BLIŻEJ SCENY

 • Opis Projektu
 • Szkolenia
 • Publikacja
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     BLIŻEJ SCENY - O PROJEKCIE

  Nazwa projektu:

  BLIŻEJ SCENY

  Fundusze na realizację projektu:


  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Pozostałe źródła finansowania:


  Unia Europejska, Program Grundtvig oraz Program ŚRODKI PRZEJŚCIOWE 2005 "PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ I WZMOCNIENIE RZECZNICTWA ORAZ DZIAŁAŃ MONITORUJĄCYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"


  Województwo Śląskie


  Gmina Bielsko-Biała

  Czas trwania projektu:

  1 lutego - 31 grudnia 2008

  Opis projektu:

  W ramach zadania realizowane są trzy bloki działań

  I. Warsztaty twórcze
  Ta część projektu obejmuje kilkumiesięczną pracę warsztatową z poszczególnymi grupami oraz różne formy prezentacji osiągniętych efektów. W programie warsztatowym uczestniczy 6 zespołów reprezentujących różne grupy wiekowe oraz różne dysfunkcje. Każda z grup pracuje we własnym rytmie, zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestników oraz specyfiką i założeniami programu.
  1. Grupa osób niepełnosprawnych działająca przy Teatrze Grodzkim (młodzież i dorośli, niepełnosprawni fizycznie i umysłowo). Opiekun grupy: Barbara Rau
  2. Grupa osób niepełnosprawnych działająca w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (dorośli, chorzy psychicznie). Opiekun grupy: Władysław Aniszewski
  3. Grupa osób niepełnosprawnych działająca w Świetlicy Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych (dorośli, osoby niesłyszące). Opiekun grupy: Sabina Głuch
  4. Integracyjna grupa młodzieżowa działająca przy Teatrze Grodzkim (młodzież, w tym osoby z doświadczeniem uzależnienia od narkotyków i alkoholu). Opiekun grupy: Maria Schejbal
  5. Grupa dziecięco-młodzieżowa działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 (osoby upośledzone umysłowo i z zaburzeniami zachowania). Opiekun grupy: Rafał Sawicki
  6. Integracyjna grupa dorosłych działająca przy Teatrze Grodzkim (osoby niepełnosprawne fizycznie, chorzy psychicznie, emeryci i renciści, osoby niedowidzące). Opiekunowie grupy: Jan Chmiel i Piotr Kostuchowski

  Główny profil działań warsztatowych to szeroko rozumiana sztuka teatru, z uwzględnieniem dyscyplin pokrewnych: plastyki, tańca, muzyki, dramaturgii. Program warsztatów skupia się na rozwijaniu indywidualnych talentów i zdolności uczestników - przede wszystkim osób niepełnosprawnych i pochodzących ze środowisk defaworyzowanych - oraz zdobywaniu przez nich różnorodnych praktycznych umiejętności. W ramach realizacji programu warsztatowego znajdzie się szereg zadań artystycznych i edukacyjnych: praca nad scenariuszem widowiska, zaprojektowanie i wykonanie elementów dekoracji, rekwizytów i kostiumów, praca z przedmiotem i działania animacyjne, próby. Szczególny nacisk położony zostanie na formy teatru wizualnego, sztukę lalkową, teatr inscenizacji. Proces pracy będzie zmierzał do stworzenia różnych form widowiskowych - pełnospektaklowych przedstawień, etiud scenicznych i happeningów.

  II. Szkolenia

  Działanie obejmuje opracowanie programu szkoleń, przeprowadzenie akcji promocyjnej, nabór uczestników oraz zorganizowanie 5 sześciogodzinnych sesji szkoleniowych dla pedagogów szkolnych, terapeutów i nauczycieli, a także pracowników organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury i edukacji. Każda sesja będzie prowadzona przez dwóch instruktorów, przewiduje się, że w poszczególnych spotkaniach weźmie udział od 12 do 20 osób (łącznie ok. 80 osób). Najważniejszą część programu szkoleń będą stanowiły praktyczne zajęcia skupione na prezentacji artystycznych technik i metod stosowanych w programach edukacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki poprzez sztukę). Ich uzupełnieniem będzie dyskusja oraz dystrybucja materiałów instruktażowych wydanych przez Teatr Grodzki (Pakiety Edukacyjne "Graj w kolory" oraz "Stop uzależnieniom!" i publikacje książkowe: "Zwykli niezwykli" oraz "Scenariusz, czyli jak opowiadać historie w teatrze"). Szczególny nacisk w tworzeniu programu szkoleniowego zostanie położony na kształtowanie mechanizmów mobilizujących do samodzielnej twórczości i aktywności.
  Program szkoleń zakłada interaktywną formę pracy, dzięki której możliwe będzie uzyskanie wymiernych efektów i uwzględnienie konkretnych potrzeb beneficjentów. Czynny udział wszystkich uczestników w zajęciach - w odróżnieniu od formy wykładu - daje możliwość bezpośredniego przetestowania i weryfikacji proponowanej metodologii. Istotny, uzupełniający element zajęć warsztatowych będzie stanowiło omówienie zaprezentowanych metod oraz dyskusja z uczestnikami na temat problemów i trudności pojawiających się w pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.

  III. Publikacja

  Planowane wydawnictwo ma charakter instruktażowy, główny nacisk położony jest na prezentację metod pracy warsztatowej z różnymi grupami oraz mechanizmy aktywizujące uczestników i mobilizujące ich do samodzielnej twórczości. Realizacja tego zadania jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw wydawniczych, uwzględniającą potrzeby i zainteresowania zgłaszane zarówno przez środowiska szkolne, jak i organizacje pozarządowe i inne ośrodki, placówki oraz instytucje zaangażowane w działania edukacyjno-artystyczne i wspierające środowiska defaworyzowane. Wydane dotychczas publikacje spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem odbiorców - w załączeniu przedstawiamy wybrane opinie na temat kilku wydawnictw.

  Książka ma się składać z dwóch części. Zasadniczy trzon publikacji będzie stanowić opis gier, ćwiczeń i zabaw teatralnych przydatnych w zdobywaniu podstaw warsztatu aktorskiego. Najważniejsze założenie publikacji - to jej praktyczny, metodyczny charakter. Chodzi o możliwość powielania, twórczego rozwijania i wdrażania prezentowanych technik w różnych warunkach i okolicznościach.
  Dodatkowo, w drugiej części, zamieszczony zostanie szkic poświęcony analizie procesu grupowego, predyspozycjom i profesjonalnemu warsztatowi instruktora teatralnego, efektywności różnorodnych technik.
  Książka będzie miała przejrzysty, czytelny układ treści oraz atrakcyjną formę wizualną (profesjonalne opracowanie graficzne). Planowane parametry techniczne: format - 24x24 cm, 80 stron, wnętrze czarno-białe, okładka kolorowa, ilustracje fotograficzne. Nakład: 1500 egzemplarzy.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"