Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

STORY MAKERS

STORY MAKERS – Many Voices Many Lives 
KREATORKI I KREATORZY OPOWIEŚCI – wiele głosów, wiele istnień

Czas realizacji: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2022

Koordynator projektu

  • London Borough of Hammersmith & Fulham, Londyn, Wielka Brytania, www.lbhf.gov.uk

Partnerzy projektu

Założenia projektu

Główny cel projektu to opracowanie materiałów edukacyjnych dla edukatorów pracujących z młodzieżą zagrożoną społecznym wykluczeniem. Projekt skupia się na wykorzystaniu siły tworzenia osobistych opowieści jako skutecznego narzędzia wspierającego wszechstronny rozwój młodych ludzi i zwiększającego ich szanse na społeczną aktywność i zatrudnienie. W przekonaniu autorów projektu sztuka opowiadania historii i dzielenie się nimi z innymi ludźmi zwiększa poczucie własnej wartości, życiową odporność, pewność siebie i rozmaite przydatne w codziennym życiu umiejętności.

Projekt powstał w odpowiedzi na rosnącą przepaść pomiędzy młodymi ludźmi, którym udaje się żyć aktywnie i podejmować zawodowe wyzwania, a tymi, którzy nie mają możliwości pełnego rozwoju, są marginalizowani i wykluczeni z wielu dziedzin życia.

W projekcie weźmie udział 50 edukatorów pracujących z młodzieżą i 600 młodych ludzi w wieku 14-25 lat, którzy zmagają się z różnymi problemami. Będą to między innymi młodzi uzależnieni, młodzież która wymaga wsparcia w nauce czy dzieci z domów dziecka.

Główne działania projektu

  • Podręcznik opowiadania historii dla edukatorów młodzieży 

W ramach projektu powstanie publikacja zawierająca materiały dydaktyczne przeznaczone do wykorzystania w pracy z młodzieżą dotkniętą i zagrożoną społecznym wykluczeniem. Obejmie ona dobre praktyki w dziedzinie opowiadania historii jako narzędzia edukacyjnego z zastosowaniem różnych środków ekspresji, zwłaszcza wizualnej, z obszaru teatru i nowoczesnych technologii. 

  • Portal E-learningowy

Na zawartość portalu złożą się treści z podręcznika dostosowane jednak do wymogów zdalnego nauczania. W ten sposób, przy zachowaniu tych samych celów i zadań szkoleniowych, odbiorcom metodyki projektu zostanie zapewniona całkiem inna możliwość kształcenia zawodowych umiejętności. Na portalu będą dostępne interaktywne scenariusze pozwalające użytkownikom na udział w symulacji sytuacji z życia wziętych, a także inne narzędzia do samodzielnej nauki, testy i quizy służące utrwalaniu zdobytej wiedzy.

  • Pilotaż dobrych praktyk projeketu 

Materiały edukacyjne opracowane w projekcie zostaną przetestowane we współpracy z edukatorami i samą młodzieżą. Aby zapewnić autentyczną wymianę dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi krajami, każdy z partnerów przetestuje metody wypracowane przez inne organizacje partnerskie. Doświadczenia zdobyte podczas pilotażu zostaną wykorzystane do ewaluacji zasobów edukacyjnych oraz do ich ostatecznej korekty i redakcji.  

  • Działania upowszechnieniowe

Realizatorzy projektu podejmą szereg działań służących promocji osiągniętych rezultatów na szeroką skalę. Podjęte zostaną intensywne wysiłki w celu zachęcenia potencjalnych odbiorców inicjatywy do korzystania ze storytellingu w pracy z młodzieżą. Ma temu służyć przede wszystkim organizacja  czterech imprez promocyjnych (po jednej w każdym kraju partnerskim dla około 100 uczestników) oraz co najmniej dwunastu sesji warsztatowych dających praktyczny wgląd w promowane metody działania.  

 

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu tutaj

PUBLIKACJE czytaj więcej

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU czytaj więcej

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Wróć do poprzedniej strony