Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

ARTES

artes_logo_small

ARTES – ART as a vehicle for Education and Social inclusion (Sztuka wspomagająca edukację i integrację społeczną)
Czas realizacji: 01.11.2013-30.10.2015
Dofinansowanie: Komisja Europejska, Program Uczenie się przez całe życie, Dissemination and exploitation of results (Key activity 4)

unia eu pl                                             
Sztuka wspomagająca edukację i integrację społeczną to jeden z ważniejszych tematów wielu projektów realizowanych w ramach programu Uczenie się przez całe życie Komisji Europejskiej.

Projekt ARTES ma na celu stworzenie portalu społecznościowego trenerów z całej Europy zajmujących się integracją społeczną poprzez kulturę i sztukę. Działania projektu:

  • Stworzenie środowiska do komunikacji, uczenia się i wymiany dobrych praktyk, wykorzystując nowoczesne technologie
  • Zaangażowanie edukatorów pracujących z grupami wykluczonymi społecznie w prezentację i wymianę na portalu metod edukacji i integracji społecznej poprzez sztukę – Zbieranie materiałów dydaktycznych z całej Europy dotyczących rozwijania kluczowych kompetencji poprzez działania edukacyjne oparte na sztuce
  • Publikowanie materiałów na portalu jako ścieżki edukacyjne (e-learning) – Promocja i upowszechnianie metod pracy prezentowanych na portalu.

The seminar brochure >>


 

PLATFORMA ARTES – SZTUKA I EDUKACJA

Baza ciekawych projektów europejskich. Prezentacja scenariuszy zajęć i sprawdzonych metod pracy. Przyłącz się do społeczności edukatorów! Zaprezentuj własne osiągnięcia! Zobacz, co robią inni! PLATFORMA ARTES – SZTUKA I EDUKACJA www.artescommunity.eu

 


 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ARTES WE FLORENCJI (WŁOCHY) 14-15 LISTOPADA 2014Save the Date-July14-web1

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej pod hasłem „SZTUKA WSPIERAJĄCA EDUKACJĘ I SPOŁECZNĄ INTEGRACJĘ”. Jej celem jest prezentacja ciekawych metod pracy przez międzynarodową społeczność edukatorów wykorzystujących różnorodne dyscypliny artystyczne do realizacji celów społecznych. W ramach konferencji będą również prowadzone warsztaty służące wymianie doświadczeń i refleksji nad rolą sztuki w edukacji.

TEMATY KONFERENCJI:

  • Sztuka i edukacja
  • Twórcze metody w edukacji międzykulturowej i przeciwdziałaniu społecznej izolacji
  • Edukacja artystyczna i nowe technologie

MIEJCE: ISI-International Studies Institute, Palazzo Rucellai, Florencja – Włochy

CZAS: 14-15 LISTOPADA 2014

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI >> Wymagana rejestracja, udział bezpłatny

Termin rejestracji: 30.10.2014 O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona (80 uczestników). Formularz rejestracyjny >>

Kontakt: Fondazione Nazionale Carlo Collodi Via B. Pasquinelli, 6 I-51012 Collodi PT, Włochy Tel.: + 39 0572 429613; Email: cinzia.laurelli@pinocchio.it

 


 

„Sztuka i edukacja, czyli nierozłączne siostry”

„(..)rodzi się pytanie o wykorzystywanie sztuki w szkole. Nie jest z tym najlepiej. Zwykle wszystko sprowadza się do muzyki i plastyki.
A przecież sztuka powinna być jednym z doskonałych środków kształcenia otwartych umysłów i wzniosłej wrażliwości. Poloniści bazują na tekstach artystów, jednak najczęściej podporządkowują je analizie krytycznoliterackiej. Ulatuje w niej „temperatura” dzieła, także przeżyć i wzruszeń czytelnika. Niewielu nauczycieli decyduje się na postawienie przed uczniami zadania stworzenia scenariusza czy twórczego opowiadania. Krótko mówiąc, w szkolnej praktyce sztuka jest traktowana zdawkowo. Tak być nie musi.”

