SZLACHETNE ZDROWIE

 • Opis Projektu
 • Grupy Warsztatowe
 • Pokazy Teatralne
 • Szkolenia
 • Forum

  - Formularze
  - Biuletyn

 • Prace Adaptacyjne
 • Film
 • Promocja
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     SZLACHETNE ZDROWIE - WYSTĘPY GRUPY TEATRALNYCH

  Prezentacje efektów pracy warsztatowej:

  Najważniejsze prezentacje grup odbyły 26 maja 2008 na bielskim Rynku jako plenerowe występy w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Festiwal jest od 40 lat organizowany w Bielsku-Białej przez Teatr Lalek Banialuka i należy do najbardziej prestiżowych przeglądów lalkarskich w Europie. Zgodnie z ustaleniami z dyrekcją Teatru Banialuka, w programie festiwalu znalazł się osobny nurt widowisk plenerowych przygotowanych przez zespoły warsztatowe (informacja została zamieszczona w programie festiwalu). Wsparcie Gminy Bielsko-Biała umożliwiło stowarzyszeniu na przełomie marca i kwietnia uruchomić dodatkowe grupy warsztatowe, które również przygotowały plenerowe prezentacje, dzięki czemu planowane 7 występów rozrosło się do dużej imprezy plenerowej i mogło zaistnieć jako ósma, festiwalowa edycja Beskidzkiego Święta Dużych i Małych (przegląd grup warsztatowych Teatru Grodzkiego na koniec sezonu; dotychczasowe edycje odbyły się w Domu Żołnierza). W myśl ustaleń z dyrekcją Teatru Banialuka 24 maja BSA Teatr Grodzki poprowadził barwny korowód rozpoczynający festiwal.

  Zobacz relację z występów >>>

  Ogromnym powodzeniem cieszyło się w okresie pofestiwalowym widowisko "Drzewo, które umiało dawać" przygotowane przez grupę "Za siódmą górą", które zostało zaprezentowane:

  - 2 czerwca w amfiteatrze w Łękawicy - zaproszenie ze szkoły podstawowej z Okrajnika i gminy Łękawica dla urozmaicenia obchodów Dnia Dziecka (spektakl obejrzały dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna);
  - 5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie w ramach akcji "Szkoła bez przemocy" (występy dla widowni złożonej z czwarto- i piątoklasistów),

  - 16 czerwca w Przedszkolu Katolickim przy ul. Moniuszki w Bielsku-Białej - prezentacja dla dzieci w wieku 3-6 lat. Po spektaklu odbyły się warsztaty z dziećmi, w trakcie których została omówiona problematyka przedstawienia, jak również zaprezentowany warsztat pracy aktora-lalkarza (dzieci wykonały prace plastyczne związane z fabułą spektaklu i uczyły się animacji lalek użytych w przedstawieniu)
  - 19 czerwca w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Brodzińskiego w Bielsku-Białej - widownię tworzyli uczniowie z klas I-III. Po występie i omówieniu problematyki spektaklu odbyły się warsztaty z animacji lalek i rekwizytów użytych w przedstawieniu;
  - 27 czerwca na Placu Wolności w Bielsku-Białej podczas Święta Ulicy 11 Listopada;
  - 28 czerwca w amfiteatrze w Szczyrku podczas imprezy plenerowej "Zdrowe i bezpieczne wakacje", zorganizowanej w ramach Dni Powiatu Bielskiego.

  W czerwcu odbyły się również pokazy 2 innych grup:
  - 5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie w ramach akcji "Szkoła bez przemocy" (występy dla widowni złożonej z czwarto- i piątoklasistów) wystąpiła grupa Teatr Grodzki Junior ze spektaklem "Sobowtóry", który wzbudził ogromne emocje wśród dziecięcej widowni. Otwarta, pojemna w znaczenia, happeningowa forma widowiska wywołała żywą dyskusję między uczniami a twórcami. Większość dzieci po raz pierwszy zetknęła się z taką formułą artystyczną. Ich pytania i opinie były cennym przekazem ze strony odbiorców dla instruktorki i aktorów.

  - 13 czerwca na placu przy ul. Broniewskiego wystąpiła grupa teatralna z Fundacji "Dziecięce Marzenia" z widowiskiem happeningowym "Szyby niebieskie". Prezentację obejrzeli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej "Jesteś potrzebny!" i inni zaproszeni goście, m.in. młodzież gimnazjalna i sympatycy Teatru Grodzkiego.


