ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • O forum
 • Prelegenci
 • Galeria foto
 • Partnerzy
 •  
  Strona Główna
  Przekaż 1 Procent
  Archiwum Wiadomości
  Programy Realizowane
  Edukacja Teatralna
  Edukator
  Suvot
  Sztuka Integracji Kozy
  Sztuka Integracji Bestwina
  Artery
  Paszport Do Edukacji
  Wybieram Wolontariat
  Akcja na rzecz....
  Aktywizacja
  Społeczno - Zawodowa
  Warsztat Terapii Zajęciowej
  Zakład Aktywności Zawodowej
  Oferta Szkoleniowa
  Programy Zrealizowane
  ZAPRASZAMY DO OBSZERNEJ BAZY
  PROGRAMÓW ZREALIZOWANYCH
  Imprezy Cykliczne
  Beskidzkie Święto...
  Forum Org.Pozarządowych
  Wydawnictwa
  Gazeta "JesteśMy"
  Publikacje
  Filmy
  O Stowarzyszeniu
  O Nas
  Kronika
  Galeria
  Wykaz Projektów
  Prasa o Nas
  Ludzie Stowarzyszenia
  Partnerzy i sponsorzy
  Kontakty
  Dokumenty
  Statut
  Raporty
  Przetargi

   

   

   

     ŚLĄSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - PRELEGENCI

  Lech Kowalski z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych - CRIS - "Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem" >>>

  Roman Konicki ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom specjalnej Troski - ADA - Prezentacja dorobku i działalność Stowarzyszenia >>>

  Andrzej Gillner z Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych - cele i zadania Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych >>>

  Anna Szelest ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych - MOST - Działalność małych organizacji pozarządowych >>>

  Jakub Wygnański ze Stowarzyszenia Na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych - moje doświadczeniem na temat pracy w i na rzecz trzeciego sektora >>>

  Mariusz Andrukiewicz ze Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem" - prezentacja Stowarzyszenia >>>


  Lech Kowalski z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych - CRIS
  "Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem"

  Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych jest kanonem życia społecznego, jest niezbędna. Szczególny wpływ na wzmocnienie tej współpracy miała Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, która uregulowała wiele spraw na linii organizacje pozarządowe - samorząd. Niestety, chociaż widać dużą poprawę, nie wszędzie, nie zawsze i nie w każdej sprawie ta współpraca układa się zgodnie z oczekiwaniami jednej lub obu stron. Zasady współpracy: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności nie zawsze są w jednakowym stopniu przestrzegane a czasami wręcz różnie rozumiane. Co innego dla władzy samorządowej oznacza partnerstwo czy pomocniczość a co innego dla organizacji pozarządowych. Życie przynosi wiele przykładów tych rozbieżności.
  Dialog, odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań, zrozumienie wzajemnych kompetencji i wykorzystanie wszystkich możliwości to zadanie obu sektorów dla poprawy życia obywatelskiego na szczeblu lokalnym.

  Lech Kowalski
  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
  44-200 Rybnik, ul. J.F.Białych 7
  www.cris.org.pl
  tel./faks.: 032 7395512, 032 4237034

  top >>>

   


  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Ada"
  "Prezentacja dorobku i działalność Stowarzyszenia"

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Ada" jest organizacją zrzeszającą rodziców osób niepełnosprawnych. Powstało w roku 1990 z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych skupionych w kołach specjalistycznych przy Zarządzie Wojewódzkim TPD w Bielsku-Białej. Swoim zasięgiem obejmuje Region Podbeskidzia , aktualnie zrzesza 120 członków. Od 2004 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

  Celem naszej działalności jest:

  zapewnienie osobom niepełnosprawnym takich warunków rozwoju psychofizycznego i intelektualnego, które pozwolą na osiągnięcie optymalnego poziomu niezależności społecznej,
  budowanie obrazu dobrze pojętej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

  Cele te realizujemy poprzez:

  współpracę ze specjalistami z obszarów : medycyny, pedagogiki, psychologii, pomocy społecznej,
  pomoc w rozwiązywaniu problemów w placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi , w szczególności poprzez:

  - organizację i realizację dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych i rehabilitacyjnych,

  - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych.

