WARSZTATY TEATRALNE

 • Opis Projektu
 • Partner
 • Działania
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     WARSZTATY TEATRALNE - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  "Warsztaty teatralne dla grup dysfunkcyjnych na rzecz ich integracji ze społeczeństwem"

  Fundusze na realizację projektu:

  Programu Macroprojects Phare ACCESS 1999
  grant w wysokości 88.199 Euro

  Pozostałe źródła finansowania:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  fundacja im. S.Batorego

  Fundacja im. Stefana Batorego

  Powiat Bielski

  Powiat Bielski

  Poczta Polska

  Poczta Polska

  Union - Vis

  UNION-VIS

  PLUS GSM

  Plus GSM

  oraz

  Centrum Pomocy Rodzinie
  w Bielsku-Białej,
  Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ
  w Bielsku-Białej.

  Partner:

  The Yellow House Centre

  The Yellow House Centre, Liverpool, Wielka Brytania.

  Czas realizacji:

  21.07.2001 r. - 20.08.2002 r.

  Opis Projektu:

  Istotą projektu jest przeciwdziałanie społecznej izolacji grup dysfunkcyjnych poprzez warsztatową pracę teatralną. Proces terapii, resocjalizacji i readaptacji prowadzony drogą teatralnego doświadczenia obejmuje dwa etapy. Pierwszy to poszukiwanie indywidualnej i zespołowej tożsamości w obrębie grupy dysfunkcyjnej - ośmiomiesięczny cykl warsztatów.

  Drugi to bezpośrednia konfrontacja grup marginesowych z dziećmi i młodzieżą szkolną -przewidzianych jest 60 prezentacji widowisk przygotowanych z grupami dysfunkcyjnymi.

  Projekt koncentruje się na wzbogaceniu, udoskonaleniu i rozwinięciu działań artystycznych służących integracji różnych grup społecznych oraz na ich upowszechnieniu jako kompleksowej metody pracy ze środowiskami dysfunkcyjnymi.

  Autorami projektu są Maria Schejbal (teatrolog) i Jan Chmiel (aktor). W latach 1998 -2000 obydwoje zaangażowani byli w realizację programu edukacji teatralnej "Teatru Banialuka" - Ośrodka Teatralnego w Bielsku-Białej kierowanego przez dyrektora Krzysztofa Raua. W roku 2001 program został w całości zlikwidowany przez nową dyrekcję Teatru Banialuka. Większość zadań edukacyjnych przejęło Stowarzyszenie, koncentrując się głównie na pracy z tzw grupami dysfunkcyjnymi.

  Adresaci projektu:

  1. Grupy dysfunkcyjne:

  I. Upośledzeni umysłowo i fizycznie - wielorakie zaburzenia rozwojowe (przedział wiekowy: 6-40 lat),
  II. Chorzy psychicznie (dorośli),
  III. Młodzież zagrożona patologiami, dotknięta biedą i przemocą, pozbawiona właściwej opieki rodzicielskiej, sprawiająca kłopoty wychowawcze (przedział wiekowy: 6-18 lat),
  IV. Ofiary uzależnień od narkotyków, leków i alkoholu, także młodzież z przeszłością przestępczą (przedział wiekowy: 13-25 lat).

  Projekt obejmuje 13 placówek specjalistycznej opieki i pomocy wychowawczej na terenie Bielska-Białej.

  2. Młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z obszaru dawnego województwa bielskiego (wybrane rejony obecnych województw: Śląskiego i Małopolskiego)

  Zadania teatralnej pracy warsztatowej:

  Wspólne poszukiwanie i odkrywanie świata wartości - rozpoznawanie i nazywanie zjawisk obecnych w rzeczywistości, ich wpływu na relacje między ludźmi i kształt codzienności.
  Przezwyciężanie frustracji, agresji, bierności i lęku poprzez działania konstruktywne i twórcze - projekcja problemów i zdarzeń realnych na plan sytuacji teatralnej.
  Wzmacnianie i rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, wiary w swoje siły i możliwości poprzez stworzenie kontekstu bezpieczeństwa, akceptacji i stymulacji oraz przez zamknięcie cyklu warsztatowego prezentacjami widowiska - wymiernego rezultatu pracy.
  Uwalnianie energii kreatywnej, rozbudzanie wyobraźni i twórczego samodzielnego myślenia poprzez stawianie zadań i celów o wzrastającym stopniu trudności.
  Zdobywanie umiejętności pracy zespołowej i budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólnie realizowany projekt poprzez włączenie wszystkich uczestników w aktywne działania. Rozwiązywanie doraźnych konfliktów poprzez ich analizę i wykorzystanie w procesie kreacji.
  Rozwijanie indywidualnych talentów i artystycznych zdolności poprzez staranny rozdział ról i funkcji odpowiadających realnym możliwościom uczestników.
  Działania warsztatowe:

  - zabawy teatralne (rozgrzewające, relaksacyjne, koncentrujące, rozluźniające, podnoszące sprawność fizyczną, budujące zaufanie i więzi w zespole)
  - praca z przedmiotem - odkrywanie teatralnej urody i nowych funkcji przedmiotów codziennego użytku
  - samodzielne wykonanie kostiumów, rekwizytów i elementów dekoracji
  - budowanie obrazów plastycznych operujących symbolem i metaforą
  - odkrywanie świata dźwięków
  - interpretacja baśni - przekładanie słowa na obraz i sytuację dramatyczną

  Pozostałe działania w ramach projektu:

  Cykl szkoleń dla instruktorów pracujących z grupami dysfunkcyjnymi.
  Publikacja książki poświęconej teatralnym metodom pracy z grupami dysfunkcyjnymi.
  Przegląd widowisk warsztatowych.

  W konstruowaniu projektu uczestniczyli eksperci z The Yellow House - George i Gosia Mc Kane wykorzystujący od wielu lat środki i specyfikę sztuki teatru w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętą patologiami społecznymi.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"