Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

CC

PROJEKT CC ZAKOŃCZONY !

Innowacyjne przedsięwzięcie pod nazwą „Stwórz lalkę – stwórz siebie. Teatr dla integracji społecznej” („CC. Create a puppet – create yourself!. Theatre for social integration”) było realizowane przez Teatr Grodzki wraz z partnerami z Wielkiej Brytanii, Litwy, Włoch i Bułgarii od 1 października 2017 do końca września 2019 roku. Jego celem było opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie twórczych metod pracy z osobami dorosłymi, które potrzebują wsparcia. Główne narzędzie edukacyjnych działań prowadzonych w ramach projektu stanowiła sztuka lalkarska wzbogacona elementami psychodramy.

W ciągu dwóch lat trwania inicjatywy zrealizowano szereg działań, w tym najważniejsze dla osiągnięcia wymiernych rezultatów:

 • Szkolenie dla kadry trenerskiej w dziedzinie tworzenia i animacji lalek teatralnych z prostych i łatwo dostępnych materiałów (papier i sznurek), poprowadzone przez Teatr Grodzki w Glasgow na początku projektu.
 • 4 spotkania kadry organizacji partnerskich (w Bielsku-Białej, Palermo, Sofii i Wilnie) poświęcone analizie kluczowych zadań projektu i realizacji jego misji.
 • Opracowanie i publikacja w Internecie dwóch publikacji przybliżających metodykę projektu. Dzięki współpracy partnerskiej powstały „Wskazówki metodyczne” http://www.teatrgrodzki.pl/book/stworz-lalke-stworz-siebie-teatr-dla-integracji-spolecznej/ oraz „E-Kompendium” http://www.teatrgrodzki.pl/book/stworz-lalke-stworz-siebie/ zawierające szczegółowy opis przetestowanych w projekcie metod i technik pracy z grupą, a także przykłady ich oddziaływania na przedstawicieli grupy docelowej (osoby dorosłe ze środowisk doświadczonych bądź zagrożonych społecznym wykluczeniem). Obie publikacje są dostępne nieodpłatnie w ośmiu językach – polskim, angielskim, włoskim, litewskim, bułgarskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.
 • Uruchomienie i bieżąca aktualizacja platformy dobrych praktyk projektu zawierająca bogatą dokumentację działań zrealizowanych we wszystkich krajach partnerskich, między innymi wyczerpujący opis warsztatów pilotażowych przeprowadzonych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, we Włoszech i na Litwie.
 • Szeroko zakrojone działania promujące misję oraz wymierne rezultaty projektu, między innymi organizacja 12 wydarzeń informacyjno-szkoleniowych dla profesjonalistów o różnym profilu zawodowym zainteresowanych wykorzystaniem metodyki projektu w swojej pracy.

Projekt – w ocenie zarówno organizacji partnerskich, jak i uczestników – w pełni potwierdził przyjęte na wstępie założenie o skuteczności stosowania sztuki lalkarskiej dla uzyskania edukacyjnych i terapeutycznych efektów w pracy z osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia. W warsztatach pilotażowych wzięli udział między innymi chorzy psychicznie, uzależnieni, więźniowie, bezrobotni i osoby które znalazły się na życiowym rozdrożu z wielorakich powodów. Dla większości z nich praca z lalką okazała się atrakcyjnym sposobem wyrażenia siebie, nawiązania relacji z innymi, pogłębionej refleksji nad swoją sytuacją i możliwościami przezwyciężenia własnych ograniczeń. Pomimo stereotypowych wyobrażeń na temat teatru lalek jako dziedziny sztuki odpowiadającej wyłącznie dziecięcemu postrzeganiu świata, hasło projektu „Stwórz lalkę – stwórz siebie!” zostało przyjęte przez dorosłych z entuzjazmem, a w efekcie podjętych przez nich działań pozwoliło im zdobyć cenne społeczne umiejętności.