  - lobbing na rzecz powstawania nowych placówek pomocowych , oświatowych
  i rehabilitacyjnych ,

  - pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację w przypadkach indywidualnych potrzeb,

  organizację i realizację :

  - turnusów rehabilitacyjnych,
  - integracyjnych obozów sportowych,
  - wycieczek,
  - uroczystości okolicznościowych.
  - organizację szkoleń dla rodziców , opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy,
  - tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i rodzeństwa osób
  niepełnosprawnych,
  - współpracę z uczelniami w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz udostępniania informacji do prac dyplomowych przyszłym specjalistom zajmującym się osobami niepełnosprawnymi,
  - reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych wobec instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej,
  - współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi o podobnym profilu działania ,
  - współpracę z instytucjami i organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji bieżącej działalności,
  - pozyskiwanie wolontariuszy do współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - poszukiwanie i upowszechnianie innowacyjnych metod terapii osób
  niepełnosprawnych.

  Elżbieta Tyczyńska
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Ada"
  Plac Opatrzności Bożej 20
  43-300 Bielsko-Biała
  Biuro Wykonawcze czynne codziennie w godz. 10.00 - 14.00, w czwartki dodatkowo w godz. 17.00 - 19.00, tel.(033)815 96 03, 509 804 582,
  stowarzyszenie_ada@op.pl


  Andrzej Gillner z Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
  "Cele i zadania Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych"

  1. Co robi ?

  - pomaga założyć nowe stowarzyszenie, pisać projekty, zdobywać granty, szkolić się,
  - prowadzi skrzynki korespondencyjne - zawiadamia o przychodzącej poczcie
  - udostępnia pomieszczenia na spotkania
  - służy urządzeniami biurowymi (komputery z Internetem, ksero, telefon, faks)
  - umożliwia korzystanie z serwera stron www
  - udostępnia oprogramowanie: biurowe, edytorskie, prawne
  - oferuje przechowywanie dokumentów organizacji w wydzielonych szafkach
  - wspiera członków stowarzyszeń pomocą
  administracyjną (wyszukiwanie funduszy, pisanie wniosków)
  prawną (dyżury prawnika)
  księgową (warsztaty i szkolenia)
  edytorską (przygotowywanie folderów, małych wydawnictw)
  - wyszukuje w Internecie i rozsyła informacje istotne dla stowarzyszeń (o grantach, szkoleniach, konkursach, konferencjach itp.)
  - organizuje szkolenia (dla prezesów, księgowych, członków, wolontariuszy)
  - udostępnia projekty uchwał Rady Miejskiej
  - pośredniczy w wymianie informacji między organizacjami
  - informuje zainteresowanych o stowarzyszeniach działających w Gliwicach
  -prenumeruje i udostępnia czasopisma adresowane do organizacji pozarządowych

  2. Czym dysponuje?

  - kadrą obeznaną i doświadczoną :
  w procedurach rejestracyjnych,
  w pozyskiwaniu funduszy
  w sprawach komputerowych,
  w kwestiach prawnika, księgowego

  - 11 salami na spotkania, walne zgromadzenia, szkolenia (od biura do 120 osób)
  - wyposażonym biurem (stanowiska komputerowe z Internetem, telefon, ksero, LEX, Publischer)
  - zapleczem kuchennym
  - pracownią komputerową ( prowadzone są szkolenia na trzech poziomach zaawansowania)

  3. Dla kogo ?

  - istniejących stowarzyszeń i fundacji z Gliwic lub takich, które w Gliwicach działają ok.120 z 400
  - grup założycielskich, które chcą powołać organizację pozarządową
  - wolontariuszy (w okolicy 5 grudnia uroczyste obchody z podziękowaniami Prezydenta)

