Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Nowy OWES – nowe możliwości

www.owes.bcp.org.pl

 

Czym jest OWES?
OWES to skrót od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tworzony jest przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

Gdzie działa OWES?
Obszar działania: powiat bielski, cieszyński, żywiecki oraz Miasto Bielsko-Biała,
Co jest celem projektu?
Głównym celem działalności OWES jest ekonomizacja podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez tworzenie w nich miejsc pracy dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gdzie nas można znaleźć?
Bielsko-Biała:
ul. Sempołowskiej 13 w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki
ul. Zacisze 5 w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Co oferujemy?
Planujemy uruchomić kolejne nabory na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych poprzez powoływanie m. in. spółdzielni socjalnych, spółek non profit, organizacji pozarządowych z działalnością gospodarczą

Nasze wsparcie to:

Finansowe:

 • Dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych– dofinansowanie w wysokości do 24 tys. zł na stworzenie miejsca pracy dla 1 osoby wykluczonej społecznie – (może to być przeznaczone m.in. na zakup sprzętów, remont lokalu, promocję, itp.)
 • Wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe na pokrycie obligatoryjnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności (do 1000 zł m-nie na pracownika przez pierwsze pół roku, do 800 zł m-nie na pracownika przez kolejne 3 m-ce- 600 zł m-nie na pracownika) (m.in. na składki ZUS, czynsz, media, podatki, koszty eksploatacyjne)
 • Szkoleniowo – doradcze
 • Bezpłatne szkolenia zawodowe i w zakresie spółdzielczości socjalnej
 • Doradztwo biznesowe w zakresie tworzenia biznesplanów oraz prowadzenia działalności
 • Doradztwo prawne w zakresie tworzenia statutów i składania dokumentów rejestracyjnych
 • Bezpłatna księgowość przez okres 12 m-cy dla przedsiębiorstwa społecznego

Kto może tworzyć miejsca pracy:

 • osoby fizyczne należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez założenie spółdzielni socjalnej (wymagane są min. 3 osoby)
 • osoby prawne zakładające spółdzielnie socjalne (warunek założone przez min. 2
 • osoby prawne spośród: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego lub kościelnych osób prawnych)
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe) chcące się ekonomizować poprzez przekształcenie się przedsiębiorstwo społeczne i zatrudnienie osób z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Biznes – poprzez założenie spółki non profit i zatrudnienie w niej osób wykluczonych społecznie.

Jakie efekty ma przynieść projekt?

 • Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 766 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Zostanie utworzonych 227 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • 192 podmiotów ekonomii społecznej zostanie objętych wsparciem

Wartość projektu:
Budżet:
15 284 270,68 zł
Dofinansowanie: 14 908 227,15 zł
Wkład własny: 376 043,53 zł

Poznajcie nasz prężny zespół:

Katarzyna Siemieniec
DORADCZYNI BIZNESOWA
e-mail: k.siemieniec@teatrgrodzki.pl,
tel. 732 632 361

Aneta Merta
DORADCZYNI BIZNESOWA
e-mail: a.merta@teatrgrodzki.pl,
tel. 508 286 345

Paulina Białek
ANIMATORKA
e-mail: animator@teatrgrodzki.pl,
tel.693 754 477

Monika Kogut 
ANIMATORKA/DORADCZYNI KLUCZOWA
e-mail: doradca.owes@teatrgrodzki.pl,
tel. 506 549 412

 
 

 

Biuletyn OWES »

LIDER:
STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 496 02 44 e-mail: owes@bcp.org.pl
PARTNER:
BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI

ul. Sempołowskiej 13 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 496 52 19 e-mail: owes@teatrgrodzki.pl

 

 

Wróć do poprzedniej strony