Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

DIVA – Różnorodność, integracja i dostępność w sztuce

 

Czas realizacji: 1.I.2023-31.XII.2024

Koordynator projektu
THEAMA – INCLUSIVE THEATRE, Grecja (Ateny)
https://theamatheater.gr/

Partnerzy projektu
BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI, Polska (Bielsko-Biała)
https://www.teatrgrodzki.pl

TEATRO GATO ESCALDADO, Portugalia (Lizbona)
https://www.gatoescaldadoteatro.com/

Cele projektu
W ciągu ostatnich dwóch lat najbardziej ucierpiały małe podmioty kulturalne, zwłaszcza te, które już wcześniej borykały się z trudnościami, prowadząc na przykład grupy wykonawców z niepełnosprawnością. Znacząco zmalały zarówno ich możliwości operacyjne i finansowe, jak i zdolność do tworzenia dzieł artystycznych.

Cele projektu:
(1) Zwiększenie możliwości twórczego działania oraz ograniczenie negatywnych skutków pandemii, jakie dotknęły partnerów projektu
(2) Wzmocnienie potencjału organizacji partnerskich poprzez współpracę oraz wymianę dobrych praktyk i doświadczeń

Główne działania projektu
Działania twórcze projektu będą nawiązywać tematycznie do greckiej tragedii Eurypidesa „Kobiety trojańskie”, pierwszego w historii dzieła literackiego, które traktuje o katastrofalnych skutkach wojny i przymusowych przesiedleniach ludności, o nieszczęściach, jakie spotykają ofiary, głównie kobiety i dzieci, oraz ich cierpieniu. Sztuka sceniczna, stworzona na podstawie „Trojanek”, także w wersji online, będzie pokazywać stałe zagrożenie wojną i jej reperkusjami.

W ramach projektu planowana jest realizacja trzech spektakli na żywo (w Lizbonie, Bielsku-Białej i Atenach), jednego spektaklu prezentowanego online oraz opracowanie „Przewodnika dla twórców teatru inkluzywnego”, zawierającego materiały wideo oraz instrukcje tekstowe.

Działania projektu obejmują:
-1 rezydencję dla dyrektorów artystycznych w celu usprawnienia działań twórczych i wymiany dobrych praktyk,
-3 warsztaty on-line na temat teatru inkluzywnego,
-1 seminarium on-line na temat usług dostępności dla niepełnosprawnych widzów i wykonawców, aby zapewnić szerokie grono odbiorców z branży kulturalnej,
-próby online i na żywo z udziałem wszystkich partnerów oraz wykonawców pochodzących z różnych środowisk społecznych, o różnej identyfikacji płciowej i niepełnosprawnych.

Strona i media społecznościowe projektu:
D.I.V.A – Creative Europe
https://www.diva-creative.eu

Facebook
https://www.facebook.com/divacreativeeu/

Instagram
https://www.instagram.com/divacreativeeu/

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
(Program Creative Europe). Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 

Wróć do poprzedniej strony