  4. Inne

  - działa od 2002 roku, 3 filie
  - działalność finansuje: Miasto Gliwice, w 2006 r. IW EQUAL (ok.10%)
  - współpraca międzynarodowa - miasto partnerskie
  - centrum wolontariatu

  Andrzej Gillner
  Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
  44 - 100 GLIWICE
  ul. Jagiellońska 21, ul. Kościuszki 35, ul. Zwycięstwa 1, ul. Studzienna 6
  Czynne od 9.00 do 20.00 poniedziałek - piątek
  Tel.: (032) 238 - 24 - 55;
  Faks: (032) 231 - 19 - 56
  www.gcop.gliwice.pl
  gcop@um.gliwice.pl  Anna Szelest ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych - MOST
  " Działalność małych organizacji pozarządowych"

  Rozmawiając z przedstawicielami organizacji pozarządowej o problemach występujących w ich działalności, jako doradcy, bardzo często rozważamy i sugerujemy zastosowanie w organizacji rozwiązań prorozwojowych. W odpowiedzi, bardziej niż często słyszymy, że ORGANIZACJA JEST MAŁĄ ORGANIZACJĄ, a to co robiła, dotąd było wystarczająco dobre i odpowiadające na potrzeby, zarówno beneficjentów jak i członków organizacji, więc źródła problemów należy szukać na zewnątrz, w przedmiotowym traktowaniu organizacji ze strony administracji samorządowej, niesprzyjających małym organizacjom rozwiązaniach prawnych, skomplikowanych konkursach grantowych itp.

  Czy są kryteria dla kwalifikacji organizacji jako małej, średniej czy dużej? Czy taka "wielkość" może mieć wpływ na działalność organizacji? A może nie w tym problem....

  Anna Szelest
  Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
  ul. Piotra Skargi 6/203
  40-091 Katowice
  tel.: 032 2539420
  www.republika.pl/stow_most/
  most-katowice@tlen.pl

  top >>>

   


  Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
  Jan Jakub Wygnański - Sylwetka Prelegenta

  Współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, obecnie Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Członek Zarządu Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki, Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu - Civicus (World Aliance for Civil Participation), Członek Zarządu - Tactical Technology Collective (Amsterdam). W latach 1996 - 2002 Członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego a w latach 1999 - 2003 Członek Zarządu Misji Zagranicznych Polska Akcja Humanitarna. Ponadto Członkostwo w licznych organizacjach zawodowych: The Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (ARNOVA), International Society for Third Sectoe Research (ISTSR), Yale University Allumni Association. Od 1990 zawodowo związany ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR. Współtwórca Banku danych KLON/JAWOR oraz portalu www.ngo.pl, Koordynator badań (liczne badania ilościowe dotyczące organizacji pozarządowych oraz wolontariatu i filantropii w Polsce. Autor kilkudziesięciu raportów poświeconych organizacjom pozarządowym w Polsce i poza nią.
  Jakuba Wygnańskiego charakteryzuje dogłębna znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce, wszechstronna wiedza na temat działania organizacji pozarządowych poza Polska (szczeg. CEE, EU, USA). Dobre rozeznanie w środowisku instytucji tworzących otoczenie działań organizacji pozarządowych. Umiejętność budowania koalicji i porozumień na rzecz wspólnych przedsięwzięć. Umiejętności w dziedzinie badań społecznych, ewaluacji, rzecznictwa. Posiada również umiejętność formułowania strategii - m.in. współautor Projektu NPR (2007-13) oraz towarzyszących mu Programów Operacyjnych (szczególnie Społeczeństwo Obywatelskie (zawierającego komponent Ekonomia Społeczna) oraz Sprawna, służebna administracja). Jest również współtwórcą Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.
  Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświeconych zagadnieniom społeczeństwa obywatelskiego, ma na swoim koncie kilkaset odczytów i prezentacji, liczne wyróżnienia w tym Krzyż Polonia Restituta, Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrodę Polcul, Wyróżnienie Totus Tous.

