PUNKT PORADNICTWA ZAWODOWEGO - EFS

O Projekcie
 • Opis Projektu
 • Aktualności
 • Warsztaty
 • Kontakt
 • Partner
 • EFS, SPO RZL
 • PFRON

 • Poradnik
 • Rozmowa Kwalifikacyjna
 • Twoje CV
 • Niepełnosprawni w Pracy
 • Przydatne Linki

 • Publikacje
 • Nr 1
 • Nr 2
 •  

  Programy Zrealizowane
  Otworzymy Ci Świat
  Cve
  Bliżej Sceny
  Aktywna integracja...
  Konkurs na sztukę
  Szlachetne Zdrowie
  Amatorzy i Profesjonaliści
  Uczestnictwo, Kreacja...
  Teatr Niepełnosprawnych
  W Poszukiwaniu Rozwiązań
  Inwentaryzacja...
  EFS - Od Warsztatów...
  Aktywizacja Społeczna...
  Scenariusz Teatralny...
  Warsztaty Teatralne...
  EFS - Punkt Poradnictwa...
  Warsztaty Teatralne...
  Śladami Persefony
  Sztuka Prewencji...
  Tradycje Regionalne
  Śladami Orfeusza
  Wspólna Przestrzeń
  Byłem Tu !!! Ymil
  Jesteś Potrzebny
  Zabawki Bez Granic
  Teatralna Mapa Europy
  Animowana Debata
  Teatr i Edukacja...
  Odkrywanie Teatru
  Warsztaty Teatralne...
  Sztuka dla harmonii...

   

   

     O PROJEKCIE - PFRON

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powstał w 1991 roku. Został powołany do tworzenia, utrzymywania i ochrony miejsc pracy dla niepełnosprawnych.
  Przychodami Funduszu są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat od pracodawców. Pozostałe przychody Funduszu stanowią dotacje z budżetu państwa, lub subwencje; spadki, zapisy i darowizny, dobrowolne wpłaty, dochody z oprocentowania pożyczek.

  Natomiast środki, którymi dysponuje PFRON przeznaczane są głównie na:

  - utrzymanie istniejących, zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
  - dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
  - dofinansowanie tworzenia miejsc pracy,
  - dofinansowanie zadań wynikających z rządowych, samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - programy służące rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej,
  - dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe (turnusy rehabilitacyjne, szkolenia zawodowe, likwidacja barier, sport, kultura, rekreacja),
  - finansowanie w całości lub części kosztów organizowania i działania warsztatów terapii zajęciowej,
  - dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji,
  - współfinansowanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 SPO RZL.

  W realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich PFRON pełni rolę instytucji wdrażającej dla Działania 1.4 SPO RZL - "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".

  W chwili obecnej PFRON realizuje następujące programy:

  - EDUKACJA,
  - OŚRODKI INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
  - PARTNER 2006,
  - STUDENT,
  - PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI.
  - OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ,
  - PROGRAM OGRANICZANIA SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,
  - PITAGORAS,
  - KOMPUTER DLA HOMERA 2003,
  - PEGAZ 2003,
  - JUNIOR

  Więcej informacji na temat PFRON można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl

   

  JEDEN PROCENT

  KRS 0000051764  Prosimy przekaż 1% Podatku
  na budowę dobrego domu >>>

  Na co przeznaczyliśmy Twój 1%

  OBSERWUJ NAS NA...
  facebook blip nasz klasa
  youtube golden line twitter

  sie pomaga

  ZOBACZ KONIECZNIE
  BAZA SCENARIUSZY


  www. teatramatorski.pl >>>


  ZAPRASZAMY
  DO OSRODKA REHABILITACYJNEGO


  Zapraszamy do Ośrodeka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lalikach

  NASZE POZOSTAŁE
  SERWISY


  www.potens.com.pl >>>
  www.cve.com.pl >>>
  www.otworzymy-swiat.pl >>>
  www.slaskiengo.pl >>>
  www.teatramatorski.pl >>>
  www.jestespotrzebny.pl >>>
  www.poligrafia.bielsko.pl >>>
  www.laliki.com.pl >>>

             

  | Strona Główna | Adresy Kontakty | | Opis Działalności | Kronika | Ludzie Stowarzyszenia | Partnerzy Sponsorzy |

  Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"
  Siedziba i biura: ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
  tel. (48 33) 496 52 19, 497 56 55, fax: (48 33) 496 52 19, E-mail:

  copyright © Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"