 Kompendium Stwórz Lalkę – Stwórz Siebie »

Wskazówki metodyczne Stwórz Lalkę-Stwórz Siebie »

 


 

Warsztaty lalkarskie “STWÓRZ LALKĘ- STWÓRZ SIEBIE”

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI wraz z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie

serdecznie zaprasza na warsztaty lalkarskie

“STWÓRZ LALKĘ- STWÓRZ SIEBIE”

skierowane do edukatorów, psychologów, terapeutów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych Miejsce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

http://wp.ujd.edu.pl/pracasocjalna/index.php/pl/aktualnosci/szkolenie-stworz-lalke-stworz-siebie

Data: 24 maja 2019r., godz. 10,00-13,30 Prowadzenie: Maria Schejbal, Jolanta Kajmowicz-Sopicka

Wieloletnie doświadczenia Teatru Grodzkiego pokazują, że sztuka lalkarska ma niezwykły potencjał wspierania rozwoju osobistego, określania życiowych celów i motywacji do ich realizowania. Możliwość ukrycia się za przedmiotem stwarza bezpieczną przestrzeń do osobistych poszukiwań i eksperymentów z formą plastyczną, w bliskiej współpracy z pozostałymi członkami grupy warsztatowej. Równocześnie zachowana zostaje pełnia artystycznej ekspresji i okazja do mówienia ze sceny własnym głosem.

Projekt „Stwórz lalkę – stwórz siebie”, w ramach którego realizowane są warsztaty, ma na celu stworzenie, przetestowanie i szerokie upowszechnienie innowacyjnych, opartych na twórczym podejściu wskazówek metodycznych pomocnych w edukacji osób dorosłych. Koncentruje się na potrzebach uczących się osób z różnorodnymi deficytami, aby rozwijać ich kompetencje społeczne i obywatelskie. O wyborze teatru i sztuki lalkarskiej zadecydowało wieloletnie doświadczenie Teatru Grodzkiego w stosowaniu tej specyficznej formy artystycznej w edukacji i terapii. Teatr lalkowy, zwykle postrzegany jako coś dziecinnego, może służyć jako bardzo efektywny i atrakcyjny sposób uczenia osób dorosłych, jak odkrywać własne zdolności a także umiejętności potrzebne do adaptacji społecznej.

 

Zapisy: jolanta@teatrgrodzki.pl

Więcej informacji o projekcie: http://ccproject.art/pl/

Blogi (w jęz. ang.): http://ccproject.art/pl/news/

Publikacja: http://ccproject.art/wp-content/uploads/2019/04/Wskaz%C3%B3wki-metodyczne-Stw%C3%B3rz-lalk%C4%99-stw%C3%B3rz-siebie.pdf

 

Serdecznie zapraszamy!

Program warsztatów »

 


 

W dniach 10-13 września 2018 u naszych angielskich partnerów w Bristolu miał miejsce warsztat dla instruktorów teatralnych i wolontariuszy prezentujący zastosowanie sztuki lalkarskiej w działaniach na rzecz społecznej integracji. Na scenie acta community theatre (https://www.acta-bristol.com/) spotkało się szesnaście osób zaangażowanych na co dzień w różne projekty teatralne. Efektem ich wspólnych działań było stworzenie trzech etiud teatralnych z udziałem papierowych lalek: https://youtu.be/9YjoenSxqbI Finałowy pokaz obejrzeli pracownicy teatru i grupa seniorów.

