TEATR I EDUKACJA

 • Opis Projektu
 • Partner
 • Działania
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   
  TEATR I EDUKACJA - DZIAŁANIA

  16 października 2002
  Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli mediów ogólnopolskich i lokalnych poświęcona planowanym działaniom w ramach projektu.

  Październik 2002
  Początek zajęć teatralnych w 17 grupach warsztatowych w Bielsku-Białej. Zajęcia prowadzą:

  1. w "Centrum" Środowiskowym Domu Samopomocy - Jan Chmiel
  2. w świetlicy środowiskowej "Dom Szczęścia" na ul. Tuwima - Michał Bagrowski,
  3. w ognisku wychowawczym na ul. Grzybowej - Katarzyna Koziara,
  4. w świetlicy środowiskowej na ul. Grzybowej - Włodzimierz Pohl,
  5. w ognisku wychowawczym na ul. Wyspiańskiego - Seweryn Mrożkiewicz,
  6. w świetlicy środowiskowej na ul. Matusiaka - Grzegorz Sikora,
  7. w świetlicy środowiskowej na ul. Giewont - Seweryn Mrożkiewicz,
  8. w świetlicy środowiskowej na ul. Wapiennej - Barbara Rau,
  9. w świetlicy środowiskowej "Dziupla" na ul. Lipniczej - Barbara Rau,
  10. w świetlicy terapeutycznej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej - Jan Chmiel,
  11. w Katolickim Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży Fundacji "Nadzieja" - Maria Schejbal,
  12. w hostelu żeńskim Fundacji "Nadzieja" - Lucyna Chmiel,
  13. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku Olszówce - Władysław Aniszewski,
  14. w Środowiskowym Domu Pomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - Władysław Aniszewski,
  15. w Specjalistycznym Pośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - Rafał Sawicki,
  16. w Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" - Marek Gaj,
  17. w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym "Nadzieja" - Barbara Rau.

  Listopad - Grudzień 2002

  Warsztaty wyjazdowe dla nauczycieli i terapeutów.

  Instruktorzy Teatru Grodzkiego przeprowadzili w tych miesiącach 9 warsztatów teatralnych dla 152 osób z 35 instytucji szkolno-wychowawczych i placówek terapeutycznych z Podbeskidzia Śląska i Małopolski.

  Zobacz spis warsztatów >>>

  Wrzesień - Grudzień 2002
  Spotkania integracyjne - wspólna praca nad spektaklem

  W okresie od września do grudnia 2002 roku kilka grup warsztatowych pracowało jednocześnie nad stworzeniem widowiska teatralnego. Grupy teatralne działały w następujących placówkach wychowawczych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży:
  - Centrum Pomocy Rodzinie, Świetlica Środowiskowa "Dom Szczęścia" w Bielsku-Białej, ul. Tuwima,
  - CPR, Świetlica Środowiskowa, ul. Przy Torach,
  - CPR, Świetlica Środowiskowa, ul. Grzybowa,
  - CPR, Ognisko Wychowawcze, ul. Wyspiańskiego,
  - CPR, Ognisko Wychowawcze, ul. Gazownicza,
  - Świetlica Integracyjna przy Ewangelicko-Augsburskiej Parafii Zbawiciela w Bielsku-Białej, pl. M. Lutra,

  Głównym elementem tej części projektu "Teatr i Edukacja" był cykl sześciu jednodniowych spotkań integracyjnych. Spotkania te odbywały się w weekendy w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej gdzie spotykały się wszystkie grupy, wspólnie pracując nad realizacją scenariusza, odbywając próby, przygotowując dekorację i rekwizyty. Równocześnie we wszystkich objętych projektem placówkach odbywały się regularne spotkania warsztatowe (przec. 3 godziny w tygodniu) Próba generalna odbyła się w sali WOK "Dom Żołnierza". W tych integracyjnych spotkaniach uczestniczyło 60 osób w wieku od 8 do 22 lat. Premiera przygotowanego widowiska odbyła się 14 grudnia w sali "Domu Żołnierza".


