SZLACHETNE ZDROWIE

 • Opis Projektu
 • Grupy Warsztatowe
 • Pokazy Teatralne
 • Szkolenia
 • Forum

  - Formularze
  - Biuletyn

 • Prace Adaptacyjne
 • Film
 • Promocja
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     SZLACHETNE ZDROWIE - FORUM

  Bielsko-Biała - 9.10.2008
  II Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych

  UWAGA SPROSTOWANIE DO BROSZURY POKONFERENCYJNEJ

  W drukowanej wersji broszury pokonferencyjnej dotyczącej II Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych został błędnie zamieszczony zapis o treści "asystent europoseł Małgorzaty Nykiel - Adam Fabia". Prawidłowy zapis powinien brzmieć: "asystent Poseł RP na Sejm Mirosławy Nykiel - Adam Fabia". Bardzo przepraszamy za ten niechciany błąd. Poprawka została naniesiona w pliku pdf, który jest do pobrania ze strony.


  pobierz broszurę pokonferencyjną >>>

  Zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku działania przygotowawcze do Forum Organizacji Pozarządowych rozpoczęły się w połowie maja 2008.
  Termin Forum ustalono na 9 października i dopasowano do niego szczegółowy harmonogram i podział zadań.
  Naczelnym hasłem forum była rola organizacji pozarządowych w działaniu na rzecz aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu lokalnej społeczności. W obrębie tej problematyki pojawiły się następujące zagadnienia i tematy: sztuka a działania prospołeczne, edukacja-kultura-ekologia (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zdrowotnej), centra aktywności lokalnej, jak również wynikające z zapotrzebowania lokalnych społeczności takie tematy, jak ekonomia społeczna, finansowanie 3 sektora, problemy ngo, współpraca ngo z administracją publiczną, dobre praktyki w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, w tym w zarządzaniu, współpracy z samorządem, tworzeniu lokalnych sojuszy między organizacjami dla zrealizowania wspólnych celów. Problematykę tę zrealizowano w części konferencyjnej i targowej. Konferencję przygotowano w formie debaty, w trakcie której prelegenci (przedstawiciele wiodących śląskich organizacji pozarządowych) pełnili rolę ekspertów poszczególnych zagadnień, natomiast w części targowej odbyła się prezentacja dorobku i różnorodnych inicjatyw organizacji pozarządowych działających w regionie oraz szeroko rozumiane poradnictwo w zakresie działalności III sektora. Zgodnie z założeniami uruchomione zostało Biuro Informacji Samorządowej, w ramach którego konsultacji udzielali przedstawiciele samorządu (Urząd Miasta Bielska-Białej, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

  zobacz program Forum >>>

  Pobierz plik z broszurą zawierającą materiały konferencyjne >>>

  Honorowym patronatem imprezę objęli: Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, Starosta Powiatowy Andrzej Płonka oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Grażyna Staniszewska.


  Zobacz zdjęcia >>>

  W spotkaniu wzięło udział 180 osób - głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych
  i samorządu. Wydarzenie zgromadziło również przedstawicieli instytucji współpracujących
  z Teatrem Grodzkim i lokalne media. Patronat medialny zapewnili: TVP3 Regionalna (patron medialny całego projektu "Szlachetne zdrowie") oraz Telewizja Bielsko i Tygodnik "Gość Niedzielny" (patroni medialni II Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych). Organizację imprezy wsparli również: Bank DnB NORD (wsparcie finansowe) oraz Klub Garnizonowy "Dom Żołnierza" (użyczenie sali).

  Podczas Forum uruchomiono 15 stoisk targowo-konsultacyjnych.

  Do programu spotkania włączono akcenty artystyczne - imprezę zainaugurował występ podopiecznych Polskiego Związku Głuchych, którzy w pierwszej części projektu "Szlachetne zdrowie" byli objęci warsztatami teatralnymi. Na stoisku targowym Teatru Grodzkiego była możliwość obejrzenia filmów zrealizowanych w ramach projektu, jak również obejrzenia prac plastycznych realizowanych w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej (dorobek artystyczny przedstawiły również 3 z zaproszonych do targów organizacji pozarządowych, tj. Fundacja "Dziecięce Marzenia", Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem").

  Organizację Forum wsparła finansowo i rzeczowo Gmina Bielsko-Biała, przeznaczając środki w wysokości 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych) na honoraria dla osoby prowadzącej Forum oraz dla prelegentów (umowy z wykonawcami zostały zawarte bezpośrednio przez Gminę, z pominięciem pośrednictwa BSA Teatr Grodzki w związku z czym obniżył się całkowity koszt projektu), jak również przekazując materiały promocyjne, którymi BSA Teatr Grodzki uzupełnił materiały konferencyjne (torby bawełniane na materiały, foldery reklamowe, smycze do zamocowania identyfikatorów).


  Zobacz zdjęcia >>>


  Zobacz zdjęcia >>>

  W okresie po Forum, tj. od 10 października do końca projektu (15.11) opracowano, wydrukowano i rozprowadzono materiały pokonferencyjne zawierające opis spotkania i wypowiedzi prelegentów. Publikację wzbogacono opiniami po Forum oraz materiałami promocyjnymi dotyczącymi projektu i Teatru Grodzkiego.

  MATERIAŁY POKONFERENCYJNE >>>

  Projekt współfinansowany przez:

  Gminę Bielsko-Biała - w ramach zadania publicznego pn.: "Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i młodzieży - w czasie wolnym od nauki"

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"