Uczestnicy warsztatów bardzo wysoko ocenili przydatność pracy z lalką w przedsięwzięciach o charakterze integracyjnym. Ingrid Jones – wicedyrektor Teatru „acta”, która również brała udział w zajęciach, tak opisała swoją przygodę ze sztuką lalkarską:

Bardzo cenna była dla mnie możliwość samodzielnego wykonania lalki – pracy manualnej. Zaskoczyło mnie, jak głęboko zżyłam się z tą papierową postacią i jak bardzo chciałam opowiedzieć jej historię innym. Bezpośrednio po warsztatach miałam okazję poprowadzić zajęcia lalkarskie z grupą czterdziestu imigrantek – kobiet w starszym wieku. To było znakomite doświadczenie – od razu wcielić w życie umiejętności, które zdobyłam podczas zajęć. Od początku wiedziałam, że nasze zwykłe metody działania nie sprawdziłyby się w pracy akurat z tą grupą. Ale sztuka lalkarska okazała się w tym przypadku fantastyczna!

 

Czterodniowe zajęcia prowadzone przez Marię Schejbal były okazją do przedstawienia celów i osiągnięć projektu pod nazwą „Stwórz lalkę – stwórz siebie. Teatr dla społecznej integracji”, realizowanego przez Teatr Grodzki od października 2017.

 

 


TEATR GRODZKI NA OBOZIE ROBINSONÓW

W sierpniu (16-18.08) nasze papierowe lalki z projektu „CC” http://ccproject.art/ odwiedziły obóz młodzieżowy na Kaszubach organizowany co roku przez Fundację Robinson Crusoe z Warszawy: http://www.fundacjarobinson.org.pl/strona/aktualnosci/letnie-warsztaty-robinsona-2018

Częścią Letnich Warsztatów Usamodzielnienia Robinsona, w których uczestniczyli młodzi ludzie z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) były zajęcia artystyczne prowadzone przez Teatr Grodzki. Podczas pierwszej sesji wszyscy uczestnicy wykonali swoje lalki, a następnie w kilkuosobowych grupach przygotowali krótkie widowiska związane z tematem usamodzielnienia i szukania własnej drogi w dorosłym życiu. Zadaniem młodzieży było również opracowanie strategii reklamowej i sprzedaży biletów na poszczególne pokazy w ramach gry „Impresario”. 21 sierpnia miały miejsce finałowe prezentacje oraz uroczystość przyznania nagród. Grand Prix festiwalu zdobył spektakl „Meta”, który prezentujemy wraz ze zdjęciami ilustrującymi zajęcia warsztatowe.

Obóz zgromadził Robinsonów i Robinsonki z dziesięciu miast: Gdańska, Krakowa, Lęborka, Łodzi, Sieradza, Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Zawiercia i Żor. Był okazją do nawiązania współpracy dwojga członków Międzynarodowej Organizacji Innowatorów Społecznych Ashoka – Marii Schejbal (Teatr Grodzki) i Aureliusza Leżeńskiego (Fundacja Robinson Crusoe): http://ashoka-cee.org/poland/

 

 

 

 


Stwórz lalkę – stwórz siebie! Create a puppet – create yourself! www.ccproject.art

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (program ERASMUS+/Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych). Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 


PROJEKT CC NA DWÓCH MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALACH

Projekt „Stwórz lalkę-stwórz siebie!” gościł w ubiegłym miesiącu na dwóch międzynarodowych imprezach artystycznych.

W dniach 18-20 maja warsztaty poświęcone budowie i animacji lalek z papieru oraz tworzeniu prostych historii scenicznych podejmujących osobiste lub społeczne tematy miały miejsce w Granadzie (Hiszpania) podczas festiwalu sztuki zaangażowanej społecznie CreAr Te: https://fescuelasolidarida.wixsite.com/crearte/copia-de-gran-mural-1

Organizatorem imprezy była Fundación Escuela de Solidaridad

Zajęcia o takim samym profilu powtórzone zostały w Bielsku-Białej w ramach imprez towarzyszących XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w dniu 26 maja. Uczestniczący w nich edukatorzy i terapeuci tak ocenili naszą warsztatową propozycję:

Świetne warsztaty! Wyraziłam siebie w mojej lalce i zrodził mi się pomysł na zajęcia z lalką dla dzieci z autyzmem.