  14 grudnia

  Wigilia z Teatrem Grodzkim

  14 grudnia w sali WOK "Dom Żołnierza" odbyła się premiera widowiska pt. "Ktoś puka do drzwi", przygotowanego w ramach spotkań integracyjnych przez młodych aktorów z sześciu placówek objętych programem "Teatr i Edukacja".
  Prezentacji widowiska towarzyszyło spotkanie wigilijne, na które przybyli wszyscy uczestnicy zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie, instruktorzy, pedagodzy i terapeuci z placówek objętych projektami artystycznymi, przedstawiciele władz lokalnych i mediów.
  Spotkanie zostało profesjonalnie udokumentowane - powstał film video oraz zdjęcia.

  wigilia 2002 - foto K.Tusiewicz Spektakl " Ktoś puka do drzwi"
  spotkanie wigilijne Stowarzyszenia
  zobacz zdjęcia >>>


  Grudzień

  Ukazuje się pierwszy numer bezpłatnego magazynu "JesteśMy".
  Pismo w nakładzie 4 tys. egzemplarzy, poświęcone problematyce grup dysfunkcyjnych jest rozprowadzane nieodpłatnie w gimnazjach, szkołach średnich oraz wśród studentów.

  Więcej o gazecie "JesteśMy">>>

  Przeczytaj gazetę "JesteMy" >>>


  22 stycznia - "Byśmy Tam Pobieżeli..."

  linoryt - archiwum
  powiększ zdjęcie >>>

  22 stycznia 2003 w sali WOK "Dom Żołnierza" odbył się przegląd widowisk Bożonarodzeniowych, w którym wzięło udział 10 zespołów-grup pracujących w ramach programu "Teatr i Edukacja". Podczas przeglądu zaprezentowano następujące widowiska:

  1. "Pastorałki" - Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne dla dzieci niepełnosprawnych "Nadzieja" - opiekun grupy Barbara Rau
  2. "Do stajenki" - "Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ewangelicka Świetlica Integracyjna przy Parafii Zbawiciela - opiekun grupy Jan Chmiel
  3. "Widziane oczyma wielbłąda" - Świetlica Środowiskowa ul. Matusiaka - opiekun grupy Grzegorz Sikora
  4. "Przemiany" - Świetlica Środowiskowa ul. Wapienna - opiekun grupy Barbara Rau
  5. "Bardzo krótka opowieść wigilijna" - Świetlica Środowiskowa ul. Tuwima - opiekun grupy Michał Bagrowski
  6. "Nasze jasełka" - Świetlica Środowiskowa ul. Wyspiańskiego - opiekun grupy Seweryn Mrożkiewicz
  7. "Od stworzenia do narodzenia" - Świetlica Środowiskowa "Dziupla" ul. Lipnicka - opiekun grupy Barbara Rau
  8. "O królu Herodzie" - Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Kołłątaja - opiekun grupy Władysław Aniszewski
  9. "Czy słyszysz" - Fundacja "Nadzieja" hostel żeński "Klimczokówka" - opiekun grupy Lucyna Chmiel
  10. "Jasełka" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Bystrzańska - opiekun grupy Rafał Sawicki

  26 -31 Stycznia

  Pobyt stażowy przedstawicieli stowarzyszenia w siedzibie organizacji partnerskiej w Wilnie w ramach realizacji projektu.

  logo - Babilonas - Wilno

  Wilno - pobyt stażowy - foto archiwum
  powiększ zdjęcie >>>

  Youth Centre Babilonas w Wilnie odwiedzają: Maria Schejbal, Jan i Lucyna Chmiel, Tomasz Zieliński.

  Wilno - pobyt stażowy - foto archiwum
  powiększ zdjęcie >>>

  Przedstawiciele stowarzyszenia zapoznają się z programami edukacyjnymi realizowanymi przez Centrum Młodzieżowe Babilonas, uczestniczą w warsztatach i zajęciach artystycznych prowadzonych w ramach projektu "Week of Art". Omawiane są perspektywy dalszej współpracy i udział Litwinów w finałowych przedsięwzięciach projektu "Teatr i edukacja" (konferencja i Beskidzkie Święto Małych i Dużych).

  kwiecień

  Spotkania zespołu redakcyjnego pisma "JesteśMy" z młodzieżą, poświęcone omówieniu profilu pisma i jego oceny przez młodych czytelników.

  W spotkaniach wzięło udział około 100 osób.

  maj

  Wydany zostaje podwójny 4-5 numer pisma "JesteśMy" , poświęcony dzieciom i młodzieży zagrożonej i doświadczonej patologiami społecznymi.

