ZABAWKI BEZ GRANIC

 • Opis Projektu
 • Partnerzy
 • Warsztaty
 •  
  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     ZABAWKI BEZ GRANIC - PARTNERZY

  Fundacao Da Juventude, Porto, Portugalia. Autor i koordynator projektu.

  www.fjuventude.pt

  Fundacja powstała w 1989 roku dzięki wsparciu 21 publicznych i prywatnych instytucji. Głównym celem statutowym Fundacji jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej i zawodowej integracji młodzieży. Najważniejsze działania Fundacji to programy szkoleniowe i badawcze, programy przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu i marginalizacji, projekty promujące obszary kultury, nauki, nowoczesnych technologii, ekologii i wolontariatu. Fundacja prowadzi również działalność stypendialną i wydawniczą.  Toucan Europe, Manchester, Wielka Brytania.

  www.toucan-europe.co.uk


  Toucan to organizacja pozarządowa istniejąca od 1994 roku, działająca w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Najważniejszym zadaniem Toucana jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu poprzez wdrażanie innowacyjnych programów stwarzających możliwość ekonomicznej i społecznej integracji. Toucan jest autorem i realizatorem licznych międzynarodowych projektów.


  Bre Archimede, Salerno Onlus, Włochy

  www.brearchimede.org


  Bre Archimede powstało w 1988 roku i jest stowarzyszeniem działającym w obszarze międzynarodowej współpracy i lokalnego rozwoju. Koordynuje działania szeregu miejscowych organizacji zaangażowanych w realizację programów kulturalnych, sportowych i szkoleniowych adresowanych do młodzieży.


  Partnerzy lokalni

  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku powstała ok. 1550 roku.


  24 czerwca 1608 r. ewangelicy bielscy poświęcili pierwszy swój kościół św. Trójcy. W latach 1654 - 1709 prowadzone były tajne nabożeństwa w okolicznym lesie. Po patencie tolerancyjnym, ogłoszonym w 1781 r., parafia postanowiła zbudować swoje centrum w nowym miejscu. Powstał kościół, szkoły, plebanie i inne obiekty. Cały nowopowstały kwartał miasta został nazwany Ewangelickim Bielskim Syjonem i tak jest do dzisiaj. Parafia liczy 1200 wiernych. Regularnie są prowadzone nabożeństwa i udzielane sakramenty. W Parafii działają różne koła zainteresowań. Chór parafialny ostatnio nagrał dwie płyty CD. Praca z młodzieżą i dziećmi jest organizowana w różnych przedziałach wiekowych i nie ogranicza się tylko do zajęć religijnych, choć jest to priorytet. Nad całością życia parafialnego czuwa Rada Parafialna i dwóch proboszczów.


  Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

  Jest instytucją podlegającą władzom samorządowym województwa śląskiego i działającą głównie na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Koncentruje się przede wszystkim na pracy w dziedzinie folkloru i sztuki ludowej, prowadząc również szeroką działalność edukacyjną w tym zakresie. Jest organizatorem licznych imprez o charakterze konkursowym, na co dzień utrzymuje kontakt z twórcami ludowymi i zespołami obrzędowymi. We własnej Galerii Sztuki co miesiąc organizuje wystawy, których autorami są nierzadko wybitni artyści. ROK jest też wydawcą miesięcznika "Beskidzki Informator Kulturalny" oraz innych publikacji - katalogów wystaw, folderów, książek popularnonaukowych. ROK jest współorganizatorem Tygodnia Kultury Beskidzkiej, przez cały rok prowadzi Biuro Programowo-Artystyczne tej imprezy.

   

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"