Warsztaty przerosły moje oczekiwania. Praca nad kreacją lalki pobudziła moje emocje, lalka stała się żywa. Lalka jest idealna, bo może wyrazić wszystko!

Chcę podziękować za świetne warsztaty, które z pewnością zapamiętam na bardzo długi czas, jeśli nie do końca życia. Jestem samotnikiem i trudno mi się otwierać przed innymi, natomiast te warsztaty, zwłaszcza praca grupowa, pomogły mi spojrzeć na innych z ciekawej i bardziej właściwej perspektywy. Świetny pomysł, organizacja, osoba prowadząca oraz uczestnicy. Dzięki!

Te zajęcia były dla mnie jak otwarcie okna na różnorodność twórczych możliwości. Praca własnymi rękami zawsze sprawia radość, ale też ważne jest, by do tej pracy zaangażować umysł. Tworzenie lalki i jej osobowości, a następnie powołanie jej do życia skłania do refleksji. Dziękuję!

Warsztaty zapoznały mnie z przedmiotem jako żywą istotą poprzez proces tworzenia, zdobienia i ożywiania lalki. Doskonałe doświadczenie pracy z ludźmi i poznanie ich odczuć podczas pracy z lalką. Wzruszyło mnie to.

Lalka na dzisiejszych warsztatach to ja. Płacząca rozpaczliwie i biorąca się w garść ciągle od nowa. Animujące ją dla mnie kobiety sprawiły, że ożyła przed moimi oczami, a gdy zatańczyła poczułam kolejny raz, że dam radę iść dalej.

Stwórz lalkę – stwórz siebie! Create a puppet – create yourself! www.ccproject.art

 


Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (program ERASMUS+/Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych). Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

WARSZTATY TEATRALNE W CIS

W maju zakończyły się warsztaty teatralne, prowadzone w ramach projektu „Stwórz lalkę – stwórz siebie”, w Centrum Integracji Społecznej Fundacji Teatru Grodzkiego. W pięciu sesjach warsztatowych wzięło udział w sumie 12 osób. Uczestnicy zapoznali się z techniką budowania lalki, stworzyli krótkie etiudy teatralne a następnie zaprezentowali je przed publicznością CIS.

Z relacji uczestników wynika, iż warsztaty były okazją do twórczych działań, pracy nad sobą i zawiązania głębszych relacji z grupą. Dzięki wspólnej pracy wchodzili w sposób naturalny we wzajemne relacje, zarażali się entuzjazmem i inspirowali własnym doświadczeniem. Warsztaty pozwoliły na pracę nad poszerzeniem wielu umiejętności społecznych. Dały wreszcie przestrzeń na zaistnienie i wyrażenie siebie w bezpiecznym otoczeniu.

„Podobało mi się doświadczanie siebie. Spróbuję zawalczyć, wejść w grupę. Sami znajomi, więc łatwiej”

 

Stwórz lalkę – stwórz siebie! Create a puppet – create yourself! www.ccproject.art

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (program ERASMUS+/Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych). Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 

 


LALKI I PACJENCI. PROJEKT CC W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

W styczniu, lutym i marcu, w ramach projektu „Stwórz lalkę – stwórz siebie”, Teatr Grodzki prowadził zajęcia warsztatowe na psychiatrycznym rehabilitacyjnym oddziale dziennym znanego szpitala w krakowskim Kobierzynie. Cykl warsztatowy objął 10 spotkań, których celem było stworzenie wraz z pacjentami papierowych lalek, a następnie przygotowanie z ich udziałem etiud teatralnych odwołujących się do osobistych przeżyć i historii uczestników.

