Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Suvot

Strona projektu: http://suvot.intras.es/ >>

SUVOT – Spicing up Vocational Training (Szkolenia zawodowe ze smakiem)

Czas realizacji: 1.10.2010-30.09.2013

Dofinansowanie: Komisję Europejska, Program Uczenie się przez cale życie, Leonardo Da Vinci.

lifelong

eacea

edukation

Europa powinna pozbyć się uprzedzeń związanych z chorobą psychiczną, aby stworzyć równe szanse dla wszystkich obywateli i bardziej tolerancyjne społeczeństwo. Osoby chorujące psychicznie są często dyskryminowane, kiedy starają się o pracę, co jeszcze bardziej utrudnia ich społeczną integrację. Projekt SUVOT (Spicing Up VOcational Training – Szkolenia zawodowe ze smakiem) narodził się z potrzeby przezwyciężenia takich uprzedzeń i jego celem było stworzenie nowej metodyki uczenia się przez doświadczenie.

Instytucje biorące udział w tej inicjatywie to: Fundación INTRAS (Hiszpania), CJD (Niemcy), Ozara (Słowenia) i Stowarzyszenie Teatr Grodzki (Polska).

Celem projektu SUVOT było stworzenie innowacyjnego programu kształcenia zawodowego w sektorze gastronomicznym dla osób z trudnościami w uczeniu się spowodowanymi problemami psychicznymi i dla wszystkich innych osób, które potrzebują wsparcia. Powstał również program szkoleń umiejętności społecznych poprzez wykorzystanie technik teatralnych i socjodramatycznych przygotowany przez Stowarzyszenie Teatr Grodzki. Pozwala on na rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, konfliktami i wzmocnienie wiary w siebie.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:

  • Opracowanie zestawu materiałów dydaktycznych dotyczących kursu gotowania i rozwoju umiejętności społecznych, w tym Podręcznika Nauczyciela, Podręcznika Ucznia oraz DVD prezentującego wskazówki dotyczące przygotowywania potraw.
  • Umożliwienie osobom z trudnościami psychicznymi z Hiszpanii, Słowenii i Niemiec udziału w rocznym kursie gotowania i rozwijania umiejętności społecznych
  • Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom z problemami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem sektora gastronomicznego.Artykuł o projekcie (j. angielski):
  • SUVOTarticle_510309_LLP_1_2010_1_ES_LEONARDO_LMP
Wróć do poprzedniej strony