Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Inwestuj w siebie

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

 

Projekt „INWESTUJ W SIEBIE! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna
młodzieży z województwa śląskiego” 

 

POWR.01.03.01-00-0191/15

Do kogo skierowany: osoby między 16 a 29 rokiem życia, nieuczące się w trybie dziennym i niepracujące

Gdzie: Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki

Działania:

  • rekrutacja – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem
  • doradztwo zawodowe metodą socjodynamiczną i przygotowanie Indywidualnego Planu Działań
  • szkolenia zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
  • stypendia szkoleniowe w wysokości 6,65 zł za godzinę uczestnictwa w szkoleniach zawodowych
  • 3 miesięczne staże zawodowe – stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł / msc
  • dofinansowanie w wysokości 1000 zł dla pracodawcy na dostosowanie stanowiska pracy
  • wsparcie Opiekuna Klienta w doborze szkoleń, staży i aktywnym poszukiwaniu pracy
  • wsparcie Trenera Pracy dla osób z niepełnosprawnościami
  • wsparcie w zakresie poszukiwania pracy po projekcie

Kwestionariusze proszę przesyłać do koordynatora projektu.

W razie ewentualnych pytań proszę dzwonić na poniższy numer w godzinach 9-17.

Koordynator projektu:
Marcin Sowa
kom. +48 601 262 376
e-mail: sowa@teatrgrodzki.pl

Profil FB: https://www.facebook.com/ProjektInwestujwsiebie

 

Dokumenty:
Informacje o projekcie (pdf) »
Kwestionariusz rekrutacyjny (doc) »
Harmonogram form wsparcia (pdf) »

 

fundusze_ue

 

Wróć do poprzedniej strony