TEATRALNA
MAPA EUROPY

 • Opis Projektu
 • Grupy Teatralne
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     TEATRALNA MAPA EUROPY - OPIS PROJEKTU

  Nazwa projektu:

  "Teatralna mapa europy - warsztaty twórcze dla grup defaforyzowanych"

  Fundusze na realizację projektu:

  Unia Europejska

  Wspólnota Europejska, Program Small Projects Programe 2002, Small Projects Facility 2002. Przyznana dotacja: 41 810,00 euro

  Pozostałe źródła finansowania:

  Logo Fundacja Batory

  Fundacja im. Stefana Batorego

  Logo Teatr Wybrzeżak

  Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne "Wybrzeżak"

  Logo Fundacji J&S

  Fundacja J&S Pro Bono Poloniae

  Logo Fundacji Kultury

  Fundacja Kultury

  Czas Trwania Projektu :

  13.12 2003 r - 12.09.2004 r

  Opis Projektu :

  Projekt miał charakter proeuropejski i obejmował trzy główne inicjatywy: warsztaty teatralne w 25 specjalistycznych placówkach , wydanie publikacji książkowej prezentującej działania i osiągnięcia projektu oraz cykl prezentacji fragmentów Teatralnej Mapy Europy - widowisk przygotowanych przez warsztatowiczów - w 8 miejscowościach Województwa Śląskiego. Prezentacje przewidziane były na maj i czerwiec. Inspiracją dla budowania etiud i sytuacji dramatycznych były wybrane tematy, postacie, miejsca, wydarzenia historyczne bądź wątki baśniowe odnoszące się do bogatej tradycji europejskiej kultury. Opiekunowie każdej grupy wylosowali jeden z 25 krajów członkowskich bądź wstępujących do Unii Europejskiej i przygotowali wraz z uczestnikami jeden fragment Teatralnej Mapy Europy. Zespół instruktorów teatralnych stowarzyszenia liczył 13 osób, a w zajęciach brało udział ponad 300 uczestników. Jedna z 25 grup objętych projektem powstała w Domu Dziecka w Czechowicach-Dziedzicach, wszystkie pozostałe - to zespoły w placówkach bielskich.

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"