Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Projekt „Rewitalizacja poprzemysłowego kompleksu trzech budynków byłej fabryki sukna zlokalizowanych przy zbiegu ulicy Dworkowej i Sempołowskiej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na cele społeczne.”

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizuje w partnerstwie z Fundacją Teatru Grodzkiego projekt „Rewitalizacja poprzemysłowego kompleksu trzech budynków byłej fabryki sukna zlokalizowanych przy zbiegu ulicy Dworkowej i Sempołowskiej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na cele społeczne.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość ogólna projektu: 2 942 741,48 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej:   2 430 369,67 zł

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.12.2021

Projekt obejmuje rewitalizację poprzemysłowego kompleksu trzech budynków u zbiegu ulic Dworkowej i Sempołowskiej w Bielsku-Białej.

Kompleks składa się z budynku parterowego wyższego o pow. 169,6m², budynku parterowego niższego o pow. 98,4m² oraz budynku 4 kondygnacyjnego o funkcji biurowej o pow. zabudowy 1653 m² z przewiązką ok. 185m².

Etapy projektu:

  1. Zmiana sposobu użytkowania części budynku na teatr społeczności lokalnej wraz z zapleczem: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty remontowe i wykończeniowe, zakup wyposażenia i sprzętu audio, stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, dach części niższej, elewacja, urządzenie terenów zewnętrznych oraz instalacje.
  2. Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów i remontem elewacji budynku głównego (4 kondygnacyjnego): roboty rozbiórkowe, roboty dekarskie i remont kominów, termomodernizacja elewacji.
  3. Zakup wyposażenia sali rehabilitacyjnej oraz pomieszczeń Centrum Integracji Społecznej.

Misją projektu jest zachęcanie do aktywności oraz osobistego rozwoju osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez zaadaptowanie kompleksu obiektów przemysłowych.

Cele projektu: poprawa jakości życia wśród osób zagrożonych społecznym wykluczeniem (dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne), zapobieganie problemom społecznym i patologiom wśród mieszkańców Śródmieście Biała, aktywizacja osób niepełnosprawnych, powrót na rynek pracy osób bezrobotnych będących na marginesie życia społecznego.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej mieszkańców Śródmieście Biała, szczególnie osób zagrożonych społecznym wykluczeniem.

 

Wróć do poprzedniej strony