  02.06.2008

  Teatr Grodzki w Łękawicy

  2 czerwca grupa teatralna "Za Siódmą Górą" wystąpiła ze spektaklem "Drzewo, które umiało dawać" w amfiteatrze w Łękawicy. Teatr Grodzki został zaproszony przez szkołę podstawową z Okrajnika i gminę Łękawica dla urozmaicenia obchodów Dnia Dziecka. Spektakl przygotowany w ramach projektu "Szlachetne zdrowie" obejrzało kilkuset widzów - dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz dla młodzież gimnazjalna. W ramach występu odbyła się również prezentacja działań stowarzyszenia, którą poprowadził Jan Chmiel, aktor, instruktor teatralny i przewodniczący zarządu BSA Teatr Grodzki.


  05.06.2008

  Teatr Grodzki w Cieszynie

  5 czerwca Teatr Grodzki gościł w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie. Prezentacje teatralne podopiecznych stowarzyszenia odbyły się w ramach akcji "Szkoła bez przemocy". Przed widownią złożoną z czwarto- i piątoklasistów wystąpiły trzy zespoły związane z projektem "Szlachetne zdrowie" oraz grupa teatralna działająca w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Jesteś potrzebny!" Teatru Grodzkiego. Po prezentacjach odbyła się pogadanka z dziećmi na temat problematyki i formy spektakli oraz działań stowarzyszenia. Najwięcej emocji wśród dziecięcej widowni wzbudziło widowisko "Sobowtóry" w wykonaniu zespołu Teatr Grodzki Junior, którego otwarta, pojemna w znaczenia, happeningowa forma wywołała żywą dyskusję między uczniami a twórcami. Większość dzieci po raz pierwszy zetknęła się z taką formułą artystyczną. Ich pytania i opinie były cennym przekazem ze strony odbiorców dla instruktorki i aktorów.

  Spektakle Teatru Grodzkiego zaprezentowane w Cieszynie:

  1. "Pewnego razu w pewnym ciele". Widowisko happeningowe. Wykonanie: Podopieczni świetlicy środowiskowej przy ul. Tuwima 62 w Bielsku-Białej. Instruktor: Konrad Ignatowski.
  2. "Sobowtóry". Widowisko happeningowe. Wykonanie: Teatr Grodzki Junior. Instruktor: Maria Schejbal.
  3. "Drzewo, które umiało dawać" na podstawie opowiadania Shela Silversteina. Wykonanie: grupa teatralna "Za Siódmą Górą". Instruktor: Barbara Rau.
  4. "Ole i Trufa" na podstawie opowiadania Isaaca Bashevisa Singera. Wykonanie: zespół z Warsztatu Terapii Zajęciowej. Instruktor: Barbara Rau


  13.06.2008

  Teatr Grodzki na placu przed Fundacją "Dziecięce Marzenia"

  13 czerwca grupa teatralna uruchomiona w ramach projektu "Szlachetne zdrowie" w Fundacji "Dziecięce Marzenia" wystąpiła na placu przy ul. Broniewskiego z widowiskiem happeningowym "Szyby niebieskie". Osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne fizycznie przygotowały pod kierunkiem instruktorki Katarzyny Pohl spektakl opowiadający o uzależnieniu od telewizji. Oprócz osób dorosłych w prezentacji uczestniczyła też dziewczynka w wieku wczesnoszkolnym, która pomogła bohaterom przedstawionej historii wyjść poza uzależnienie, pokonać własne wyobcowanie i nawiązać kontakty między sobą. Prezentację obejrzeli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej "Jesteś potrzebny!" i inni zaproszeni goście, m.in. młodzież gimnazjalna i sympatycy Teatru Grodzkiego. Wydarzenie miało wymiar zarówno artystyczny, jak i integracyjny. Po spektaklu opiekunka grupy gimnazjalistów, którzy w II semestrze mijającego roku szkolnego również brali udział w warsztatach teatralnych organizowanych przez Teatr Grodzki, omówiła z podopiecznymi obejrzane przedstawienie. Gimnazjaliści byli pod ogromnym wrażeniem efektu artystycznego uzyskanego w pracy z osobami niepełnosprawnymi.