  Jan Jakub Wygnański
  Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
  00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5,
  Tel. 022/8289128, Faks. 022/8289129
  fip@fip.ngo.pl, www.fip.ngo.pl

  top >>>

   


  Mariusz Andrukiewicz ze Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem"
  "Prezentacja Stowarzyszenia"

  Stowarzyszenie powstało w 1996 roku w odpowiedzi na bierność i instytucjonalizację systemu pomocy społecznej. Założycielami byli młodzi ludzie (pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, prawnicy, studenci), którzy nie znajdywali w istniejących instytucjach szeroko pojętej pomocy społecznej miejsca do realizacji swoich pomysłów na realną, skuteczną i systemową pomoc osobom potrzebującym. W 1997 roku Stowarzyszenie przy współpracy z Gminą Cieszyn i holenderskimi fundacjami uruchomiło swój pierwszy całodobowy ośrodek, który z dużym powodzeniem działa do dzisiaj pod nazwą Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "KONTAKT". Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, prawną, grupy terapii zajęciowej, grupy wsparcia, grupy socjoterapeutyczne, grupy samopomocowe i zajęcia dla całych rodzin. W 1999 roku w ramach programu Rządu RP i ONZ Stowarzyszenie uruchomiło kolejne miejsce - Hostel dla kobiet i dzieci, ofiar przemocy i innych przestępstw "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse".

  We współpracy z Gminą i Fundacją Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania w 2001 roku członek Stowarzyszenia i dyrektor prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek Mariusz Andrukiewicz założył - wspólnie z osobami bezdomnymi - pierwsze w Cieszynie miejsca schronienia i edukacji dla osób bezdomnych, które działają obecnie pod nazwą Centrum Edukacji Socjalnej wraz z trzema Domami Wspólnoty przygotowywanymi do przekształcenia w spółdzielnie socjalne. Kolejne miejsca Stowarzyszenia: Dom Matki i Dziecka - uruchomiony w czerwcu 2006 r. i Młodzieżowy Klub "Graciarnia" - uruchomiony w październiku 2006 r. Od 2005 roku Stowarzyszenie realizuje program pomocy ofiarom przemocy seksualnej w ramach inicjatywy wspólnotowej UE "Daphne II" (jako jedna z czterech organizacji w Polsce).
  Od początku istnienia Stowarzyszenie stało się ważnym partnerem Gminy w kreowaniu polityki społecznej na terenie miasta i wpisało się w system pomocy społecznej jako jego integralny i niezwykle potrzebny element. Stowarzyszenie jest laureatem wielu konkursów (półfinalista konkursu Pro Publico Bono w 2000 r., wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce w 2005 r., wyróżnienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związku Powiatów Polskich, Biskupa Tadeusza Rakoczego i inne). Z pomocy Stowarzyszenia korzysta łącznie około 3000 osób rocznie (schronienie, pomoc żywnościowa, socjalna, psychologiczna, prawna, zatrudnienie w ramach robót publicznych, edukacja). Ze Stowarzyszeniem stale współpracuje około 100 wolontariuszy - głównie studentów pracy socjalnej - w różnych programach m.in. Starszy Brat - Starsza Siostra - program dla dzieci z rodzin niepełnych, "Nie bądź sam" - dla osób starszych; organizują ogólnopolski Festiwal Sztuki Bezdomnej (w ubiegłym roku około 1700 uczestników z Polski i Europy), wypoczynek letni dla dzieci, wydają magazyn społeczno - kulturalny "Kwadrat".

  Mariusz Andrukiewicz
  Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"
  ul. Ks. Janusza 3
  43-400 Cieszyn
  tel.: 033 4795454
  www.free.ngo.pl/bycrazem
  bycrazem@free.ngo.pl

  top >>>

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"