Artykuł został opublikowany w magazynie „Psychologia w Szkole” nr 5/2015, www.psychologiawszkole.pl

„Psychologia w Szkole” nr 5/2015 >> (PDF)

 


 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WE FLORENCJI

W dniach 14-15 listopada 2014 w stolicy Toskanii miała miejsce międzynarodowa konferencja zorganizowana w ramach projektu „ARTES – Sztuka wspomagająca edukację i integrację społeczną” (Art as a Vehicle for Education and Social Inclusion) współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Więcej o projekcie: http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/artes/ oraz http://artescommunity.eu/

Wydarzenie zostało zorganizowane w Instytucie Studiów Międzynarodowych (International Studies Institute) w zabytkowym florenckim Palazzo Rucellai pod patronatem lokalnych i regionalnych władz: Regione Toscana, Provincia di Firenze i Comune di Firenze. Było poświęcone dyskusji i wymianie doświadczeń na temat wykorzystania sztuki i działań twórczych w różnych dziedzinach edukacji. Impreza zgromadziła około 80 osób – edukatorów, artystów, pracowników naukowych i kadrę organizacji pozarządowych z kilkunastu krajów Europy, między innymi z Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Węgier, Francji, Danii, Słowacji, Holandii, Islandii i Grecji, a także z USA.

W pierwszym dniu konferencji miała miejsce sesja plenarna obejmująca 13 prezentacji w trzech kategoriach tematycznych: „Sztuka i Edukacja”, „Metody kreatywne w edukacji międzykulturowej i w działaniach na rzecz integracji społecznej” oraz „Edukacja przez sztukę i nowe technologie”. Drugi dzień spotkania miał charakter warsztatowy. Reprezentanci organizacji partnerskich, a także zaproszeni przez nich eksperci poprowadzili zajęcia poświęcone wybranym działaniom artystycznym wspierającym edukację. Tematem warsztatu przygotowanego przez Teatr Grodzki było wykorzystanie bibliodramy i elementów sztuki lalkarskiej w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym (prowadzenie: Maria Schejbal). Oprócz pracowników stowarzyszenia w imprezie wzięła udział siedmioosobowa grupa przedstawicieli bielskiego świata kultury i edukacji. Konferencję zakończyło wystąpienie Jolanty Kajmowicz-Sopickiej z Teatru Grodzkiego – koordynatora projektu ARTES.

Catalogue >>

Conference programme >>

 

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ DOBRYCH PRAKTYK

26 lutego (czwartek) godz. 14.00-17.00
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, ul. Słowackiego 17, Bielsko-Biała

Seminarium jest organizowane przez Teatr Grodzki we współpracy z Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej w ramach realizacji projektu „ARTES – ART as a vehicle for Education and Social Inclusion” (Sztuka wspomagająca edukację i integrację społeczną), dofinansowanego przez Komisję Europejską.

  PROGRAM

  • Prezentacja platformy dobrych praktyk ARTES – analiza wybranych przykładów wykorzystania sztuki w działaniach edukacyjnych i na rzecz integracji społecznej. Uczestnikom zostaną przedstawione materiały dydaktyczne opracowane przez siedem organizacji z sześciu krajów europejskich: Polski, Węgier, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii i Włoch.
  • Praktyczne wprowadzenie do stosowania metod twórczych w edukacji – działania warsztatowe.

Seminarium jest adresowane do instruktorów sztuki, pedagogów, artystów, terapeutów oraz wszystkich osób poszukujących nowych metod pracy twórczej z różnymi grupami uczestników.
UWAGA! Planowana jest kontynuacja seminarium w formie warsztatu poświęconego rozmaitym technikom teatralnym i parateatralnym, które mogą służyć integracji społecznej (kwiecień 2015).

Udział w seminarium jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację osobistą, telefoniczną (w godz. 8.00–15.00) lub drogą mailową:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki,
ul. Sempołowskiej 13 (pokój 124, I piętro)
tel. (33) 497 56 55
email: maria@teatrgrodzki.pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Komunikat odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną.