  18.06.2008

  Teatr Grodzki w przedszkolu

  16 czerwca podopieczni Teatru Grodzkiego z grupy teatralnej "Za Siódmą Górą" wystąpili ze spektaklem "Drzewo, które umiało dawać" w Przedszkolu Katolickim przy ul. Moniuszki w Bielsku-Białej. Prezentację obejrzały dzieci w wieku 3-6 lat. Po spektaklu odbyły się warsztaty z dziećmi, w trakcie których została omówiona problematyka przedstawienia, jak również zaprezentowany warsztat pracy aktora-lalkarza. Zainspirowane opowieścią dzieci wykonały prace plastyczne (rysowały głównych bohaterów - drzewo i chłopca), zainteresowały się scenografią i rekwizytami wykorzystanymi w widowisku. Aktorzy weszli w żywy kontakt z dziećmi, tłumaczyli i pokazywali niuanse animowania przedmiotów. Przedszkolaki z zainteresowaniem dotykały scenografii i rekwizytów, bawiły się lalkami z przedstawienia, chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami.


  19.06.2008

  Teatr Grodzki w szkole integracyjnej

  19 czerwca grupa teatralna "Za Siódmą Górą" wystąpiła ze spektaklem "Drzewo, które umiało dawać" w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Brodzińskiego w Bielsku-Białej. Widownię tworzyli uczniowie z klas I-III (ok. 100 dzieci). Po spektaklu instruktorka grupy Barbara Rau oraz aktorzy rozmawiali z widzami o przesłaniu zawartym w przedstawionej historii, o sensie dawania, bezinteresowności, troski o drugą istotę. Dzieci interesowały się też sposobami, w jaki aktorzy animowali lalki i rekwizyty wykorzystane podczas prezentacji.


  27.06.2008

  Święto Ulicy 11 Listopada


  Więcej Zdjęć >>>

  27 i 28 czerwca zespoły Teatru Grodzkiego wystąpiły podczas Święta Ulicy 11 Listopada.

  W piątek 27 czerwca grupa teatralna "Za Siódmą Górą" zaprezentowała spektakl "Drzewo, które umiało dawać" przygotowany w ramach projektu "Szlachetne zdrowie". Refleksyjną opowieść Shela Silversteina o wartości i sensie dawania, opracowaną w teatralnej formie przez osoby niepełnosprawne pod kierunkiem Barbary Rau, obejrzała ok. 100-osobowa, zróżnicowana wiekowo widownia, zgromadzona na Placu Wolności w Bielsku-Białej, gdzie organizatorzy postawili jedną ze scen plenerowych wzdłuż ul. 11 Listopada.

  W drugim dniu święta na tarasie przed bankiem PKO wystąpiła grupa integracyjna uruchomiona w ramach projektu "Sztuka wehikułem edukacji". Zespół pokazał widowisko happeningowe "Giedymin" przybliżające litewską legendę o założeniu Wilna. Otwarta i żartobliwa formuła przedstawienia pozwoliła nawiązać żywy kontakt z publicznością, która spontanicznie zgromadziła się na placu przed bankiem. Widzowie, zwłaszcza dzieci, reagowali gromkimi brawami na zainscenizowane walki Giedymina ze zbójcami i turem (wielka geometryczna kukła wykonana z tektury) oraz proroczy sen księcia Litwy o żelaznym wilku (duża figura z blaszanych rur wykonana w konwencji abstrakcyjnej rzeźby).


  28.06.2008

  Dni Powiatu Bielskiego


  Więcej Zdjęć >>>

  28 czerwca grupa teatralna "Za Siódmą Górą" wystąpiła w szczyrkowskim amfiteatrze podczas imprezy plenerowej "Zdrowe i bezpieczne wakacje", zorganizowanej w ramach Dni Powiatu Bielskiego. Zespół pokazał spektakl "Drzewo, które umiało dawać", a instruktorka opowiedziała o działaniach Teatru Grodzkiego, projekcie "Szlachetne zdrowie" i pracy nad spektaklem z osobami niepełnosprawnymi. Po prezentacji widzowie podchodzili do grupy i instruktorki, gratulując występu i dzieląc się swoimi refleksjami na temat obejrzanej opowieści i odbioru sztuki w wykonaniu osób niepełnosprawnych.

   

  Projekt współfinansowany przez:

  Gminę Bielsko-Biała - w ramach zadania publicznego pn.: "Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i młodzieży - w czasie wolnym od nauki"

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"