W zajęciach wzięło udział łącznie około 40 osób, a mniej więcej połowa z nich uczestniczyła w dwóch pokazach zorganizowanych na Oddziale dla wszystkich pacjentów i kilkuosobowej kadry. Podczas pożegnalnej sesji w dniu 16 marca pacjenci podsumowali swoje doświadczenia i wpływ zajęć na stan ich zdrowia oraz przebieg terapii. Żaden z uczestników nie miał wcześniej okazji pracować z lalką, choć niektórzy brali udział w rozmaitych działaniach teatralnych. Większość pacjentów oceniła proces warsztatowy jako ciekawy, angażujący, przynoszący satysfakcję i głębszy wgląd w siebie, pomocny w rozumieniu i ekspresji własnych emocji i choroby, otwierający na innych, pozwalający przełamać blokady i lęki. Były jednak również głosy świadczące o braku akceptacji dla proponowanej podczas warsztatów aktywności. Niektórzy pacjenci nie potrafili się odnaleźć w pracy z lalką i w ogóle w działaniach teatralnych i odchodzili w trakcie zajęć.

Dla zobrazowania faktycznych rezultatów procesu warsztatowego warto przytoczyć wybrane wypowiedzi uczestników.

Moje życie głównie toczy się tutaj, na oddziale. Praca z lalką to jest walka. Zabawą był początek – tworzenie postaci z papieru. Miło, lekko. Ale sam spektakl był jak matura. Jedna z najtrudniejszych rzeczy w moim życiu. Bitwa myśli: wyjść i pokazać swoje życie przez lalkę, czy nie? Udało mi się nie uciec. Brawa były, więc być może wyszło.

Żal mi, że nie będzie już zajęć, choć one uruchomiły trudne, ważne emocje. Trudno było w warstwie międzyludzkiej. Opowiadaliśmy swoje historie. Zawsze miałam ochotę, żeby robić coś w teatrze, ale brakowało mi odwagi. Dzięki lalkom mogłam się zrealizować.

Wydawało mi się przed występem, że dam radę. Ale potem się okazało, że jestem słabiutki. Jednak udało mi się skupić na zbieraniu kolców. Starałem się nie patrzeć na widownię, ale czułem, że oni są w nas wpatrzeni. Była w nas walka, byłem bardzo wzruszony.

Druga grupa warsztatowa prowadzona przez Teatr Grodzki w ramach projektu CC rozpoczęła swoje działania na początku marca w Centrum Integracji Społecznej stworzonym przez Fundację Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej. O jej poszukiwaniach i odkryciach, a także o warsztatach prowadzonych w Szkocji, Bułgarii, we Włoszech i na Litwie będziemy informować w kolejnych wpisach.

Stwórz lalkę – stwórz siebie! Create a puppet – create yourself! www.ccproject.art

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (program ERASMUS+/Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych). Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 

 


TEATR GRODZKI JUNIOR na Uniwersytecie SWPS

18 marca, na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, odbędzie się występ reprezentantów integracyjnej grupy teatralnej Teatr Grodzki JUNIOR, który zwieńczy obronę prac studentów realizujących projekty społeczne na rzecz organizacji pozarządowych. TEATR GRODZKI JUNIOR pokaże fragmenty spektaklu „Wędrowne Ptaki” oraz będzie promował najnowszą inicjatywę Teatru Grodzkiego – międzynarodowy projekt „Stwórz lalkę-Stwórz siebie” www.ccproject.art. Podczas występu będą również zbierane środki na rzecz budowy Teatr Integracyjnego w Bielsku-Białej.

https://www.swps.pl/warszawa/aktualnosci/17145-teatr-grodzki-junior-na-uniwersytecie-swps

 


 

TEATR GRODZKI W GLASGOW – PROJEKT CC

Trzeci miesiąc realizacji projektu „Stwórz lalkę – stwórz siebie. Teatr dla społecznej integracji” minął pod znakiem międzynarodowego szkolenia, zorganizowanego w szkockim Glasgow, gdzie siedzibę ma jeden z partnerów inicjatywy – The Citizens Theatre. W dniach 4-9 grudnia 2017 reprezentanci wszystkich organizacji partnerskich (16 osób) z Polski, Wielkiej Brytanii, Litwy, Włoch i Bułgarii pracowali wspólnie, poznając pod kierunkiem Teatru Grodzkiego metody z dziedziny sztuki lalkarskiej i psychodramy przydatne w edukacji.

