ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • O forum
 • Prelegenci
 • Galeria foto
 • Partnerzy
 •  
  Strona Główna
  Przekaż 1 Procent
  Archiwum Wiadomości
  Programy Realizowane
  Edukacja Teatralna
  Edukator
  Suvot
  Sztuka Integracji Kozy
  Sztuka Integracji Bestwina
  Artery
  Paszport Do Edukacji
  Wybieram Wolontariat
  Akcja na rzecz....
  Aktywizacja
  Społeczno - Zawodowa
  Warsztat Terapii Zajęciowej
  Zakład Aktywności Zawodowej
  Oferta Szkoleniowa
  Programy Zrealizowane
  ZAPRASZAMY DO OBSZERNEJ BAZY
  PROGRAMÓW ZREALIZOWANYCH
  Imprezy Cykliczne
  Beskidzkie Święto...
  Forum Org.Pozarządowych
  Wydawnictwa
  Gazeta "JesteśMy"
  Publikacje
  Filmy
  O Stowarzyszeniu
  O Nas
  Kronika
  Galeria
  Wykaz Projektów
  Prasa o Nas
  Ludzie Stowarzyszenia
  Partnerzy i sponsorzy
  Kontakty
  Dokumenty
  Statut
  Raporty
  Przetargi

   

   

   

     ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - O FORUM

  9 listopada 2006 roku o godz. 11.00 w Klubie Garnizonowym "Domu Żołnierza" przy ul. Broniewskiego 27 w Bielsku - Białej odbyło się I Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych

  Forum, na które zaproszono organizacje pozarządowe z województwa śląskiego, oraz przedstawicieli lokalnego samorządu, było okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i przedstawicielami administracji publicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 50 organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządu.
  Łącznie wydarzenie zgromadziło około 120 osób z terenu całego Śląska.

  Na Forum złożyła się Konferencja, Targi i Biuro Informacji Samorządowej.

  Przemówienia inauguracyjne wygłosili:

  w imieniu Poseł Parlamentu Europejskiego Grażyny Staniszewskiej - Barbara Talik z Biura Poselskiego Grażyny Staniszewskiej,

  w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego - Przemysław Smyczek z Wydziału

  Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,

  Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult

  Wicestarosta bielski Mirosław Szemla.

  Wystąpienia tematyczne podczas Konferencji zaprezentowali liderzy oraz aktywni działacze trzeciego sektora:

  - Roman Konicki ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom specjalnej Troski - ADA - zaprezentował dorobek i działalność Stowarzyszenia ADA;

  - Lech Kowalski z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych - CRIS - podjął temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządem;

  - Andrzej Gillner z Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych - przedstawił uczestnikom cele i zadania Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;

  - Anna Szelest ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych - MOST - przedstawiła istotę funkcjonowania małych organizacji pozarządowych;

  - Mariusz Andrukiewicz ze Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem" - dokonał prezentacji Stowarzyszenia;

  - Jakub Wygnański ze Stowarzyszenia Na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych - podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem na temat pracy w i na rzecz trzeciego sektora.

  II część Forum poświęcona została Targom Organizacji Pozarządowych.

  Organizacje zaprezentowały swój dorobek oraz realizowane w ramach swej działalności projekty i przedsięwzięcia. Stoiska pełniły funkcję punktów konsultacyjnych, w których można było porozmawiać na temat doświadczeń w pozyskiwaniu środków krajowych i unijnych, rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów i zadań. Forum a w szczególności Targi dały organizacjom możliwość zaprezentowania się szerokiemu gronu odbiorców.

