WARSZTATY TEATRALNE...

 • Opis Projektu
 • Grupy Teatralne
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     WARSZTATY TEATRALNE - GRUPY TEATRALNE

  Grupy teatralne:

  1. Grupa warsztatowa w Fundacji Dziecięce Marzenia. Grupa ma charakter integracyjny, są w niej osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne fizycznie oraz młodzież szkolna. Instruktor: Katarzyna Koziara

  2. Grupa warsztatowa w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych. W grupie są osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore. Instruktor: Tomasz Drabek

  3. Grupa warsztatowa w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego. W grupie są pacjenci podlegający opiece zdrowotnej w zakresie psychiatrii i uzależnień (poprawa funkcjonowania społecznego, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, rozwiązywanie problemów). Instruktor: Władysław Aniszewski

  4. Grupa warsztatowa w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Podkowa" w Bielsku-Białej. W grupie są osoby z zaburzeniami psychicznymi (powtórna socjalizacja, usamodzielnienie życiowe). Instruktor: Władysław Aniszewski

  5. Grupa niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych działająca przy Teatrze Grodzkim. W grupie są osoby, które nie mogą poruszać się o własnych siłach, mają problemy manualne i trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (porażenie mózgowe). Instruktor: Barbara Rau

  Praca nad spektaklami dodaje niepełnosprawnym i przewlekle chorym uczestnikom chęci do działania w życiu codziennym, wzmacnia ich poczucie wartości i dodaje pewności siebie.

  "Na początku warsztatów Małgosia, młoda osoba poruszająca się na wózku, była bardzo zakompleksiona i mało odważna. Miała trudności z formułowaniem myśli i komunikowaniem się z otoczeniem. Dzięki zajęciom teatralnym Małgosia bardzo się uaktywniła i otworzyła. Podjęła przerwaną naukę i chce skończyć liceum." (Barbara Rau, instruktor, grupa niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych działająca przy Teatrze Grodzkim)

  "Jedną z osób, która uczestniczy w działaniach grupy teatralnej od jej zarania jest pan Jan. Pozytywne wzmocnienie od członków zespołu oraz przede wszystkim publiczności sprawiają, że rośnie poczucie własnej wartości u Pana Jana i w konsekwencji motywacja do dokonywania zmian w swoim życiu." (Bronisław Szot, pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Podkowa" w Bielsku-Białej)

  "Tomek, który porusza się na wózku (dziecięce porażenie mózgowe) nie mógł sobie poradzić z rówieśnikami, którzy wyśmiewali się z jego niepełnosprawności. Na warsztatach teatralnych zawarł swoje przeżycia w spektaklu. Bardzo się rozwinął manualnie i psychicznie. Potrafi teraz nawiązywać znajomości." (Barbara Rau, instruktor, grupa niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych działająca przy Teatrze Grodzkim)

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"