TEATR OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Opis Projektu
 • Grupy Teatralne
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     TEATR OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OPIS PROJEKTU

  NAZWA PROJEKTU:

  TEATR OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  FUNDUSZE NA REALIZACJĘ PROJEKTU:

  Urząd Marszałkowski Wysokość otrzymanej dotacji: 10,000zł

  CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

  10.04 -10.12.2007

  OPIS PROJEKTU:

  Projekt jest kontynuacją działań Stowarzyszenia Teatr Grodzki, które od 1999 roku działa na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obejmuje przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych oraz lokalne i regionalne prezentacje przygotowanych spektakli.

  Warsztaty teatralne

  W dwóch cyklach warsztatów teatralnych uczestniczą osoby niepełnosprawne umysłowo i fizycznie. Programem zostały objęte 3 grupy warsztatowe, w sumie około 40 uczestników. Każda grupa prowadzona jest przez doświadczonego instruktora Teatru Grodzkiego.

  W pracy warsztatowej wykorzystane są metody działania wypracowane przez Stowarzyszenie min. skupienie się na pracy zespołowej, śmiałym odkrywaniu i rozwijaniu talentów artystycznych i indywidualnych zdolności. Prowadzący zajęcia posługują się różnymi technikami aktorskimi, wykorzystują różne środki sceniczne - pracę nad ciałem i głosem, ćwiczenia interpretacyjne, animację przedmiotu, taniec i śpiew. w przypadku grupy niesłyszących zajęcia warsztatowe oparte są na sztuce pantomimy i teatru ruchu.

  VII Beskidzkie Święto Małych i Dużych - 16 czerwca 2007

  Po raz pierwszy na Beskidzkim Święcie wystąpiła jedyna w regionie grupa teatralna osób niesłyszących, finansowana w ramach tego projektu. Grupa w Polskim Związku Głuchych w Bielsku-Białej zamigała na Święcie piosenkę "Rozmowa ciszy". W zespole są osoby niesłyszące z całego regionu, które dojeżdżają na zajęcia do Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Bielsku-Białej.
  Grupa warsztatowa w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego zaprezentowała spektakl pt Odwiedziny, w którym przybysz z innej planety napotykał uzależnionych ziemian i starał się ich sprowadzić na dobrą drogę. Kolejny spektakl profilaktyczny został przygotowany przez grupę warsztatową w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Podkowa" w Bielsku-Białej. Posługując się planszami z symbolami uzależnień (strzykawka, kieliszek, karty, etc), pokazano mechanizmy ich powstawania i efekty zniewolenia.

  Więcej o Święcie >>>

  Prezentacje efektów pracy w regionie (Katowice, Żywiec, Częstochowa)

  W celu promocji amatorskiej twórczości artystycznej środowisk defaworyzowanych zostaną zorganizowane spektakle wyjazdowe na terenie województwa śląskiego. Osoby niepełnosprawne będą mogły zaprezentować swoje osiągnięcia w Katowicach, Żywcu i Częstochowie.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"