PRZETARGI

Strona Główna
Przekaż 1 Procent
Archiwum Wiadomości
Programy Realizowane
Edukacja Teatralna
Edukator
Suvot
Sztuka Integracji Kozy
Sztuka Integracji Bestwina
Artery
Paszport Do Edukacji
Wybieram Wolontariat
Akcja na rzecz....
Aktywizacja
Społeczno - Zawodowa
Warsztat Terapii Zajęciowej
Zakład Aktywności Zawodowej
Oferta Szkoleniowa
Programy Zrealizowane
ZAPRASZAMY DO OBSZERNEJ BAZY
PROGRAMÓW ZREALIZOWANYCH
Imprezy Cykliczne
Beskidzkie Święto...
Forum Org.Pozarządowych
Wydawnictwa
Gazeta "JesteśMy"
Publikacje
Filmy
O Stowarzyszeniu
O Nas
Kronika
Galeria
Wykaz Projektów
Prasa o Nas
Ludzie Stowarzyszenia
Partnerzy i sponsorzy
Kontakty
Dokumenty
Statut
Raporty
Przetargi

 

 

 

 PRZETARGI, KONKURSY OFERT, ZAPYTANIA O CENĘ

Bielsko-Biała 08.04.2010

Powiadomienie o wynikach postępowania w ramach zapytania ofertowego o cenę z pominięciem prawa zamówień publicznych na
"Dostawę sprzętu zgodnie z podaną specyfikacją" z dnia 01.04.2010 >>>

Bielsko-Biała 02.04.2010

Zapytanie ofertowe o cenę z pominięciem prawa zamówień publicznych

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" z siedzibą przy
ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała zwraca się do Państwa z zapytaniem cenowym na "Dostawę sprzętu zgodnie z podaną specyfikacją"

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu:
1. Laptop - szt. 1 - wraz z oprogramowaniem według specyfikacji podanej
w Zestawieniu kosztorysowym.
2. Rzutnik multimedialny - szt. 5 - według specyfikacji podanej w Zestawieniu kosztorysowym.
3. Ekran - szt. 5 - według specyfikacji podanej w Zestawieniu kosztorysowym.
4. Aparat fotograficzny - szt. 5 - według specyfikacji podanej w Zestawieniu kosztorysowym.
5. Torba na laptopa - szt. 1 - według specyfikacji podanej w Zestawieniu kosztorysowym.
6. Telefaks - szt. 1 - według specyfikacji podanej w Zestawieniu kosztorysowym.
7. Urządzenie wielofunkcyjne - szt. 1 - według specyfikacji podanej
w Zestawieniu kosztorysowym.
8. Dyktafon - szt. 2 - według specyfikacji podanej w Zestawieniu kosztorysowym.
9. Kamera cyfrowa - szt. 2 - według specyfikacji podanej w Zestawieniu kosztorysowym.
10. Pendrive - szt. 20 - według specyfikacji podanej w Zestawieniu kosztorysowym

Zapytanie ofertowe >>>

Wzór umowy >>>

Załącznik nr 1 (Zestawienie kosztorysowe) >>>


Bielsko-Biała 02.12.2008

dostawa dwóch samochodów dostawczych typu BUS przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach
Numer ogłoszenia: 344395 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy >>>


Bielsko-Biała 06.11.2008

K9/LAL/2008

Powiadomienie o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie konkurencyjnym bez stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych na dostawę mebli do Ośrodka Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach
Więcej >>>


Bielsko-Biała, dnia 06.11.2008r.

K8/LAL/2008

Powiadomienie o wyniku postępowania

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie zapytania o cenę na dostawę dwóch samochodów dostawczych typu "BUS" przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej "Ośrodka Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Wypoczynkowego" w Lalikach Więcej >>>

K8/LAL/2008

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" informuje, iż Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę nr3 Więcej >>>


Bielsko-Biała, dnia 22.10.2008r.

K5/LAL/2008

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę samochodu dostawczego typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej "Ośrodka Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Wypoczynkowego" w Lalikach Więcej >>>


Bielsko-Biała, dnia 07.10.2008r.

K4/LAL/2008

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę wyposażenia pomieszczeń kuchennych Zakładu Aktywności Zawodowej "Ośrodka Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Wypoczynkowego" w Lalikach Więcej>>>

Bielsko-Biała, dnia 25.09.2008r.

K4/LAL/2008

Powiadomienie o wyniku postępowania
(strona internetowa oraz tablica informacyjna Zamawiającego)

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie konkurencyjnym bez stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych na dostawę wyposażenia pomieszczeń kuchennych Zakładu Aktywności Zawodowej "Ośrodka Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Wypoczynkowego" w Lalikach informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

IGLOMIREX Ciszek
Spółka jawna
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice.

Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybór stanowi podstawę do zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż Zamawiający zaprosił pisemnie do złożenia ofert 5 firm. W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:

lp
Firma
Cena Ofertowa (brutto)
1 GASTRO-TECHul.Wiśniowieckiego 13, 233-300 Nowy Sącz
170 282,66 zł
2 Lorien Foodservice Sp. z o.o. ul. Zagrodnicza 29 A, 61-654 Poznań
221 051,38 zł
3 IGLOMIREX Ciszek Spółka jawnaAl. Roździeńskiego 18, 840-203 Katowice
157 548,36 zł


K3/LAL/2008

Bielsko-Biała: dostawa samochodu osobowo- dostawczego dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej Osrodka Rehabilitacyjno -Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Lalikach
Numer ogłoszenia: 230585 - 2008; data zamieszczenia: 23.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Więcej >>>

 

JEDEN PROCENT

KRS 0000051764Prosimy przekaż 1% Podatku
na budowę dobrego domu >>>

Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

OBSERWUJ NAS NA...
facebook blip nasz klasa
youtube golden line twitter

sie pomaga

ZOBACZ KONIECZNIE
BAZA SCENARIUSZY


www. teatramatorski.pl >>>


ZAPRASZAMY
DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

NASZE POZOSTAŁE
SERWISY


www.potens.com.pl >>>
www.cve.com.pl >>>
www.otworzymy-swiat.pl >>>
www.slaskiengo.pl >>>
www.teatramatorski.pl >>>
www.jestespotrzebny.pl >>>
www.poligrafia.bielsko.pl >>>
www.laliki.com.pl >>>

           

| Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"