  Przeczytaj gazetę "JesteMy" >>>


  kwiecień - czerwiec 2003


  Prezentacje spektakli przygotowanych przez grupy warsztatowe w ramach projektu - pokazy widowisk i spotkania integracyjne z publicznością: Przedszkole Waldorfskie w Bielsku-Białej, Zespół Zamkowo-Parkowy w Żywcu,

  III Beskidzkie Święto Małych i Dużych - foto K. Tusiewicz
  powiększ zdjęcie >>>

  Stowarzyszenie Razem w Bestwinie, Szkoła Podstawowa nr 1 Jaworzu, Świetlica Środowiskowa przy ul. Wyspiańskiego w Bielsku-Białej, Świetlica Środowiskowa Dzieciątka Jezus przy ul. Grzybowej w Bielsku-Białej, Świetlica Środowiskowa przy ul. Klubowej w Bielsku-Białej, Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku-Białej, Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej,

  III Beskidzkie Święto Małych i Dużych - foto K. Tusiewicz
  powiększ zdjęcie >>>

  Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny Święta Rodzina Caritas Archidiecezji Katowickiej w Ustroniu- Nierodzimiu, Zespół Szkół nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, Klub Garnizonowy Dom Żołnierza w Bielsku-Białej, Ośrodek Wydawniczy Augustana w Bielsku-Białej, Subrejonowy Ośrodek Leczenia Psychiatrycznego w Olszówce, Dom Kultury w Kozach, III Festiwal Twórczości Dziecięcej w Czechowicach-Dziedzicach,

  III Beskidzkie Święto Małych i Dużych - foto K. Tusiewicz
  powiększ zdjęcie >>>

  Świetlica Środowiskowa Dom Szczęścia w Bielsku-Białej, Ewangelicki Dom Pomocy Społecznej SOAR w Bielsku-Białej.

  10-15 czerwca

  Pobyt przedstawicieli organizacji partnerskiej oraz grupy młodzieżowej z Centrum Młodzieżowego Babilonas z Wilna (Litwa), w Bielsku-Białej.

  13 czerwca

  Odbyło się III Beskidzkie Święto Małych i Dużych - przegląd sztuk warsztatowych

  II Beskidzkie Święto Małych i Dużych - foto K. Tusiewicz zdjęcia z przygotowań do święta >>>

  Przedstawiono następujące spektakle:

  " Hej na smoka"- Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Olszówka".
  " Pianistka" - Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2.
  " Na jagody" - Świetlica Środowiskowa Stare Bielsko
  " Liście" - Świetlica Środowiskowa "Dziupla" Lipnik
  " Pewna wiadomość"- zespół "Totalny odlot" Ognisko Wychowawcze ul. Gazownicza
  " Bajka o kocie w butach" - Świetlica Środowiskowa ul. Tuwima
  " Fafros" - Świetlica Środowiskowa ul. Grzybowa
  " Kołnierzyk" - Świetlica Środowiskowa ul. Matusiaka
  " Przebudzenie" - Ognisko Wychowawcze ul. Wyspiańskiego
  " Ucieczka ku wolności" - Ewangelicka Świetlica Integracyjna
  " Nauka latania" - Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne Nadzieja
  " Życie jest piękne" - Centrum Środowiskowy Dom Samopomocy
  " Mały książe" - Fundacja Nadzieja hostel żeński Klimczokówka
  " Życie na wieszaku" - Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży Fundacja Nadzieja
  " Lokomotywa" - Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Podkowa
  " Jedno słowo kochającej siostry?- Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"
  " Wyrzutek" - Centrum Młodzieżowe "Babilonas" z Wilna

  II Beskidzkie Święto Małych i Dużych - foto K. Tusiewicz zdjęcia z przedstawień >>>

  Spotkanie zakończyło się festynem integracyjnym obfitującym w wiele atrakcji.

  II Beskidzkie Święto Małych i Dużych - foto K. Tusiewicz zdjecia z festynu integracyjnego >>>

  14 czerwiec

  logo konferencji

  W Klubie Garnizonowym" Dom Żołnierza" odbyła się miedzynarodowa konferencja pod hasłem "Co mogę zrobić ? Działania twórcze na rzecz grup zagrożonych marginalizacją" prowadzona przez Elżbietę Grygiel wieloletniego kierownika Międzynarodowego Programu Wymiany Artystycznej w Fundacji im. Stefana Batorego.

  prelegenci:

  Maria Parczewska ( Laboratorium Edukacji Twórczej,CSW "Zamek Ujazdowski" Warszawa) "Obrona i rozwój czyli balansowanie na niewidzialnej krawędzi"
  Maria Pietrusza-Budzyńska ( WTZ "Teatroterapia",Lublin)- "Paradoks teatru"
  Krzysztof Papis (Pracownia Rozwoju przez Sztukę, Kłodzko) - "O teatrze więziennym"
  Grażyna Kaznowska-Chrapko (Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych" Orelec-Gala") - "Bieszczadzkie początki"
  Rolanda Sliaziene (Youth Centre "Babilonas", Wilno -Litwa) -"Labirynt"
  Chrispin Mwakideu ( NGO CHAPS , Ukunda- Kenia) -"Lalki przeciwko AIDS"

  ZOBACZ WIĘCEJ >>>

   

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"