Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Centrum Usług Asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej

Realizowany w ramach projektu pn.: „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Czas realizacji: 15 styczeń 2018 r – 15 grudzień 2018 r.

Wartość dotacji : 91 780,00 zł

Cel:  zwiększenie samodzielności, aktywności społecznej, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym uczestnictwa 25 osób  z niepełnosprawnościami (stopień umiarkowany i znaczny)  poprzez realizację usługi asystenta osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Miasta Bielska-Białej a tym samym wsparcie opiekunów faktycznych w codziennej opiece nad osobami z niepełnosprawnościami. W ramach projektu planowane są działania promujące usługi asystenckie wśród potencjalnych uczestników i ich rodzin, wsparcie asystentów w postaci superwizji.

Informajca o rekrutacji (docx) »
Informacja o rekrutacji (pdf) »
Regulamin rekrutacji (doc) »
Regulamin rekrutacji (pdf) »
Regulamin usługi asystenta i kodeks etyki (doc) »
Regulamin usługi asystenta i kodeks etyki (pdf) »

Formularz zgloszeniowy (doc) »

Formularz zgloszeniowy (pdf) »

 

Wróć do poprzedniej strony