Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

PaTiE

 eu patie

PaTiE. PSYCHODRAMA JAKO NARZĘDZIE W EDUKACJI
(„Psychodrama as a tool in education”)

 

Strona projektu: http://www.patie.eu

Czas realizacji projektu: październik 2014 – wrzesień 2015

Dofinansowanie: Komisja Europejska, Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation

Koordynator projektu: KEKAPER – Region of Crete, Grecja www.crete.gov.gr

Projekt powstał z inspiracji autorską inicjatywą Teatru Grodzkiego – przedsięwzięciem realizowanym w latach 2008-2010 pod hasłem „Psychodrama na edukacyjnej scenie”: http://www.potens.com.pl/summary/summary_polish.html

Głównym celem projektu jest wypracowanie i popularyzacja innowacyjnego programu szkoleniowego adresowanego do edukatorów pracujących z osobami dorosłymi w obszarze kształcenia zawodowego. Wybrane techniki psychodramatyczne stanowią punkt wyjścia do nakreślenia metodycznych założeń programu oraz do opracowania materiałów edukacyjnych.

Program obejmuje osiem szczegółowych modułów tematycznych:

  1. Wprowadzenie do psychodramy
  2. Znaczenie doświadczenia grupowego
  3. Socjometria
  4. Gry i zabawy rozgrzewkowe
  5. Granie ról
  6. Praca z symbolem
  7. Rozwiązywanie konfliktów w grupie
  8. Refleksja nad procesem grupowym

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki bierze udział w projekcie PaTiE jako partner stowarzyszony. Pozostali partnerzy to:

 

Wróć do poprzedniej strony