Efektem warsztatowego doświadczenia było stworzenie czterech etiud lalkowych, które zostały pokazane kilkudziesięcioosobowej publiczności w ostatnim dniu zajęć.

Szkolenie ma kluczowy charakter dla realizacji całego przedsięwzięcia, ponieważ na jego bazie realizowane będą pilotażowe programy edukacyjne z trzynastoma grupami osób dorosłych znajdujących się w trudnym położeniu – między innymi chorych psychicznie, bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych i emigrantów.

W styczniu pilotaż rozpocznie się w Polsce i Wielkiej Brytanii, a w kolejnych miesiącach we Włoszech, Litwie i Bułgarii.

Przebieg warsztatów będzie dokumentowany opisowo i fotograficznie, a zebrany w ten sposób materiał partnerzy projektu wykorzystają do stworzenia publikacji – kompendium dobrych praktyk dla edukatorów.

Stwórz lalkę – stwórz siebie! Create a puppet – create yourself!

 

 


 

STWÓRZ LALKĘ – STWÓRZ SIEBIE! INAUGURACJA NOWEGO PROJEKTU

IMG-20171020-WA0002

1 października rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu w ramach programu ERASMUS+ (Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych). Przedsięwzięcie pod nazwą „Stwórz lalkę – stwórz siebie. Teatr dla społecznej integracji” jest realizowane we współpracy z czterema organizacjami z różnych części Europy. Są to: Citizens Theatre z Wielkiej Brytanii (Glasgow), Youth Centre Babilonas z Litwy (Wilno), Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci z Włoch (Palermo) oraz Know And Can Association z Bułgarii (Sofia).

Pierwsze spotkanie partnerskie inaugurujące projekt miało miejsce w siedzibie Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej w dniach 9-10 października. Realizatorzy przedsięwzięcia rozmawiali o możliwościach wykorzystania sztuki lalkarskiej w szeroko rozumianej edukacji osób dorosłych z grup dotkniętych i zagrożonych społecznym wykluczeniem. Stworzenie programu nauczania wspierającego rozwój osobisty i pokonywanie barier w codziennym życiu emigrantów, uchodźców, więźniów, osób bezdomnych, bezrobotnych, chorych psychicznie jest głównym celem projektu. Najbliższe wydarzenie w ramach projektu to międzynarodowe szkolenie dla edukatorów w Glasgow, które poprowadzi w grudniu Teatr Grodzki. W kolejnych miesiącach wszystkie organizacje partnerskie zorganizują dla swoich podopiecznych pilotażowe warsztaty teatralne testujące wpływ pracy z lalką na kształcenie podstawowych kompetencji społecznych – umiejętności pracy w grupie, komunikacji z otoczeniem, ekspresji własnych potrzeb oraz podejmowania nowych edukacyjnych i zawodowych wyzwań.

Stwórz lalkę – stwórz siebie! Create a puppet – create yourself!

 

 


 

 

STWÓRZ LALKĘ – STWÓRZ SIEBIE. TEATR DLA INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ

projekt-cc

Okres realizacji: październik 2017 – wrzesień 2019

 

 Koordynator projektu

 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Polska

Partnerzy projektu

 • Citizens Theatre, Glasgow, Wielka Brytania

 • Youth Centre Babilonas, Wilno, Litwa

 • Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Palermo, Włochy

 • Know And Can Association, Sofia, Bułgaria

 

Lalki teatralne nie tylko dla dzieci!

