Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

USŁUGI ASYSTENCKO-OPIEKUŃCZE

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne “Teatr Grodzki” informuje Klientów,  iż świadczy usługi asystencko-opiekuńcze realizowane  przez  6 asystentów/opiekunów w okresie od 1 maja 2017 do 31 grudnia 2017 r. jako warunek zachowania trwałości projektu “Usługi społeczne szansą na niezależność” finansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej – włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług społecznych.

Wróć do poprzedniej strony