu:

  Unia Europejska, Program Środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu"
  (KOMPONENT 1: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W OBSZARACH ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM I OCHRONĄ ZDROWIA ORAZ POPRAWA POZIOMU AKTYWNOŚCI JEDNOSTEK I GRUP SPOLECZNYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM).

  Pozostałe źródła finansowania:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Województwo Śląskie

  Gmina Bielsko-Biała

  Fundacja PZU

  Czas trwania projektu:

  15 lutego - 15 grudnia 2007

  Opis projektu:

  Główny cel inicjatywy to przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień. Alkoholizm, narkomania, przemoc, agresja, bezradność wobec społecznych patologii - to rzeczywistość, która nas otacza. W jaki sposób możemy zmienić ten stan rzeczy? Czy sztuka może służyć "poprawianiu świata"? Czy pozwala dostrzec nowe perspektywy działania, interwencji, pomocy? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy warsztatów twórczych, którzy swoimi przemyśleniami i odkryciami - w formie widowisk, happeningów, tekstów literackich - podzielą się z widzami i czytelnikami.
  Inicjatywa obejmuje cztery obszary działań, które są ze sobą ściśle powiązane i tworzą spójną całość.

  Działanie I: Warsztaty twórcze

  Ta część projektu ma charakter intensywnej kilkumiesięcznej pracy twórczej skupionej na problematyce uzależnień oraz na rozpoznaniu i analizie innych istotnych problemów społecznych. Działania 14 grup warsztatowych (13 zespołów teatralnych i 1 dziennikarski - dzieci, młodzież, dorośli) zmierzają do stworzenia artystycznych przekazów związanych z głównym tematem projektu. Zgromadzone zostaną pomysły na to, jak pokazać problem społeczny za pośrednictwem różnych form artystycznych. Bardzo istotny aspekt procesu warsztatowego stanowią publiczne prezentacje efektów pracy artystycznej każdej grupy - widowisk, etiud, happeningów. Finałowe prezentacje mają przede wszystkim ogromne znaczenie dla uczestników warsztatów - dają im poczucie satysfakcji i pewności siebie, świadomość przezwyciężenia wielu trudności i wypracowania wymiernych "produktów" artystycznych. Równocześnie, pokazy dla szerokiej publiczności spełniają ważną funkcję promowania działań podejmowanych w ramach projektu, poszerzają krąg osób i środowisk objętych inicjatywą.

  Działanie II: Czasopismo

  W ramach projektu zostanie przygotowany i opublikowany kolejny numer czasopisma "Jesteśmy" wydawanego przez Teatr Grodzki od 2002 roku (dotychczas ukazało się 12 numerów podejmujących różne zagadnienia).Tematem numeru specjalnego będzie zjawisko uzależnień - przedstawienie problemu narkomanii i alkoholizmu z różnych perspektyw, w świetle konkretnych doświadczeń i przeżyć różnych osób. Zawartość pisma będzie podzielona na kilka bloków tematycznych, w zależności od pojawiających się na bieżąco materiałów i propozycji autorów. Planowany zakres problemowy numeru obejmuje między innymi: raport o narkomanii wśród młodocianych, zapis dyskusji panelowej na temat zjawiska uzależnień z udziałem osób reprezentujących różne stanowiska i wiedzę, informacje o działaniach pomocowych, rozmowy z uzależnionymi i specjalistami od narkomanii i alkoholizmu. Głównym adresatem pisma są ludzie młodzi, którzy zostaną również zaproszeni do współtworzenia kształtu wydawnictwa.


  Działanie III: Pakiet Edukacyjny

  Pakiet Edukacyjny ma mieć charakter praktycznego materiału dydaktycznego dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów. Na zawartość Pakietu złożą się dwie części: materiał filmowy i publikacja książkowa. Film będzie wizualną prezentacją różnych inicjatyw twórczych zrealizowanych w ramach projektu. Przedstawione zostaną w nim etapy procesu warsztatowego, migawki z prób i gotowych spektakli, portrety grup i poszczególnych uczestników, przegląd pojawiających się w trakcie pracy warsztatowej tematów i problemów. Podobną - mozaikową - strukturę - będzie miała publikacja książkowa. Jej zasadniczą część będą stanowić wskazówki i propozycje metodyczne związane z wykorzystaniem materiału filmowego, a także informacje o specyfice projektu, jego założeniach, przebiegu, rezultatach. W publikacji znajdą się również wypowiedzi uczestników, instruktorów i pozostałych realizatorów projektu. Ostateczny kształt Pakietu Edukacyjnego będzie zależał od przebiegu procesu warsztatowego w poszczególnych grupach - film i broszura powstaną jako swoista dokumentacja przeanalizowanych w trakcie działań teatralnych zagadnień i wypracowanych wniosków.

  Działanie IV: Informator internetowy

  Celem utworzenia tej podstrony jest jak najszersza promocja tematyki objętej projektem - prezentacja zjawisk patologicznych w różnych aspektach i dotarcie do osób z różnych kręgów i środowisk.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"