Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

1,5%

 MAŁY, WIELKI 1,5% Stowarzyszenie „Teatr Grodzki” od 12 lat organizuje profesjonalną rehabilitację i pomoc osobom, którym szczególnie trudno jest funkcjonować w życiu codziennym.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „TEATR GRODZKI”

Możemy zapewnić, że wszystkie wpływy są z rozwagą wydawane i przyczyniają się do realizacji misji Stowarzyszenia.

JAK PRZEKAZAĆ 1,5% >>

Bezpłatne wypełnienie rocznego rozliczenia podatkowego za twój 1%.

Co trzeba zrobić? >>

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „TEATR GRODZKI” jest Organizacją Pożytku Publicznego. Oznacza to, że naszą działalność reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa m.in. umożliwia przekazanie 1,5 % podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Wpływy z podatku są przeznaczone na działalność Organizacji. W 2011 r. z 1,5% podatku zebraliśmy 17 375 zł. Dofinansowaliśmy między innymi działalność „Centrum Wolontariatu” oraz zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Mogliśmy wymienić kilka okien na 3 piętrze w siedzibie głównej Stowarzyszenia, gdzie małymi krokami powstaje kolejne miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dla zachowania ciągłości działań na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, uzależnionych, dzieci z trudnych rodzin nasi specjaliści nieustannie śledzą oferty instytucji udzielających finansowego wsparcia. Nie ma miesiąca by Stowarzyszenie nie składało wniosku o dofinansowanie działań. Często jednak to nie wystarcza – brakuje czasem mniej, czasem więcej by pomóc. W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem są wpływy z 1,5% podatku. Znamy wartość każdej wpłacanej złotówki i serdecznie dziękujemy. Nawet najmniejsze kwoty są istotne, dlatego zwracamy się do Was abyście nam zaufali i powierzyli nam część Waszego podatku. Dla nas każda złotówka to konkretna kwota finansowa i sygnał, że to co robimy jest akceptowane, potrzebne i ważne.

 

Wróć do poprzedniej strony