Projekt CC ma na celu stworzenie, testowanie i szerokie upowszechnianie innowacyjnej metodologii opartej na kreatywnym podejściu w kształceniu dorosłych. Skupia się także na potrzebach uczących się dorosłych z tzw. grup defaworyzowanych aby rozwijać ich kompetencje społeczne i obywatelskie. Wybraliśmy teatr, a konkretnie sztukę lalkarską, bazując na wieloletnim doświadczeniu Teatru Grodzkiego w stosowaniu tej specyficznej formy artystycznej w edukacji i terapii.

Teatr lalkowy, postrzegany zwykle jako coś dziecinnego, może jednak stanowić bardzo efektywny i atrakcyjny sposób uczenia dorosłych, jak odkrywać własne predyspozycje i zdolności konieczne w codziennym życiu.

 Poprzez zaplanowane działania chcemy stworzyć nowe możliwości kształcenia i samorozwoju dla osób wykluczonych społecznie z powodu ich problemów zdrowotnych/niepełnosprawności, trudnej sytuacji ekonomicznej, konfliktu z prawem lub innych czynników. Zdajemy sobie sprawę, że pełna integracja osób i grup społecznie defaworyzowanych to długi i trudny proces. Musi on uwzględniać ważny etap stworzenia środowiska sprzyjającego podjęciu pierwszych kroków w kierunku zmian. Ludzi, którzy byli izolowani, często przez bardzo długi czas, trzeba przede wszystkim zmotywować, aby podjęli wysiłek i ruszyli naprzód. Muszą widzieć pozytywne rezultaty swoich działań i poczuć smak nagrody. Takie doświadczenie może być punktem zwrotnym w ich życiu i prowadzić do odkrycia własnego miejsca w społeczności. Przekonaliśmy się, że sztuka lalkarska to zaskakująco skuteczne narzędzie ułatwiające ten wstępny etap procesów integracji społecznej.

Realizację Projektu CC zaplanowano w sześciu krokach.

 1. Teatr Grodzki, autor projektu, podczas krótkoterminowego szkolenia pracowników przedstawia pozostałym partnerom swoje podejście do wykorzystania elementów sztuki lalkarskiej i technik psychodramy w edukacji dorosłych – XII.17

 2. Wszyscy partnerzy testują metody przedstawione podczas szkolenia, modyfikując je i wzbogacając zgodnie ze specyficznymi potrzebami/ ograniczeniami swoich grup docelowych (lokalne warsztaty pilotażowe – 25/30 dni na partnera). Każdy partner precyzyjnie dokumentuje proces roboczy, zwracając szczególną uwagę na najciekawsze/reprezentatywne studia przypadków dorosłych uczestników warsztatów I-VII.18

 3. Uruchomienie platformy dobrych praktyk VLCE i wykorzystywanie jej do dzielenia się doświadczeniami pedagogicznymi podczas całego projektu – I.18-IX.19

 4. Na podstawie doświadczeń szkoleniowych, dodatkowo przetestowanych i zweryfikowanych podczas warsztatów w każdym kraju, partnerzy wspólnie opracowują wytyczne metodologiczne dotyczące wykorzystywania inspiracji teatrem lalek w programach kształcenia dorosłych i integracji społecznej XII.17-III.18 (zarys) VIII- XI.18 (wersja ostateczna)

 5. Równolegle do opracowania wytycznych metodycznych wszyscy partnerzy przygotowują bardziej dopracowane kompendium – prezentację pięciu różnych procesów nauczania i ich namacalnych rezultatów. Publikacja zostanie wydana w 8 językach: ang., pl., wł., lit., bułg. + niem., fr., hiszp. i udostępniona na platformie jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) VIII.18-VII.19

 6. Liczne wydarzenia upowszechniające dokonania projektu odbędą się w jego ostatniej fazie we wszystkich krajach partnerskich VI-IX.19

 

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu http://ccproject.art/

i profilu na Facebooku https://www.facebook.com/Create-a-puppet-create-yourself-249808755553579/

logo_erasmus_plus Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 


 

 

Wróć do poprzedniej strony