Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Droga – Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez teatr i dramę

Autor: Maria Schejbal
Nazwa projektu: SUVOT, Teatr amatorski/Amatour theatre
Data wydania: 2013
Nakład: 300 egz.
ISBN: 978-83-936320-6-0
Źródło finansowania: Komisja Europejska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Śląskie/ European Commission, Ministry of Culture and Heritage, Silesian Vlaoivodship
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

W nowej publikacji Marii Schejbal prezentujemy pomysły dotyczące pracy z grupą w dziedzinie kompetencji społecznych, które są niezbędne do podejmowania zawodowych i edukacyjnych wyzwań. Głównymi adresatami książki są trenerzy, instruktorzy i terapeuci pracujący z osobami niepełnosprawnymi, ale opisane ćwiczenia i techniki mogą być przydatne i inspirujące również dla osób prowadzących inne grupy uczestników.

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.