  Na Targach zaprezentowały się:

  - Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka z Bielska-Białej
  - Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki z Bielska-Białej
  - Fundacja Ekologiczna ARKA z Bielska-Białej
  - Fundacja Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego z Warszawy
  - Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot z Bielska-Białej
  - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z Katowic
  - Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne Klub GAJA z Wilkowic
  - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ADA z Bielska-Białej
  - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT z Bielska-Białej
  - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa" z Katowic
  - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" z Cieszyna
  - Śląska Fundacja ETOH Błękitny Krzyż z Bielska-Białej
  - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Beskidzki z Bielska-Białej
  - Żywiecka Fundacja Rozwoju z Żywca

  Oprócz organizacji, które prezentowały swoją działalność na Targach, w Forum wzięły udział m.in.:

  - Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej,
  - Centrum Dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z Bielska-Białej,
  - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika,
  - Cieszyńskie Stowarzyszenie Odnowy Zdrowia Psychicznego "Więź" z Cieszyna,
  - Fundacja Delphinus na rzecz rehabilitacji medycznej i społecznej z Żarnowca,
  - Fundacja Dziecięce Marzenia z Bielska-Białej,
  - Fundacja Wspierania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" z Bielska-Białej,
  - Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO z Krakowa, oddział w Bielsku-Białej,
  - Klub Inteligencji Katolickiej z Bielska-Białej,
  - Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Pionek z Bielska-Białej,
  - Osiedlowe Centrum Kultury "Pegaz" z Bielska-Białej,
  - Polski Związek Głuchych Koło terenowe w Bielsku-Białej,
  - Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa,
  - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Skoczowa "Mała Ojczyzna" ze Skoczowa,
  - Stowarzyszenie "Solidarne Miasto" z Bielska-Białej,
  - Stowarzyszenie "Inicjatywy" z Bielska-Białej,
  - Stowarzyszenie "Żyj Godnie" z Bielska-Białej,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej,
  - Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku z Cieszyna,
  - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic,
  - Stowarzyszenie Kulturalne "Sonata" z Bielska-Białej,
  - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Razem" z Bielska-Białej,
  - Stowarzyszenie Dyskusyjny Klub Filmowy "Kogucik" z Bielska-Białej,
  - Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych z Bielska-Białej,
  - Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rekreacji osób z Dysfunkcją Wzroku "SMREK" z Bielska-Białej,
  - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem",
  - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Książnica Beskidzka z Bielska-Białej,
  - Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS z Katowic,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Podkowa" z Bielska-Białej,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Bielska-Białej,
  - Związek Inwalidów Narządu Ruchu "Beskidy" z Bielska-Białej.

  W ramach Forum uruchomione zostało Biuro Informacji Samorządowej, gdzie swe punkty konsultacyjne prowadzili przedstawiciele samorządu. Można było skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad oraz z bogatej oferty przewodników, broszur i informatorów o tym jak pisać projekty, jak aplikować o środki na działalność organizacji. Nie zabrakło również publikacji na temat Unii Europejskiej oraz tych bardzo lokalnych promującym Miasto Bielsko-Biała, Powiat bielski i Województwo Śląskie.

  W Biurze Informacji Samorządowej informacji udzielali:

  - Wydział Spraw Obywatelskich reprezentujący Urząd Miasta Bielsko-Biała;
  - Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej;
  - Wydział Kultury reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  Patronat nad Forum sprawowali

  Poseł Parlamentu Europejskiego Grażyna Staniszewska,
  Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski,
  Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult,
  oraz Starosta Bielski Andrzej Płonka.

  Organizację Forum wsparli:

  -
  Klub Garnizonowy "Dom Żołnierza" w Bielsku-Białej,
  - AQUA S.A. Bielsko-Biała,
  - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Oddział w Bielsku-Białej,
  - KLINGSPOR Sp. z o.o. Bielsko-Biała.

  Forum miało charakter imprezy otwartej, skupiło w jednym miejscu przedstawicieli władz samorządowych i organizacji społecznych. Samorządowcy mieli okazję poznać bliżej śląskie organizacje ich dokonania i plany, natomiast organizacje pozarządowe dostały nowy impuls do działania a także możliwość skorzystania z doświadczeń sprawnie funkcjonujących śląskich organizacji pozarządowych.

  I Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych było pierwszą z cyklu corocznych imprez.

  Kolejne Forum już za rok!

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"