 


 

Relacje_interpretacje_logo_siecCoraz częściej w debacie publicznej spotykamy się ze sformułowaniem „Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym” oraz pojęciami przeciwstawnymi, takimi jak „włączenie społeczne” lub „integracja społeczna”. Jaka jest w tym wszystkim rola Sztuki opowiadania historii? Zapraszamy do przeczytania artykułu Marii Egielman zamieszczonego w najnowszych Relacjach Interpretacjach (str. 16)

http://www.rok.bielsko.pl/wydawnictwa.php?cat_id=wydawnictwa_1298019345

 


 
 
WARSZTATY ARTES W BERLINIE i BIELSKU-BIAŁEJ

W dniu 22 lutego 2015 przedstawicielki stowarzyszenia prezentowały platformę dobrych praktyk ARTES w zaprzyjaźnionej organizacji niemieckiej Expedition-Metropolis w Berlinie http://www.expedition-metropolis.de/ pod hasłem „PUPPET THEATRE – STORYTELLING – SOCIAL INCLUSION”. Uczestnicy zajęć – trenerzy, edukatorzy, pracownicy organizacji pozarządowych z Niemiec, Włoch, Rumunii i Republiki Południowej Afryki – mieli okazję poznać proste techniki opowiadania historii w teatrze za pomocą znaków plastycznych i z udziałem papierowych i szmacianych lalek.

Druga sesja została zorganizowana 26 lutego 2015 we współpracy z Domem Kultury imienia Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej dla dwudziestoczteroosobowej grupy instruktorów teatralnych oraz instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli, pedagogów szkolnych i terapeutów. Była to równocześnie inauguracja polskiej sekcji językowej, która została utworzona na platformie ARTES (prowadzonej w języku angielskim), by poszerzyć zasięg oddziaływania projektu: http://artescommunity.eu/materialy-edukacyjne/ W polskiej części platformy zostały opublikowane tłumaczenia opisów wybranych technik i scenariuszy zajęć opracowanych przez Teatr Grodzki i Fundację Artemisszio z Budapesztu. Planowane jest sukcesywne rozbudowywanie polskiej bazy dobrych praktyk, a wszyscy zainteresowani problematyką sztuki zaangażowanej społecznie mogą przyłączyć się do nowoutworzonej polskiej grupy dyskusyjnej na platformie: http://artescommunity.eu/groups/polska-grupa-dyskusyjna/

 


 

logosyARTES: SZTUKA-EDUKACJA-INTEGRACJA SPOŁECZNA
ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ DOBRYCH PRAKTYK

16 kwietnia (czwartek) godz. 14.00-17.00
Dom Kultury w Hałcnowie, ul. S.M. Szewczyk 1, Bielsko-Biała

Seminarium jest organizowane przez Teatr Grodzki we współpracy z Domem Kultury w Hałcnowie w ramach realizacji projektu „ARTES – ART as a vehicle for Education and Social Inclusion” (Sztuka wspomagająca edukację i integrację społeczną), dofinansowanego przez Komisję Europejską.

PROGRAM
14.00-15.00
Dyskusja na temat technik teatralnych zaprezentowanych uczestnikom podczas warsztatu ARTES 26 lutego 2015 w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.
– Czy udało się wykorzystać poznane metody i ćwiczenia w pracy z grupą docelową? Jaka to grupa?
– W jakim stopniu wykorzystane techniki okazały się skuteczne w realizacji założonych dydaktycznych celów? Jakie to były cele?
– Jak można zwiększyć efektywność prezentowanych metod?

15.00-17.00
Warsztat teatralny pod hasłem „Obraz, emocje, działanie – poszukiwanie niewerbalnych środków wyrazu na scenie”.

Seminarium jest adresowane do instruktorów sztuki, pedagogów, artystów, terapeutów oraz wszystkich osób poszukujących nowych metod pracy twórczej z różnymi grupami uczestników.

Udział w seminarium jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację osobistą, telefoniczną (w godz. 8.00–15.00) lub drogą mailową:

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej 13 (pokój 124, I piętro)|
tel. (33) 497 56 55
email: jolanta@teatrgrodzki.pl

 


 

Wróć do poprzedniej strony